Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Стратегічний план розвитку

Стратегічний план розвитку Великомихайлівської громади

на період 2018-2025 роки

2017 рік

Зміст

Вітальне слово селищного голови

1.      ВСТУП

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

3.      КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

4.1. Сценарії розвитку Великомихайлівської громади

4.2. Стратегічне бачення розвитку Великомихайлівської громади

4.3. SWOT-матриця Великомихайлівської громади

4.4. Оцінка факторів, що впливають на стратегічний розвиток Великомихайлівської громади

4.5. Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку

5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Стратегічна ціль 1. Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції

Операційна ціль 1.1. Підтримка економічної активності населення

Операційна ціль 1.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

Стратегічна ціль 2. Будівельна промисловість

Операційна ціль 2.1. Визначення обґрунтованих напрямків створення і розвитку підприємств будівельного сектору

Операційна ціль 2.2. Створення умов для залучення інвестицій у будівельний сектор

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу

Операційна ціль 3.1. Якісні та доступні освіта і медицина

Операційна ціль 3.2. Здоровий спосіб життя як запорука успіху

Операційна ціль 3.3. Комфортний та безпечний життєвий простір

6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Часові рамки і засоби реалізації

Очікувані результати та показники

Орієнтовний фінансовий план

Припущення та ризики

Рекомендації

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Управління процесом реалізації стратегії

Процедура моніторингу стратегії

8. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

 

Перелік таблиць

Таблиця 1.        Принципи місцевого розвитку

Таблиця 2.        Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

Таблиця 3.        Порівняння громади, району, області

Таблиця 4.        SWOT-матриця Великомихайлівської громади

Таблиця 5.        Стратегічні, операційні цілі та завдання

 

Вітальне слово селищного голови

 

Дорогі земляки!

 

Великомихайлівська  селищна об’єднана територіальна громада утворена 12 серпня 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року.

Процес об’єднання супроводжувався різноманітними труднощами, які частково вдалося подолати. Тому всі разом ми повинні визначити головні напрямки спільних зусиль розвитку інфраструктури громади, проведення системної роботи з поліпшення місцевого бізнес-клімату і розширення інвестиційних можливостей, адже в цьому є головне призначення Стратегії. Ми повинні не просто жити з дня до дня, вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і рухатися за ним. Тільки таким чином ми дамо шанс Великомихайлівській громаді знайти себе на економічній, культурній карті країни.

Підготовка цього важливого документа відбувалась за участю  представників всіх адміністративних одиниць, які увійшли до складу Великомихайлівської об’єднаної територіальної громади, депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців, громадських активістів, фахівців. Не легко було приймати рішення під час робочих засідань. З 78 ідей (проектів) від мешканців було відібрано 44 проектні ідеї, які лягли в основу  стратегії розвитку громади і будуть реалізовуватись до 2025 року. Тому я вдячна всім, хто брав  активну участь у підготовці Стратегії.

Процес розробки стратегії відбувався за експертної підтримки, забезпеченої Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування в рамках Програми «U-LEAD з Європою»

 

Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в питаннях регіонального розвитку є дуже важливою і потрібною.

Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого можуть (і повинні) вноситися зміни, щоб максимально скористатися усіма можливостями розвитку і мінімізації ризиків.

Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціально-економічному розвитку.

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Великомихайлівська селищна об’єднана територіальна громада утворена 12 серпня 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».  До складу селищної ради приєднались 8 сільських рад, в цілому громада нараховує 25 населених пунктів.

У результаті цієї реформи в Україні мають створитись спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ), які надалі стануть базовим елементом ефективної системи влади.

У перші роки після створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:

 • занадто мала практика надання базових послуг мешканцям у кожного з органів місцевого самоврядування, які увійшов до складу ОТГ. До об‘єднання місцеві ради мали незрівнянно менші ресурси та власну систему цінностей щодо надання послуг громадянам. Очевидно, що після об‘єднання мають бути вироблені нові підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами та реалізації нових повноважень;
 • нагальна потреба забезпечення розвитку громади за рахунок дієвого управління новими ресурсами, зокрема, земельними та бюджетними, які стали доступними для ОТГ;
 • необхідність врахування інтересів більшої кількості зацікавлених сторін у процесі прийняття рішень органами влади об’єднаної громади.

Поряд з цим існує більш широкий контекст викликів, за якого Великомихайлівська громада має ефективно реагувати на зовнішні тенденції, такі як глобалізація світової економіки, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття.

Адекватною відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

У ході дискусій, що відбувалися під час планувальних заходів Великомихайлівської ОТГ переважно використовувався термін «стратегічне планування об‘єднаної громади». На першому етапі активно дискутувалось питання, на який термін розробляти документ. Серед іншого, враховувались такі документи та аргументи:

 • положення «Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади» (Наказ Мінрегіону №75 від 30.03.2016),
 • фактор новоствореної об’єднаної громади, у якої немає спільної соціально-економічної «історії», відбувається процес становлення базових умов,
 • об’єднавче та мотивуюче значення прогнозно-програмного документу для існуючих суб’єктів ОТГ та тих громад, які можуть приєднатися до Великомихайлівської громади у ближчій перспективі.
 • стратегії вищого рівня (Одеської області, України) розроблені на період до 2020 року.

Враховуючи зазначене, а також те, що громада пройшла певний період становлення громади протягом 2015-2017 років, розроблено стратегічний план розвитку ОТГ на 2018-2025 рр. При цьому перші три роки розглядаються як період створення умов для сталого розвитку, коли будуть сформовані базові умови функціонування ОТГ, а надалі можна буде розробити більш довгостроковий стратегічний план розвитку ОТГ.

 

 

 

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою». Методологія розглядає сталість  (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку, - як це викладено в таблиці.

Таблиця 1.     Принципи місцевого розвитку

Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів Здорова і справедлива громади
 • покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання
 • поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь
 • забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції
 • забезпечення рівних шансів для всіх
 
Стала економіка Практика належного управління
 • створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання
 • створення  рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті,  хто їх спричиняє.  Ефективне використання ресурсів стимулюється
 • постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян
 

Процес розробки стратегічного плану розвитку ОТГ проходив із залученням широкого кола громадян, що дозволило ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому усіх активних та заці­кавлених представників громади. Розроблена таким чином  стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміц­нення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

Розпорядженням селищного голови від 18 квітня 2017 року № 36-ОД була створена Робоча група з  розробки  Стратегічного  плану  розвитку  Великомихайлівської  селищної  ради.

Таблиця 2.     Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

№ з/п ПІБ  
 
  Слюсенко Світлана Сергіївна –голова групи – заступник селищного голови  
  Аксенєнко Володимир  Анатолійович - староста с. Комарівка  
  Гринчишин Ярослав Ярославович- староста с.Стоянове  
  Джулай Ірина Вікторівна - староста с. Новоселівка  
  Козак Олександр Вікторович - староста с. Полезне  
  Трофімов Станіслав Георгійович староста с. Новопетрівка  
  Таран Галина Вікторівна - староста с. Гребеники  
   Чебан Надія Ярославівна - т.в.о. Великокомарівка  
  Автеньев Олександр Іванович  - депутат округ № 7  
  Борщавецька Тетяна Михайлівна - депутат округ № 19  
  Гребенюк Анастасія Сафронівна - депутат округ № 6  
  Завада Дмитро Анатолійович - депутат округ № 1  
  Завада Анатолій Зіновійович - депутат округ № 9  
  Завада Олександр Ігорович - депутат округ № 11  
  Івис Олена Віталіївна - депутат округ № 4  
  Іванова Тетяна Анатоліївна - депутат округ № 8  
  Ізбаш Зінаїда Іванівна - депутат округ № 26  
  Кузьмінська Ніна Іванівна - депутат округ № 2  
  Кеба Михайло Мирославович - депутат округ № 5  
  Корбул Олег Миколайович - депутат округ № 20  
  Коземерчук Оксана Миколаївна - депутат округ № 21  
  Константинов Юрій Радіонович - депутат округ № 22  
  Кулик Ірина Миколаївна - депутат округ № 23  
  Мундрескул Ніна Іванівна - депутат округ № 16  
  Очереднова Людмила Іванівна - депутат округ № 12  
  Поляков Тимур Іванович - депутат округ № 13  
  Поліщук Микола Михайлович - депутат округ № 25  
  Плакущенко Євген Володимирович - депутат округ № 15  
  Степаненко Євгенія Василівна - депутат округ № 18  
  Твердохлібенко Тетяна Василівна - депутат округ № 3  
  Цицик Ганна Леонідівна - депутат округ № 24  
  Черненко Людмила Леонідівна - депутат округ № 10  
  Чепендюк Олександр Володимирович - депутат округ № 14  
  Чабан Ірина Олександрівна - депутат округ № 17  
  Батурін Іван Максимович – Слов’яно-Сербський сільський голова (за згодою)  
  Вишняков Михайло Сергійович - голова Великомихайлівської районної партійної організації «Опозиційний блок»  
  Гамар Валентина Василівна –голова районові організації  ветеранів  
  Долгов Олександр Володимирович – зберігач музейного фонду комунального закладу «Великомихайлівський будинок культури»  
  Деревянко Микола Миколайович  –депутат Одеської обласної ради  
  Дубровін Олег Леонідович- голова Великомихайлівської районної партійної  організації «Аграрна партія» , депутат Великомихалівської районної ради  
  Драндар  Георгій Михайлович – Першотравневий сільський голова (за згодою)  
  Завада Ігор Зіновійович - голова Великомихайлівської районної партійної організації «Громадянська позиція» , депутат Великомихайлівської районної ради  
  Кавунов Віктор Анатолійович - голова Великомихайлівської районної партійної організації «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  
  Кейзі Ольга - учениця Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»  
  Кравченко Максим - учень Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- дитячий садок»  
  Комарницький Богдан Іванович – Новоборисівський  сільський голова (за згодою)  
  Цуркан Володимир – учень Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»  

 

Підготовка стратегічного плану розпочалася з першого, установчого засідання Робочої групи зі стратегічного планування у Великомихайлівській громаді, яке пройшло 14 червня 2017 року в сесійному залі районної ради. Під час заходу було розглянуто основні засади процесу стратегічного планування та досягнуто домовленості про орієнтовний графік роботи. До наступного засідання заплановано провести соціально-економічний аналіз та опитування мешканців і підприємців.

Протягом червня-липня 2017 року у громаді було зібрано соціально-економічну інформацію та проведено опитування – 827 мешканців, 108 старшокласників та 59 представників бізнесу.

18 серпня 2017 року у селищному будинку культури відбулося друге засідання членів Робочої групи, під час якого були презентовані:

 • результати соціально-економічного аналізу Великомихайлівської ОТГ,
 • результати опитування мешканців та підприємців.

На підставі зазначених аналітичних матеріалів члени робочої групи обговорили прогнози та сценарії розвитку громади, а також були проведені:

 • формулювання стратегічного бачення,
 • проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.

Базуючись цими напрацюваннями Робоча груп розробила проект SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Великомихайлівської громади.

 

Під час третього засідання Робочої групи, яке відбулось 18 жовтня 2017 року, були проведені:

 • визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,
 • оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії.

У засіданні також брали участь представники об’єднаних громад Полтавської та Сумської областей, які відвідували Одещину з навчальною поїздкою.

Упродовж жовтня та листопада 2017 року відбувалася підготовка переліку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період зацікавленими у розвитку Великомихайлівської громади представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено 44 ідеї, загальна вартість яких перевищує 121 млн. грн.

 

24 листопада 2017 року в приміщенні Великомихайлівського будинку культури відбулося четверте засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені відбір та корегування переліку технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії.

 

З урахуванням проведених напрацювань був розроблений проект Стратегічного плану розвитку Великомихайлівської громади на період 2018-2025 роки. Доопрацювання та обговорення документу відбулося під час розширеного засідання членів робочої групи 14 грудня 2017 року. Зокрема, були додані проектні ідеї щодо розвитку інфраструктури сільських населених пунктів, створення об’єктів дозвілля та центру молоді і дітей.

 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. До роботи залучались також вузькоспеціалізовані фахівці та представники сусідніх сільських рад, які в перспективі можуть приєднатися до Великомихайлівської ОТГ. Координація роботи та технічний супровід розробки Стратегічного плану здійснювався Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування. Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечував Віктор Бондарук, радник з питань регіонального розвитку Одеського Центру розвитку місцевого самоврядування.

 

 

 

3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

 

Великомихайлівська селищна об’єднана територіальна громада утворена 12 серпня 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До складу громади увійшли населені пункти: смт Велика Михайлівка та села Багачеве, Бессарабка, Василівка, Вакарське, Великокомарівка, Водяне, Гіржове, Гірське, Гребеники, Грушка, Дівоцьке, Єрмішкове, Кардамичеве, Комарівка, Муратове, Вакарське, Новопетрівка, Новоселівка, Платонівка, Полезне, Стоянове, Трохимівка, Трудомирівка, Фрасине, Юрківка з адміністративним центром у селищі Велика Михайлівка.

 fwefefeffe231r531
Рис.1         Транспортне сполучення в межах громади

Великомихайлівська селищна об’єднана територіальна громада розташована у західній частині району в зоні правобережного лісостепу на межі Волино-Подільського плато та Причорноморської низовини.

ОТГ займає площу 494 км2, з населенням 12747 мешканців, з яких 5841 проживають у селищі Велика Михайлівка.

Територія громади є досить округлою з радіусом близько 20 км. Межує на заході з Придністровським регіоном Республіки Молдова, на півночі з Захарівським та на півдні з Роздільнянським районами Одеської області, на сході – з Цебриківською громадою Одеської області.

Рельєф рівнинний, з невеликою кількістю балок. З півночі на південь територію громади перетинає долина річки Кучурган.

Лісом покрито 5314 га території громади. Корисні копалини громади: вапняк, суглинок, пісок, води питні і технічні.

У південній частині ОТГ, на околиці села Кардамичеве є Кардамичевський ліс — пам'ятка садово-паркового мистецтва. У парку росте понад 50 видів дерев та чагарників.

Вважається, що привабливою є ця територія ще тим, що саме тут знаходяться багато цілющих джерел. Це - Богуславське джерело цілющої води і Кардамичове, про джерела якого було відомо ще в кінці 19 ст,  незвідана "Роща", чотири джерела якої зливаються в один сильний підземний потік,   Новопетрівські джерела з чистою водою,  Великомихайлівський ставок, від якого подавалась вода за 15 км до села Новоборисівка,  панська купальня села Гіржове, де, як розповідали старожили, молодильна вода. По праву, Великомихайлівську територіальну громаду можна називати як "Громада з  чистими джерелами".

Вигідність географічного розташування громади полягає у відносно невеликій відстані від Одеси (111 км) на автошляху регіонального значення Р-33 і поблизу (19 км) залізничного вузла Веселий Кут.

Виробнича спеціалізація Великомихайлівської громади - сільськогосподарське виробництво - рослинництво та харчова промисловість. Основні напрямки та галузі господарської структури ОТГ - вирощування зернових і технічних культур, овочівництво, рибний промисел і рибальство, молочне тваринництво, свинарство, вівчарство.

Політику в галузі освіти громади забезпечують 8 загальноосвітніх шкіл, в яких навчається 1453 дитини, 3 дошкільних заклади, де виховується 257 дітей. На території громади діє будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) та дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ)

Мережа закладів культури становить 10 установ, з яких – комунальний заклад  «Великомихайлівський будинок культури», 3 сільських будинки культури,  4 сільські клуби, дитяча музична  школа ,   районний краєзнавчий музей.

Медична мережа громади нараховує 1 лікарню, 3 амбулаторії та 4 фельдшерсько-акушерські пункти.

 

Таблиця 3.     Порівняння громади, району, області

Регіони Площа, км2 Площа у % до загальної площі/району/області Населення Населення у % до загального населення/району/області Густота населення
Великомихайлівська громада 494 34 12747 41 25,8
Великомихайлівський район 1436 4,3 30989 1,3 21,6
Одеська область 33314 5,5 2 373 501 5,6 71,2

 

4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

 

4.1. Сценарії розвитку Великомихайлівської громади

 

Моделювання сценаріїв розвитку є важливою методологічною базою стратегічного вибору.

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

У випадку Великомихайлівської громади потрібно враховувати, що для новоствореної ОТГ мало даних для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання сценаріїв у 2017 році неможливе (стане можливим під час наступних періодів стратегічного планування). Таким чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім вплив на громаду зовнішніх факторів.

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та модернізаційний (реалістичний).

 

Інерційний сценарій розвитку

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.

 

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень:

 1. Придністровський конфлікт залишається у невирішеному стані.
 2. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію
 3. Військовий конфлікт на Сході України заморожується
 4. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК
 5. ВВП країни зростає повільно, у 2017 році – 2,2%, у 2018-му – 2,0%.
 6. Гривня підтримується міжнародними кредитами та інтервенціями НБУ на валютному ринку, інфляція знаходиться на рівні вище 10%
 7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій зростає мляво
 8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу

 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:

 1. Ідентичність громади на стадії формування, пізнаваність в регіоні та Україні поки що незначна
 2. Сільськогосподарська структура економіки громади залишається без суттєвих змін
 3. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на тому ж рівні
 4. Рівень купівельної спроможності населення не зростає
 5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується
 6. Кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури – на тому ж рівні

 

Результат інерційного сценарію:

 • Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін,  погіршуючись в сільських територіях громади, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до зростання навантаження на працездатне населення.
 • Агропромисловий потенціал Великомихайлівської громади без відчутних інвестицій не зростає, можливі скорочення прибутковості за рахунок зниження цін на світовому ринку.
 • Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат.
 • Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та реальних джерел доходів сільського населення.
 • Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно скорочується.
 • Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються окремі об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, однак розпорошення коштів по населених пунктах території не дозволяє створити кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури розтягується на довгі роки.

 

Модернізаційний сценарій розвитку

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та регіональний рівень:

 1. Придністровський конфлікт залишається у замороженому стані при стабільному прогнозі
 2. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється
 3. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються
 4. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.
 5. ВВП країни починає зростати більш ніж на 4% у 2018 р.
 6. Гривня стабільна
 7. Інвестиційна привабливість країни покращується
 8. Податкова реформа поступово виводить бізнес із «тіні»
 9. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги
 10. Ефективно працює ДФРР
 11. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку.

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:

 1. Громада визначає «якірні точки» зростання та формує власну економічну ідентичність
 2. Місцевій владі вдається сформувати основні планувальні документи ОТГ: стратегія, схему планування громади, генеральні плани населених пунктів,
 3. Підприємницький та інвестиційний клімат громади покращується, зростає інтерес інвесторів до впровадження бізнес проектів на території громади
 4. Оформлюються пропозиції інвестиційної нерухомості – приміщення, майданчики
 5. Створюються привабливі інвестиційні пропозицій у пріоритетних сферах розвитку громади  - виробництво будівельних матеріалів, переробка с/г продукції
 6. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку
 7. Громада ефективно використовує державну субвенції на розвиток інфраструктури (орієнтовно 6 млн. грн у 2018 р.).

 

Результат модернізаційного сценарію:

 • Великомихайлівська громада поступово формує свій імідж як інвестиційно приваблива територія з пріоритетами у галузі ефективного сільського господарства та будівельної промисловості. Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади громада залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки та сільського господарства.
 • Існуючі виробництва на території громади модернізуються та збільшують обсяги виробництва промислової продукції. Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.
 • В громаду поступово заходять інвестори, зокрема у пріоритетні галузі.
 • Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи нішу постачальників, логістики та послуг.
 • Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок.
 • Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області активізують економічне життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» економічного зростання, зокрема, це розвиток кооперативного руху, диверсифікація сільського господарства, створення неаграрних видів бізнесу тощо.
 • Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан доріг в громаді.

 

4.2. Стратегічне бачення розвитку Великомихайлівської громади

(за результатами засідання Робочої групи 18 серпня 2017 року)

 

 • «Великомихайлівська громада у 2025 році – економічно самодостатня громада з високим рівнем зайнятості, в якій комфортно жити і працювати.
 • Ефективне сільське господарство, переробна промисловість, торгівля та сприятливі умови для розвитку забезпечують стабільність та впевненість у майбутньому

 

4.3. SWOT-матриця Великомихайлівської громади

(за результатами засідання Робочої групи 18 серпня 2017 року)

Таблиця 4.     SWOT-матриця Великомихайлівської громади

Сильні сторони Слабкі сторони
 1. Географічне розміщення на автошляху Р-33 і поблизу залізничного вузла Веселий Кут
 2. Суттєва частка працездатного населення
 3. Наявна містобудівна документація
 4. Природоохоронна територія «Кардамичівський парк»
 5. Доступне і якісне житло
 6. Гарна забезпеченість водою та електроенергією
 7. 85% земельного фонду складають родючі сільськогосподарські землі
 8. Корисні копалини (глина, вапняк, пісок, вода)
 9. Високий рівень національної і релігійної толерантності
 10. Незадовільний стан дорожнього покриття
 11. Пасивність населення
 12. Низька якість робочої сили
 13. Відсутність місцевого виробництва будівельних матеріалів
 14. Невикористаний природний ресурс альтернативного палива
 15. Незадовільний стан спортивних закладів
 16. Відсутність сучасного Центру дозвілля і розвитку молоді
 17. Слабка матеріальна база рекреації
 18. Низька якість побутового обслуговування
 19. Низько конкурентна місцева економіка

1. Незадовільний стан дорожнього покриття

 2. Пасивність населення

3. Низька якість робочої сили

4. Відсутність місцевого виробництва будівельних матеріалів

5. Невикористаний природний ресурс альтернативного палива

6. Незадовільний стан спортивних закладів

7. Відсутність сучасного Центру дозвілля і розвитку молоді

8. Слабка матеріальна база рекреації

9. Низька якість побутового обслуговування

10. Низько конкурентна місцева економіка
Можливості Загрози

Покращення міграційних показників

Економічне зростання в Україні

Створення в центрі громади госпітального округу

Зростання попиту на продукцію АПК

Продовження курсу на децентралізацію

Реалізація проекту будівництва магістралі Тирасполь-Знам’янка

Продовження діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади

Ускладнення ситуації навколо придністровського конфлікту

Затягування центральної влади з наданням ОТГ повноважень з розпорядження землями поза населеними пунктами

Корупція

Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів

Згортання реформ

1. Ускладнення ситуації навколо придністровського конфлікту

 2.Затягування центральної влади з наданням ОТГ повноважень з розпорядження землями поза населеними пунктами

 3.Корупція

 4. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів

 5. Згортання реформ

 

 

4.4. Оцінка факторів, що впливають на стратегічний розвиток Великомихайлівської громади

Аналіз SWOT-матриці дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Великомихайлівської громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

 

Підтримують

Порівняльні переваги

 

Сильні сторони   Можливості

Географічне розміщення на автошляху Р-33 і поблизу залізничного вузла Веселий Кут

 

Покращення міграційних показників

     

Суттєва частка працездатного населення

 

Економічне зростання в Україні

     

Наявна містобудівна документація

 

Створення в центрі громади госпітального округу

     

Природоохоронна територія «Кардамичівський парк»

 

Зростання попиту на продукцію АПК у світі

     

Доступне і якісне житло

 

Продовження курсу на децентралізацію

     

Гарна забезпеченість водою та електроенергією

 

Реалізація проекту будівництва магістралі Тирасполь-Знам’янка

     

85% земельного фонду складають сільськогосподарські землі високої родючості

 

Продовження діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади

   

Корисні копалини (глина, вапняк, пісок, вода)

 
   

Високий рівень національної і релігійної толерантності

 
   

 

Виклики

 

Зменшують

Слабкі сторони

  Можливості  

Незадовільний стан дорожнього покриття

 

Покращення міграційних показників

 
       

Пасивність населення

 

Економічне зростання в Україні

 
       

Низька якість робочої сили

 

Створення в центрі громади госпітального округу

 
       

Відсутність місцевого виробництва будівельних матеріалів

 

Зростання попиту на продукцію АПК у світі

 
       

Невикористаний природний ресурс альтернативного палива

 

Продовження курсу на децентралізацію

 
       

Незадовільний стан спортивних закладів

 

Реалізація проекту будівництва магістралі Тирасполь-Знам’янка

 
   

Відсутність сучасного Центру дозвілля і розвитку молоді

 

Продовження діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади

   
 

Слабка матеріальна база рекреації

 
   

Низька якість побутового обслуговування

 
 
   

­­Низько конкурентна місцева економіка

 
         

 

 

 

 

 

 

Посилюють

Ризики

 

Слабкі сторони   Загрози

Незадовільний стан дорожнього покриття

 

Ускладнення ситуації навколо придністровського конфлікту

     

Пасивність населення

 

Затягування центральної влади з наданням ОТГ повноважень з розпорядження землями поза населеними пунктами

     

Низька якість робочої сили

 

Корупція

     

Відсутність місцевого виробництва будівельних матеріалів

 

Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів

     

Невикористаний природний ресурс альтернативного палива

 

Згортання реформ

     

Незадовільний стан спортивних закладів

   
     

Відсутність сучасного Центру дозвілля і розвитку молоді

   
     
 

Слабка матеріальна база рекреації

   
     

Низька якість побутового обслуговування

   
     

Низько конкурентна місцева економіка

   

 

 

4.5. Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку

 

Порівняльні переваги

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів до України. З урахуванням можливостей та таких сильних сторін Великомихайлівської громади, як вигідне географічне розташування,  суттєва частка працездатного населення та те, що 85% земельного фонду складають сільськогосподарські землі високої родючості, можна прогнозувати зростання зацікавленості інвесторів до сектору АПК, що стимулюватиме підтримку існуючих та створення нових сільськогосподарських підприємств на території громади. Це у свою чергу призведе до зростання рівня зайнятості та рівня доходів населення Великомихайлівської громади.

Покращення міграційних показників, наявна містобудівна документація, доступне і якісне житло, а також гарна забезпеченість водою та електроенергією стимулюватиме покращення житлових умов та притік населення. Разом з тим, наявні корисні копалини (глина, вапняк, пісок, вода) обумовлюють зацікавленість інвесторів до створення на території Великомихайлівської громади підприємств будівельної промисловості.

Виклики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

Незадовільний стан дорожнього покриття, спортивних закладів, відсутність сучасного Центру дозвілля і розвитку молоді та низька якість побутового обслуговування в середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з Державного фонду регіонального розвитку.

Економічне зростання в Україні, створення в центрі громади госпітального округу, зростання попиту на продукцію АПК у світі, а також продовження курсу на децентралізацію може сприяти підвищенню підприємницької активності у громаді та, в якійсь мірі, покращити якість надання адміністративних послуг. Водночас, активне використання механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна підтримка та ДФРР) дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних коштів.

Підприємницька активність також може зрости за рахунок позитивної міграції та зростання попиту на якісне житло. Особливо це стосується сектору будівельно-ремонтних робіт та причетних послуг.

Ризики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

Ускладнення ситуації навколо придністровського конфлікту, затягування центральної влади з наданням ОТГ повноважень з розпорядження землями поза населеними пунктами, а також згортання реформ посилюватиме пасивність населення та обмежуватиме можливість покращити стан дорожнього покриття, спортивних закладів.

Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів обмежить акумулювання власних ресурсів громади для створення сучасного Центру дозвілля і розвитку молоді.

 

Таким чином, пріоритетними напрямками Великомихайлівської громади на середньострокову перспективу визначено:

 

1. Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції.

 

2. Будівельна промисловість.

 

3. Розвиток людського потенціалу.

 

5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

Таким чином було обрано три пріоритетних напрями та сформульовано стратегічні цілі, на яких будуть фокусуватись зусилля та ресурси розвитку Великомихайлівської громади:

1. Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, оскільки наявний у громади потенціал та процеси трансформації національної економіки України надають широкі можливості для розвитку цієї сфери.

2. Будівельна промисловість, оскільки на території громади є запаси відповідної сировини та проводилась певна підготовча робота. З іншої сторони, попит місцевого ринку на будівельні матеріали стабільно зростає.

3. Розвиток людського капіталу, оскільки цей напрям є базовим для реалізації двох попередніх, існує суттєве відставання у якості життя, що призводить до негативних соціальних та демографічних наслідків, але разом з тим сільські території мають великий потенціал щодо залучення інвестицій.

 

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:

 

Великомихайлівська громада у 2025 році – економічно самодостатня громада з високим рівнем зайнятості, в якій комфортно жити і працювати.

Ефективне сільське господарство, будівельна промисловість, торгівля та сприятливі умови для розвитку забезпечують стабільність та впевненість у майбутньому.

 

1. Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції.

1.1. Підтримка економічної активності населення сільських територій

1.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

2. Будівельна промисловість.

2.1. Визначення обґрунтованих  напрямків створення і розвитку підприємств будівельного сектору.

2.2. Створення умов для залучення інвестицій у сектор виробництва будівельних матеріалів.

3. Розвиток людського капіталу.

3.1. Якісні та доступні освіта і медицина

3.2. Здоровий спосіб життя як запорука успіху

3.3. Комфортний та безпечний життєвий простір

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.

Таблиця 5.     Стратегічні, операційні цілі та завдання

Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання
1. Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції 1.1. Підтримка економічної активності населення 1.1.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників
1.1.2. Підтримка розвитку с/г кооперації
1.1.3 Підтримка збуту та переробки продукції малих с/г виробників
1.2. Розвиток інфраструктури сільських територій 1.2.1. Забезпечення транспортними комунікаціями сільських населених пунктів громади
1.2.2. Забезпечення водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів громади
1.2.3. Вдосконалення системи управління ТПВ
2. Будівельна промисловість 2.1. Визначення обґрунтованих напрямків створення і розвитку підприємств будівельного сектору 2.1.1. Оцінка кількості, якості та прогнозного попиту на місцеву сировину
2.1.2. Формування та просування інвестиційного продукту
2.2. Створення умов для залучення інвестицій у будівельний сектор 2.2.1. Визначення пріоритетних земельних ділянок.
2.2.2. Підготовка майданчиків для залучення інвестицій.
3. Розвиток людського капіталу 3.1. Якісні та доступні освіта і медицина 3.1.1. Створення сучасної та ефективної системи закладів освіти
3.1.2. Підвищення якості медичних послуг
3.2. Здоровий спосіб життя як запорука успіху 3.2.1. Створення умов для культурного розвитку
3.2.2. Популяризація здорового способу життя
3.3. Комфортний та безпечний життєвий простір 3.3.1. Підвищення рівня громадської безпеки

3.3.2. Надання якісних та доступних адміністративних послуг

 

3.3.3. Оновлення комунікацій житлово-комунального господарства

 

 

 

 

Стратегічна ціль 1. Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції

 

Великомихайлівська громада за структурою своєї економіки є аграрною з незначною часткою послуг та торгівлі. Сільські території останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких – втрата значної кількості робочих місць, зменшення рівня доходів, погане забезпечення питною водою, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація. Ці проблеми є головною причиною міграції населення з сіл в міста, причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.

Зважаючи на це, Великомихайлівська громада визначає для себе головним пріоритетом ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, який прямо відповідає на якість та кількість орних земель у громаді,  має забезпечити мешканців робочими місцями та наповнювати місцевий бюджет для покращення якості життя мешканців.

Підтримка економічної активності населення, в першу чергу фермерів та фізичних осіб – власників земельних ділянок різних розмірів буде наповнена інформаційними та організаційними заходами, спрямованими на розвиток аграрного підприємництва, створення сільськогосподарських кооперативів та сприяння збуту й переробці продукції малих сільськогосподарських виробників.

Важливо, що зазначена активність спиратиметься на покращену інфраструктуру сільських територій громади, без чого неможливо говорити про інвестиційну привабливість.

Діяльність у межах стратегічної цілі 1 повністю узгоджується зі стратегічною ціллю A.4. «Розвиток високопродуктивного аграрного виробництва» Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. На додаток, реалізація цілі повністю відповідає завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а саме: завдання: «диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості» напряму “Розвиток сільської місцевості” операційної цілі “Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості” Стратегічної цілі 1 “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”. 

Досягнення стратегічної цілі пропонується через таку структуру операційних цілей та завдань:

 

Операційна ціль 1.1. Підтримка економічної активності населення

 

Завдання 1.1.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників

Маючи історичну традицію землеробства, тваринництва інших пов’язаних з сільським господарством навичок, місцеві підприємці потребують, перш за все, консультативної підтримки. Успішне ведення власного господарства  в умовах ринкової економіки, розширення умов  для самозайнятості працездатних людей в селах, значною мірою залежить від їхньої впевненості, що обраний вид підприємництва буде прибутковим і витрачені засоби/кошти будуть повернуті.

На першому етапі заплановано провести інвентаризацію земельного ресурсу громади, оцінити детально земельний фонд у контексті якості, кількості, цільового призначення та власності. На допомогу ініціативним мешканцям буде створено центр розвитку підприємництва. Крім того, досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів як:

експертна оцінка місцевих умов для розвитку ефективного сільського господарства та харчової промисловості,

розробка бізнес-пропозицій на підставі результатів експертної оцінки.

 

Завдання 1.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації

На підготовчому етапі потрібно відібрати ініціативних представників сіл, які мають зацікавленість у створенні кооперативу. Визначним на цьому етапі є спеціалізація того чи іншого майбутнього кооперативу, адже дуже важливо, щоб пілотні кооперативи були успішними і слугували прикладами. Варто спиратись на досвід успішно діючих кооперативів як на території Одеської області так і в інших регіонах України. Виконання заходів цього завдання означатиме чітке розуміння у засновників, який саме кооператив створюється та які організаційні і правові кроки необхідно здійснити для подальшого успішного функціонування.

Передбачається, що у громаді буде створено щонайменше три обслуговуючих кооперативи, а також один кооператив з виробництва молока.

 

Завдання 1.1.3. Підтримка збуту та переробки продукції малих с/г виробників

На підтримку думки місцевих підприємців-аграріїв, розвиток громади має означати не лише підвищення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а й їх глибинну переробку на території громади з метою подальшого збуту за її межі та виходу на регіональний та національний ринки.

Завданням передбачено провести інформаційну кампанію щодо можливостей збуту, враховуючи сучасні можливості, а також матеріали щодо перспективних напрямків переробки з урахуванням місцевих умов за результатами виконання завдання 1.1.1.

Маючи пропозиції вільних земельних ділянок, громада розраховує на створення кількох переробних підприємств за кошти приватних інвесторів.

 

Операційна ціль 1.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

 

Завдання 1.2.1. Забезпечення транспортними комунікаціями сільських населених пунктів громади

Надзвичайно низька якість більшості сільських доріг з твердим покриттям, а також пов’язана з цим відсутність регулярного транспортного сполучення між населеними пунктами громади – проблеми Великомихайлівської громади, які найчастіше згадують мешканці. Більша частина об’єктів придорожньої та туристичної інфраструктури не відповідають вимогам міжнародних норм та стандартів.

Таким чином, першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади - опорна школа, амбулаторії, ФАПи, заклади культури, полігон ТПВ тощо. Черговість та глибина ремонтних робіт буде визначена додатковим аналізом та описана окремо.

Окремим проектом передбачено створення автобусного маршруту між населеними пунктами громади.

 

Завдання 1.2.2. Забезпечення водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів громади

Протягом останніх кількох років гостро постала проблема посухи для мешканців багатьох населених пунктів громади. У криницях і водоймах катастрофічно зменшується рівень води. Виходом із ситуації є розконсервація свердловин та побудова у селах водогонів, проведення капітального ремонту водогонів.

 

Завдання 1.2.3. Вдосконалення системи управління ТПВ

Тривале «віднесення на потім» вирішення проблеми ТПВ, а також політика держави у цьому питанні потребує його нагального вирішення. Системними рішеннями у цій сфері мають бути:

документальне оформлення полігону ТПВ,

запровадження системи роздільного збору ТПВ,

придбання лінії з сортування ТПВ.

 

 

Стратегічна ціль 2. Будівельна промисловість

 

 

Поряд з розвитком сільського господарства та переробки, Великомихайлівська громада має суттєвий потенціал для розвитку будівельної галузі, тобто виробництва будівельних матеріалів. Цей напрямок було включено до пріоритетних на підставі історичних та геологічних передумов. Адже, на території громади є кілька родовищ будівельної глини, вапняку, піску і в недалекому минулому тут працювало цегельне виробництво.

Розвиток цього напрямку сприятиме створенню нових робочих місць, може стати локомотивом для суміжних секторів підприємництва, а також задовольнятиме попит на будівельні матеріали за рахунок місцевого виробництва.

Реалізація цієї стратегічної цілі потребуватиме серйозної організаційної роботи. Адже, становлення будівельної галузі у громаді здійснюватиметься фактично з нульової позначки. У зв’язку з цим, заплановано проведення кількох досліджень, які мають конкретизувати напрямки і масштаб подальшої діяльності. На додаток, сучасна інформація додаватиме привабливості розробленим на її основі прогнозним документам.

Важливою складовою діяльності є створення інвестиційних продуктів у будівельному секторі, без яких не можна говорити про досягнення цілі.

Діяльність у межах стратегічної цілі 2 повністю узгоджується зі стратегічною ціллю A.5. «Розбудова сучасної індустрії» Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. На додаток, реалізація цілі повністю відповідає пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а саме: напряму “Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках” операційної цілі “Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів” стратегічної цілі 1 Стратегії “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”. 

Досягнення стратегічної цілі пропонується через таку структуру операційних цілей та завдань:

 

Операційна ціль 2.1. Визначення обґрунтованих напрямків створення і розвитку підприємств будівельного сектору

 

Завдання 2.1.1. Оцінка кількості, якості та прогнозного попиту на місцеву сировину

У рамках цього завдання передбачається проведення двох напрямків досліджень (експертних оцінок), покликаних відповісти на такі запитання:

кількість будівельної сировини у родовищах, розташованих на території громади;

якість сировини з огляду на можливість виробництво високоприбуткових будівельних матеріалів;

витрати підготовчого етапу для виведення родовищ на «виробничу» стадію;

обсяг внутрішнього ринку на будівельні матеріали, які можуть вироблятися з використанням Великомихайлівської сировини;

ринковий прогноз ситуації щодо обраних товарних позицій.

У результаті досліджень мають бути отримані звіти з інформацією, яка стане базовою для розробки інвестиційних проектів з виробництва будівельних матеріалів.

 

Завдання 2.1.2. Формування та просування інвестиційного продукту

Як правило, на першій стадії процесу прийняття рішення про інвестування потенційні інвестори шукають попередню інформацію і переглядають різноманітні веб-сайти. Веб-сайт для сприяння залученню інвестицій повинен надавати підготовлену інформацію про громаду, а також посилання на інші джерела. На цьому сайті інвестори повинні отримати всю інформацію, яка їм потрібна, у т.ч. стосовно економічного клімату громади, планів економічного розвитку, контактну інформацію працівників, які відповідають за залучення інвестицій. Веб-сайт має бути динамічним, багатомовним та зручним для користувача. Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як:

розробка двох інвестиційних проектів,

внесення проектів до регіональних та національних баз даних,

поширення інформації серед потенційних інвесторів.

Реалізація завдання може супроводжуватись залученням фахівців з маркетингу та експертів з залучення інвестицій.

 

Операційна ціль 2.2. Створення умов для залучення інвестицій у будівельний сектор

 

Завдання 2.2.1. Визначення пріоритетних земельних ділянок

Великомихайлівська громада має кілька родовищ, які потенційно можуть стати сировиною для виробництва будівельних матеріалів. Інформація про статус та проблемність з правової точки зору щодо земельних ділянок, що знаходяться поряд з родовищами, є недостатньою. Отже, планується зібрати всю необхідну інформацію, вибрати найменш проблемні та найбільш перспективні ділянки і забезпечити їх усіма необхідними документами.

 

 Завдання 2.2.2. Підготовка майданчиків для залучення інвестицій.

Досягнення завдання передбачається шляхом забезпечення інвестиційних майданчиків інженерною інфраструктурою. Транспортна доступність, якісна електроенергія у необхідній кількості, водопостачання та водовідведення, інформаційні мережі – невід’ємні складові конкурентного інвестиційного майданчика.

Крім того, громада планує здійснити облаштування обраних земельних ділянок щодо огородження та благоустрою.

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу

Діяльність у межах Стратегічної цілі 3 повністю узгоджується з завданнями Регіонального пріоритету B «Розвиток людського потенціалу» Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

 

Операційна ціль 3.1. Якісні та доступні освіта і медицина

 

Завдання 3.1.1. Створення сучасної та ефективної системи закладів освіти

Відповідно до умов реформи освітньої галузі, яка розпочалась у 2017 році, буде створено принципово нову систему освіти у громаді. Зокрема, передбачено реалізацію таких проектів:

створення нового освітнього простору відповідно до умов реформи галузі,

забезпечення освітніх закладів сучасними технічними засобами,

створення ДНЗ в селах Полезне, Стоянове,

енергоефективні заходи освітніх закладів.

 

Завдання 3.1.2. Підвищення якості медичних послуг

Якісне та доступне медичне забезпечення є пріоритетом Великомихайлівської громади, який не лише покращує людський капітал, але й позитивно впливає на інвестиційний клімат та економічний розвиток в цілому. Основний акцент у рамках цього завдання – наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання.

У цьому контексті передбачено реалізувати такі заходи та проекти:

капітальний ремонт чотирьох ФАПів та трьох амбулаторій громади,

фінансування перших трьох днів денного стаціонару для пенсіонерів та дітей – мешканців громади,

оснащення медичних закладів сучасним обладнанням,

придбання транспортних засобів для амбулаторій та ФАПів.

 

Операційна ціль 3.2. Здоровий спосіб життя як запорука успіху

 

Завдання 3.2.1. Створення умов для культурного розвитку

Надання якісних та доступних послуг культурного спрямування має враховувати певну відмінність потреб у віковому розрізі. Протягом останніх двох років було проведено   інвентаризацію закладів культури (бібліотеки, клуби) для прийняття рішення щодо оптимізації мережі та покращення кадрового забезпечення. Базуючись на результатах цього етапу заплановано реалізацію таких проектів:

-          створення центрів дозвілля в населених пунктах громади,

-          створення парків відпочинку в населених пунктах Велика Михайлівка, Полезне, Новоселівка, Гребеники, Стояново, Комарівка, Новопетрівка, Великокомарівка,

-          капітальні і поточні ремонти закладів культури в населених пунктах (за списком),

-          створення у громаді Центру молоді і дітей.

 

Завдання 3.2.2. Популяризація здорового способу життя

Здоровий спосіб життя є вагомою складовою розвитку людського капіталу громади. У цьому завданні заплановано здійснення масштабного та амбітного проекту – будівництво басейну. Крім того, передбачається розширення мережі місць проведення спортивного дозвілля та розробка пішохідних та веломаршрутів по території громади.

 

Операційна ціль 3.3. Комфортний та безпечний життєвий простір

 

Завдання 3.3.1. Підвищення рівня громадської безпеки

Завдання щодо забезпечення належного рівня громадської безпеки покликане забезпечити впевненість громадян у безпечному проживанні на своїй території, підвищити рівень безпеки і зменшити кількість правопорушень. Варто враховувати певну стартову ситуацію, яка успадкована громадою від Великомихайлівського району. 

У якості погоджених проектів заплановано створити у громаді власну муніципальну варту, модернізувати вуличне освітлення у всіх населених пунктах громади та встановити відеоспостереження на основних вулицях та проїзних шляхах.

 

Завдання 3.3.2. Надання якісних та доступних адміністративних послуг

Це завдання виглядає як поточна робота громади, але при більш детальному розгляді стану справ, стала очевидною необхідність реалізації проектів, покликаних суттєво підняти стандарти надання адміністративних послуг. З цією метою, у громаді буде створено центр надання адміністративних послуг, а також забезпечено високоякісний Інтернет у всіх населених пунктах.

 

Завдання 3.3.3. Оновлення комунікацій житлово-комунального господарства

Головним результатом цього завдання повинен стати належний «зовнішній вигляд» громади, Великомихайлівська громада має стати красивою. Для цього планується планомірна робота з благоустрою населених пунктів громади, встановлення інформаційних знаків та вказівників. Очевидно, що комунальні служби необхідно забезпечити сучасною комунальною технікою, яка прискорить досягнення бажаних результатів.

6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання Робочої групи 24 листопада 2017 року та доопрацьовані на розширеному засіданні Робочої групи 14 грудня 2017 року на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Великомихайлівської громади.

 

Часові рамки і засоби реалізації

 

План реалізації стратегії складається з переліку з 44 проектів місцевого розвитку, які будуть впроваджуватися упродовж 2018 –2025 років. Впровадження проектів можливе шляхом:

включення до плану заходів місцевої програми соціально-економічного розвитку, також, по можливості – до галузевих цільових програм Одеської області;

фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;

залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

Стратегічна ціль 1. «Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції»

Операційні цілі Завдання Стратегії Номер і назва проекту
1.1. Підтримка економічної активності населення

1.1.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників

 

Інвентаризація земельного ресурсу громади

Великомихайлівський Центр розвитку підприємництва

Експертна оцінка місцевих умов для розвитку ефективного сільського господарства та харчової промисловості

Розробка бізнес-пропозицій на підставі результатів експертної оцінки

 
 
 
1.1.2. Підтримка розвитку с/г кооперації

Формування трьох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Створення умов для молочарного кооперативу

 
1.1.3 Підтримка збуту та переробки продукції малих с/г виробників

Інформаційна кампанія для підтримки збуту малих с/г виробників

Створення умов для нових переробних підприємств

 
1.2. Розвиток інфраструктури сільських територій 1.2.1. Забезпечення транспортними комунікаціями сільських населених пунктів громади

Автобусний маршрут між населеними пунктами громади

Капітальний і поточний ремонт доріг (за списком)

 
1.2.2. Забезпечення водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів громади

Капітальний ремонт водогонів населених пунктів громади (за списком)

1.2.3. Вдосконалення системи управління ТПВ

Запровадження системи роздільного збору ТПВ

Придбання лінії з сортування ТПВ

Документальне оформлення полігону ТПВ

 
 

 

Стратегічна ціль 2. «Будівельна промисловість»

2.1. Визначення обґрунтованих напрямків створення і розвитку підприємств будівельного сектору 2.1.1. Оцінка кількості, якості та прогнозного попиту на місцеву сировину

Дослідження родовищ будівельної сировини у контексті можливого виробництва будівельних матеріалів

Оцінка обсягу внутрішнього ринку на визначені товарні позиції

 
2.1.2. Формування та просування інвестиційного продукту

Розробка двох інвестиційних проектів

Внесення проектів до регіональних та національних баз даних

Поширення інформації серед потенційних інвесторів

 
 
2.2. Створення умов для залучення інвестицій у будівельний сектор 2.2.1. Визначення пріоритетних земельних ділянок.

Документальне оформлення інвестиційних майданчиків

2.2.2. Підготовка майданчиків для залучення інвестицій.

Забезпечення інвестиційних майданчиків інженерною інфраструктурою

Облаштування земельних ділянок

 

 

Стратегічна ціль 3. «Розвиток людського капіталу»

 

3.1. Якісні та доступні освіта і медицина 3.1.1. Створення сучасної та ефективної системи закладів освіти

Створення нового освітнього простору відповідно до умов реформи галузі

Забезпечення освітніх закладів сучасними технічними засобами

Створення ДНЗ в селах Полезне, Стоянове

Енергоефективні заходи освітніх закладів

 
 
 
3.1.2. Підвищення якості медичних послуг

Капітальний ремонт ФАПів (4) та амбулаторій (3)

Фінансування перших трьох днів денного стаціонару для пенсіонерів та дітей

Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням

Придбання транспортних засобів для амбулаторій та ФАПів

 
 
 
3.2. Здоровий спосіб життя як запорука успіху 3.2.1. Створення умов для культурного розвитку

Створення центрів дозвілля в населених пунктах громади

Створення парків відпочинку в населених пунктах Велика Михайлівка, Полезне, Новоселівка, Гребеники, Стояново, Комарівка, Новопетрівка, Великокомарівка

Капітальні і поточні ремонти закладів культури в населених пунктах (за списком)

Створення у громаді Центру молоді і дітей

 
 
 
3.2.2. Популяризація здорового способу життя

Розширення мережі місць проведення спортивного дозвілля

Розробка пішохідних та веломаршрутів по території громади

Будівництво басейну

 
 
3.3. Комфортний та безпечний життєвий простір 3.3.1. Підвищення рівня громадської безпеки

Створення муніципальної варти

Сучасне вуличне освітлення

Система відеоспостереження

 
 

3.3.2. Надання якісних та доступних адміністративних послуг

 

Створення ЦНАП у громаді

Високошвидкісний Інтернет в населених пунктах громади

 
3.3.3. Оновлення комунікацій житлово-комунального господарства

Благоустрій населених пунктів громади

Придбання сучасної комунальної техніки

 

Очікувані результати та показники

 

Реалізація Стратегічної цілі 1 «Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції» у середньостроковій перспективи призведе до наступних результатів:

реєстр земельного ресурсу громади,

створений центр розвитку підприємництва,

експертний звіт з рекомендаціями щодо ефективних напрямків аграрного бізнесу х урахуванням місцевих умов,

розроблені бізнес-пропозиції для створення у Великомихайлівській громаді нових аграрних підприємств;

створення трьох сільськогосподарських обслуговуючих та одного молочарного кооперативів;

налагоджене пасажирське автобусне сполучення між населеними пунктами громади;

запроваджена система роздільного збору та сортування ТПВ.

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до Стратегічної цілі 1. «Ефективне виробництво та переробка сільськогосподарської продукції»

кількість робочих місць, створених у нових напрямках сільськогосподарського підприємництва;

кількість нових суб’єктів господарювання в аграрному секторі, створених на території громади;

зростання надходжень до місцевого бюджету, пов’язане з розвитком сільськогосподарського підприємництва;

зростання самозайнятості сільського населення;

кількість пасажирів, перевезених внутрішніми маршрутами;

частка домогосподарств, що уклала договори на вивезення ТПВ.

 

Реалізація Стратегічної цілі 2 «Будівельна промисловість» у середньостроковій перспективи призведе до наступних результатів:

визначені перспективні напрямки та обсяги можливого розвитку будівельної галузі на території Великомихайлівської громади;

у громаді сформовано інвестиційний продукт для залучення інвестицій у будівельний сектор.

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до Стратегічної цілі 2. «Будівельна промисловість»

експертний звіт про доцільність розробки родовищ будівельної сировини на території Великомихайлівської громади;

розроблено два інвестиційних проекти за результатами дослідження;

підготовлені та облаштовані дві земельні ділянки у якості інвестиційних майданчиків.

 

Реалізація Стратегічної цілі 3 «Розвиток людського капіталу» у середньостроковій перспективи призведе до наступних результатів:

підвищена якість освітніх послуг;

створені умови для культурного розвитку, перш за все у сільській місцевості та для молоді;

покращено матеріально-технічну та оновлено інфраструктуру медичних закладів громади;

розширено можливості мешканців щодо забезпечення здорового способу життя;

підвищено рівень безпеки;

підвищено якість надання адміністративних послуг;

зростання якості комунальних послуг;

покращена екологічна ситуація.

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до Стратегічної цілі 2. «Розвиток людського капіталу»

реорганізовані освітні заклади відповідно до умов освітньої реформи;

створено ДНЗ в селах Полезне, Стоянове;

проведені капітальні ремонти амбулаторій та фельдшерських пунктів;

запроваджено систему фінансування перших трьох днів денного стаціонару для пенсіонерів та дітей;

медичні заклади забезпечені транспортними засобами;

створені центри дозвілля та парки відпочинку у населених пунктах громади;

створено Центр молоді і дітей;

збудовано басейн;

створено центр надання адміністративних послуг;

створено муніципальну варту;

модернізовано вуличне освітлення та встановлено відеоспостереження у населених пунктах громади;

комунальне підприємство громади забезпечене спецтехнікою;

запроваджено роздільний збір сміття.

 

 

Орієнтовний фінансовий план

 

Орієнтовний фінансовий план

реалізації проектів місцевого розвитку в рамках Стратегії

 

Номер і назва проекту Вартість, тис. грн.
2018 2019 2020 2021-2025 Разом

Інвентаризація земельного ресурсу громади

800 600 1400 1500 4300

Великомихайлівський Центр розвитку підприємництва

200 200 200 1000 1600

Експертна оцінка місцевих умов для розвитку ефективного сільського господарства та харчової промисловості

50 0 0 0 50

Розробка бізнес-пропозицій на підставі результатів експертної оцінки

0 0 0 0

0

 

Формування трьох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

500 500 500 0 1500

Створення умов для молочарного кооперативу

0 0 500 500 1000

Інформаційна кампанія для підтримки збуту малих с/г виробників

10 10 10 50 80

Створення умов для нових переробних підприємств

0 0 200 400 600

Автобусний маршрут між населеними пунктами громади

0 2000 0 2500 4500

Капітальний і поточний ремонт доріг (за списком)

4000 4000 4000 20000 32000

Капітальний ремонт водогонів населених пунктів громади (за списком)

1000 1000 1000 5000 8000

Запровадження системи роздільного збору ТПВ

300 300 300 1000 1900

Придбання лінії з сортування ТПВ

0 0 5000 0 5000

Документальне оформлення полігону ТПВ

0 0 500 0 500

Дослідження родовищ будівельної сировини у контексті можливого виробництва будівельних матеріалів

0 300 0 0 300

Оцінка обсягу внутрішнього ринку на визначені товарні позиції

0 100 0 0 100

Розробка двох інвестиційних проектів

0 0 500 0 500

Внесення проектів до регіональних та національних баз даних

0 0 0 0 0

Поширення інформації серед потенційних інвесторів

0 0 10 0 10

Документальне оформлення інвестиційних майданчиків

0 0 50 0 50

Забезпечення інвестиційних майданчиків інженерною інфраструктурою

0 0 500 0 500

Облаштування земельних ділянок

0 0 100 100 200

Створення нового освітнього простору відповідно до умов реформи галузі

         

Забезпечення освітніх закладів сучасними технічними засобами

2000 2000 2000 2000 8000

Створення ДНЗ в селах Полезне, Стоянове

2000 200 0 0 2200

Енергоефективні заходи освітніх закладів

1500 1500 1500 1500 6000

Капітальний ремонт ФАПів (4) та амбулаторій (3)

1500 1500 1500 1500 6000

Фінансування перших трьох днів денного стаціонару для пенсіонерів та дітей

500 500 500 2500 4000

Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням

2000 2000 2000 10000 16000

Придбання транспортних засобів для амбулаторій та ФАПів

100 1000 1000 0 2100

Створення центрів дозвілля в населених пунктах громади

100 100 100 500 800

Створення парків відпочинку в населених пунктах Велика Михайлівка, Полезне, Новоселівка, Гребеники, Стояново, Комарівка, Новопетрівка, Великокомарівка

500 500 500 2000 3500

Капітальні і поточні ремонти закладів культури в населених пунктах (за списком)

1000 1000 1000 2000 5000

Створення у громаді Центру молоді і дітей

150 200 200 400 950

Розширення мережі місць проведення спортивного дозвілля

1000 500 500 2000 4000

Розробка пішохідних та веломаршрутів по території громади

500 500 500 2500 4000

Будівництво басейну

0 500 10000 20000 30500

Створення муніципальної варти

0 1000 1000 5000 7000

Сучасне вуличне освітлення

200 200 200 500 1100

Система відеоспостереження

500 500 500 2000 3500

Створення ЦНАП у громаді

0 0 1000 5000 6000

Високошвидкісний Інтернет в населених пунктах громади

50 50 0 0 100

Благоустрій населених пунктів громади

200 200 200 1000 1600

Придбання сучасної комунальної техніки

2000 1000 1000 5000 9000
ВСЬОГО: 15800 14950 25200 65400 121350

 

Припущення та ризики

 

Зважаючи на середньостроковість цього стратегічного плану, загальні припущення, що мають значення для його реалізації, полягають в продовженні реформування ключових секторів громадського життя, а також ефективності дій Уряду України, спрямованих на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Дещо пов’язані зі згаданими є важливі припущення щодо доступності коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, доступності  та прозорості фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також інших джерел фінансування, передбачених конкретними проектами.

Додаткові позитивні результати можуть бути отримані завдяки участі Великомихайлівської громади у міжнародних проектах з підтримки сталого місцевого розвитку.

Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних знань є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії.

Варто зауважити про можливі ускладнення на шляху реалізації стратегії, оскільки Великомихайлівська громада раніше не працювала у режимі середньострокового планування та виконання запланованого.

У цьому контексті було б доцільно провести інформаційну роботу серед найбільш активних та впливових мешканців, зокрема, підприємців, спрямовану на отримання належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів.

До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, виробничий і підприємницький потенціал сільських територій громади. Участь власників домогосподарств, фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських кооперативів, як обслуговуючих, так і профільних.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:

невирішеність придністровського конфлікту та пов’язана з цим низька інвестиційна привабливість території громади;

пасивність мешканців громади;

зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;

зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад;

нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у аграрному секторі;

відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

 нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція.

 

Рекомендації

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання фінансування з місцевого бюджету і приватних коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД.

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США) має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.

Досвід інших громад може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі.

Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації стратегії.

 

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому селищної ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.

Політичний рівень забезпечує особисто селищний голова, виконком та рада об’єднаної громади. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Селищна рада приймає рішення щодо внесення змін до стратегії на підставі пропозицій селищного голови.

Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням (КУВ) стратегії, який:

забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,

здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками,

аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),

вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,

формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,

аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,

формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

 

Управління процесом реалізації стратегії

 

Управління процесом реалізації стратегії розвитку Великомихайлівської громади здійснюється за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами селищної ради.

З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ заступник селищного голови. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням селищного голови. КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції:

організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, програм та проектів громади.

здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх селищному голові та презентує на останньому в році черговому пленарному засіданні ради об’єднаної громади. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню на сайті Великомихайлівської громади.

здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх селищному голові та презентує на засіданні виконкому.

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану розглядаються економічним підрозділом виконкому, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Великомихайлівської селищної ради один раз на рік (по необхідності, двічі на рік).

 

Процедура моніторингу стратегії

 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а попередження – з метою попередження небажаних наслідків.

Моніторинг стратегічного плану розвитку Великомихайлівської громади включає три рівні:

1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Одеській області зокрема, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2). Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;

Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення

Середня місячна заробітна плата;

Обсяг інвестицій в основний капітал.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду.

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;

Кількість зареєстрованих безробітних;

Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів;

Середній бал за результатами ЗНО в школах громади;

Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення.

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) економічний підрозділ виконкому направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців моніторингові звіти мають надійти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії виноситься проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатської комісії з питань бюджету для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь