Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади Роздільнянського району Одеської області на 2022 рік

Дата: 11.01.2022 10:55
Кількість переглядів: 471

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Роздільнянського району Одеської області

XXІV сесія

 

РІШЕННЯ

 

Про бюджет Великомихайлівської

селищної територіальної громади

Роздільнянського району

Одеської області на 2022 рік

 

15503000000

(код бюджету)

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Великомихайлівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визначити на 2022 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі  142 341 670  гривень, у тому числі  доходи  загального  фонду селищного бюджету  136 141 270 гривень та  доходи  спеціального  фонду селищного бюджету 6 200 400 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

 - видатки селищного бюджету у сумі 142 341 670 гривень, у тому числі  видатки  загального  фонду селищного бюджету 136 096 270 гривень та  видатки  спеціального  фонду  бюджету 6 245 400 гривень;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 75 000 гривень згідно  з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит  спеціального  фонду селищного  бюджету  у  сумі 45 000 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком  3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.

 

4.  Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 652 790 гривень  згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5.  Установити,  що  у  загальному  фонді селищного бюджету  на 2022 рік до доходів належать надходження, визначені статті 64 Бюджетного кодексу України.

 

6.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду селищного бюджету  на 2022 рік  у  частині  доходів  є надходження,  визначені у статті 69-1 Бюджетного  кодексу України.

 

7.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду селищного  бюджету  на 2022 рік  у  частині  фінансування  є надходження,  визначені пунктом 10 частини 1 статті 71  Бюджетного  кодексу України.

 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального

користування;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу;

- інші видатки відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати  у  порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України  позики  на  покриття  тимчасових  касових  розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  за  рахунок  коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими  коштами  з  обов'язковим  їх  поверненням  до  кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Дозволити селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених селищному бюджету Великомихайлівської селищної ради, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України та обласного бюджету, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про селищний бюджет.

11. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2022 році з селищного бюджету (за рахунок коштів селищного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів селищному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

12. При виконанні селищного бюджету застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

13. Головним розпорядникам селищного бюджету:

13.1. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

13.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років; довгострокових зобов'язань за енергосервісом; середньострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

13.5. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.6. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

13.7. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13.8. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

13.9. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

13.10. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

13.11. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом селищного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13.12. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

13.13. При здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти дотримуватись застосування конкурсних та договірних умов з урахуванням якості та цінової політики відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

13.14. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти селищного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду селищного бюджету.

 

14. Виконавчому  комітету  селищної  ради:

14.1. У процесі виконання селищного бюджету вносити на розгляд селищної  ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

14.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

 

15. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків селищного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду селищного бюджету.

 

16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

17. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року і підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

18.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Секретар                                                                                     Юрій ТИШЛЕР

 

23.12.2021 року

№  1955 -VІIІ

 

 

 

        Додаток №1  
        до рішення селищної ради 
        № 1955-VIII від 23.12.2021 р.
            
Доходи бюджету Великомихайлівської селищної територіальної громади на 2022 рік
    15503000000      
    (код бюджету)       
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 64 277 200 64 243 900 33 300  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 36 139 100 36 139 100    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 36 139 000 36 139 000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 23 839 000 23 839 000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних війсковослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3 800 000 3 800 000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника інших ніж заробітна плата 7 600 000 7 600 000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування 900 000 900 000    
11020000 Податок на прибуток підприємств   100 100    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  100 100    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 14 600 14 600    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7 300 7 300    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 7 300 7 300    
13030000 Рентна плата за користування надрами  7 300 7 300    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  3 800 3 800    
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 3 500 3 500    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2 990 000 2 990 000    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 540 000 540 000    
14021900 Пальне 540 000 540 000    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 750 000 1 750 000    
14031900 Пальне 1 750 000 1 750 000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 700 000 700 000    
18000000 Місцеві податки 25 100 200 25 100 200    
18010000 Податок на майно 11 037 700 11 037 700    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 84 000 84 000    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 140 000 140 000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 310 000 310 000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 263 700 1 263 700    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   5 050 000 5 050 000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1 890 000 1 890 000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 300 000 2 300 000    
18030000 Туристичний збір  2 500 2 500    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2 500 2 500    
18050000 Єдиний податок   14 060 000 14 060 000    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  520 000 520 000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  6 400 000 6 400 000    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 7 140 000 7 140 000    
19000000 Інші податки та збори  33 300   33 300  
19010000 Екологічний податок  33 300   33 300  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  18 600   18 600  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  14 700   14 700  
20000000 Неподаткові надходження   7 963 800 1 796 700 6 167 100  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 716 700 1 716 700    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 234 700 1 234 700    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 34 700 34 700    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 420 000 420 000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  780 000 780 000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   66 000 66 000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  66 000 66 000    
22090000 Державне мито   416 000 416 000    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   400 700 400 700    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   15 300 15 300    
24000000 Інші неподаткові надходження   80 000 80 000    
24060000 Інші надходження   80 000 80 000    
24060300 Інші надходження   80 000 80 000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   6 167 100   6 167 100  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  6 167 100   6 167 100  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  4 402 500   4 402 500  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1 644 600   1 644 600  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   120 000   120 000  
РАЗОМ ДОХОДІВ 72 241 000 66 040 600 6 200 400 0
40000000 Офіційні трансферти   70 100 670 70 100 670 0 0
41000000 Від органів державного управління   70 100 670 70 100 670 0 0
41020000 Дотації   9 763 800 9 763 800    
41020100 Базова дотація 9 763 800 9 763 800    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 56 939 600 56 939 600    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 56 939 600 56 939 600    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 397 270 3 397 270 0 0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 368 000 1 368 000    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 029 270 2 029 270    
ВСЬОГО ДОХОДІВ   142 341 670 136 141 270 6 200 400 0

 

    Додаток № 2
до рішення селищної ради                                                                          № 1955-VIII від 23.12.2021 р.                                                                                          
                   
Фінансування бюджету  Великомихайлівської селищної                           територіальної громади на 2022 рік                    
    15503000000                          
    (код бюджету)                           
          (грн.)                    
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд                    
Всього в т.ч. бюджет розвитку                    
Фінансування за типом кредитора                    
200000 Внутрішнє фінансування -30 000 -75 000 45 000 45 000                    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -30 000 -75 000 45 000 45 000                    
208200 На кінець періоду 30 000 30 000                        
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -45 000 45 000 45 000                    
  Загальне фінансування  -30 000 -75 000 45 000 45 000                    
Фінансування за типом боргового зобов"язання                    
600000 Фінансування за активними операціями -30 000 -75 000 45 000 45 000                    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -30 000 -75 000 45 000 45 000                    
602200 На кінець періоду 30 000 30 000                        
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -45 000 45 000 45 000                    
  Загальне фінансування  -30 000 -75 000 45 000 45 000                    
                      Додаток № 3
           до  рішення селищної ради                                                                                                   № 1955-VIII від 23.12.2021 р.                                                        
РОЗПОДІЛ
видатків   бюджету  Великомихайлівської селищної територіальної громади на 2022 рік
            15503000000                  
            (код бюджету)           
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них Всього з них видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії видатки розвитку бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Апарат Великомихайлівської селищної ради 21 709 909 21 709 909 13 581 506 2 172 000   48 300 15 000 33 300     15 000 21 758 209
0110000 Апарат Великомихайлівської селищної ради 21 709 909 21 709 909 13 581 506 2 172 000   48 300 15 000 33 300     15 000 21 758 209
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 12 561 600 12 561 600 10 980 000 798 000               12 561 600
0113110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 17 330 17 330                   17 330
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 17 330 17 330                   17 330
0113240 3240   Інші заклади та заходи 1 893 652 1 893 652 891 652                 1 893 652
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 893 652 893 652 891 652                 893 652
0113242 3242 1090 Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 000 000 1 000 000                   1 000 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 010 169 4 010 169 1 709 854 1 374 000   15 000 15 000       15 000 4 025 169
0118110 8110 0320 Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  100 000 100 000                   100 000
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів           33 300   33 300       33 300
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 212 709 1 212 709                   1 212 709
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 479 954 479 954                   479 954
0112110 2110   Первинна медична допомога населенню 1 477 953 1 477 953                   1 477 953
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 477 953 1 477 953                   1 477 953
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 190 326 190 326                   190 326
0117693 7693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) 160 496 160 496                   160 496
      утримання КП "Трудовий архів" 160 496 160 496                   160 496
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 58 909 58 909                   58 909
0113030     Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 241 000 241 000                   241 000
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 21 000 21 000                   21 000
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 220 000 220 000                   220 000
0116070 6070   Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 15 000 15 000                   15 000
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 15 000 15 000                   15 000
0118200 8200   Громадський порядок та безпека 20 000 20 000                   20 000
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 20 000 20 000                   20 000
0600000 Відділ освіти, культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 111 960 508 111 960 508 99 144 523 7 752 625   6 197 100 30 000 5 762 100   70 000 435 000 118 157 608
0610000 Відділ освіти, культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 111 960 508 111 960 508 99 144 523 7 752 625   6 197 100 30 000 5 762 100   70 000 435 000 118 157 608
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 9 501 738 9 501 738 7 611 918 889 820   812 500   812 500       10 314 238
0611020 1020   Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 27 797 796 27 797 796 18 682 741 5 750 055   5 183 600   4 831 600     352 000 32 981 396
0611021 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 27 797 796 27 797 796 18 682 741 5 750 055   5 183 600   4 831 600     352 000 32 981 396
      в т.ч.                        
      за рахунок додаткової дотації                        
0611030 1030   Надання загальної сердньої освіти за рахунок освітньої субвенції 56 939 600 56 939 600 56 939 600                 56 939 600
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 56 939 600 56 939 600 56 939 600                 56 939 600
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 688 473 1 688 473 1 580 498 70 975               1 688 473
0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти 30 000 30 000                   30 000
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1 387 033 1 387 033 1 306 718 51 315   30 000 30 000       30 000 1 417 033
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 721 586 721 586 662 620 27 146               721 586
0611140 1140   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3 200 341 3 200 341 2 782 566 70 415               3 200 341
0611141 1141 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти 3 094 481 3 094 481 2 782 566 70 415               3 094 481
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 105 860 105 860                   105 860
0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 889 108 2 889 108 2 755 148 111 960   71 000   18 000     53 000 2 960 108
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 78 803 78 803 78 803                 78 803
0611150 1150   Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 2 117 307 2 117 307 1 706 427 383 880               2 117 307
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 749 307 749 307 338 427 383 880               749 307
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 463 122 463 122 161 209 260 655               463 122
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1 368 000 1 368 000 1 368 000                 1 368 000
0614080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 30 000 30 000                   30 000
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30 000 30 000                   30 000
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 741 618 741 618 633 943 82 175               741 618
      в т.ч.                        
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 36 570 36 570 36 570                 36 570
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 785 442 3 785 442 3 536 722 215 220   100 000   100 000   70 000   3 885 442
0615030 5030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 852 052 1 852 052 1 608 242 126 810               1 852 052
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 852 052 1 852 052 1 608 242 126 810               1 852 052
3700000 Фінансовий відділ Великомихайлівської селищної ради 2 425 853 2 425 853 834 819                 2 425 853
3710000 Фінансовий відділ Великомихайлівської селищної ради 2 425 853 2 425 853 834 819                 2 425 853
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 865 119 865 119 834 819                 865 119
3718710 8700 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000 100 000                   100 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції 487 837 487 837                   487 837
3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на програми та заходи) 972 897 972 897                   972 897
Всього 136 096 270 136 096 270 113 560 848 9 924 625   6 245 400 45 000 5 795 400   70 000 450 000 142 341 670
 
    Додаток 4                        
    до  рішення селищної ради                          
    №  1955-VIII від 23.12.2021 р.                          
                               
                          Міжбюджетні трансферти на 2022 рік                          
  15503000000                            
  (код бюджету)                             
                               
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                          
    (грн.)                          
Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету
Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
Усього                          
І. Трансферти до загального фонду бюджету                          
41020100 Базова дотація 9 763 800                          
99000000000 Державний бюджет  9 763 800                          
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 56 939 600                          
99000000000 Державний бюджет  56 939 600                          
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 368 000                          
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 368 000                          
41053900 Інша субвенція з інших місцевих бюджетів 2 029 270                          
15531000000 Бюджет Великоплосківської сільської територіальної громади 242 164                          
15535000000 Бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади 1 144 867                          
15522000000 Бюджет Цебриківської селищної територіальної громади 120 340                          
15509000000 Бюджет Затишанської селищної територіальної громади 284 044                          
15552000000 Бюджет Захарівської селищної територіальної громади 237 855                          
  Усього за розділом І 70 100 670                          
                               
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам                        
      (грн.)                        
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
Усього                        
І. Трансферти із загального фонду бюджету                        
3719770 9770 Інші субвенції 487 837