Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Програми соціальної підтримки населення на 2022-2024 роки «Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради».

Дата: 11.01.2022 10:52
Кількість переглядів: 418

  

УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Роздільнянського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, смт. Велика Михайлівка,вул. Центральна, 123

тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

                                             

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми  соціальної 

підтримки  населення на 2022-2024 роки

«Соціальний  захист  населення

Великомихайлівської  селищної  ради».

 

            Відповідно до Законів України «Про соціальні послуги», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», згідно п.22 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення, посилення,  подальшого соціального захисту та соціальної підтримки населення малозахищених категорій населення, а саме: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, соціальної підтримки та вшанування учасників бойових дій, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, вживання заходів з профілактики та протидії домашньому насильству, встановлення гендерного паритету у суспільстві на території Великомихайлівської громади, заслухавши начальника відділу соціального захисту населення та пропозиції депутатів Великомихайлівської селищної ради, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціальної підтримки населення на 2022-2024 роки  «Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради» (Програма додається)  згідно з додатками 1,2,3.                                             

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

 

      

           Секретар селищної ради                               Юрій ТИШЛЕР                                            

 №  1969 -VІІІ

 від 23.12.2021р        

Програма

 Соціальної підтримки населення на 2022-2024 роки «Соціальний захист населення                                                      

Великомихайлівської селищної ради»

                                        

                        1. Загальні положення 

 

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди й будь - яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Об’єкти соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки та фінансів зумовлюють необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.      

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади. 

          Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, розроблено  Програму соціального захисту населення Великомихайлівської  селищної ради   на 2022-2024 роки (далі – Програма).

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету Великомихайлівської ТГ.

          Програма соціальної підтримки населення на 2022-2024 роки «Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради» (далі – Програма) – це комплекс заходів, які реалізуються з метою надання додаткових соціальних гарантій, не передбачених законодавством України, для різних незахищених верств населення, осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також учасників АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО/ООС, для посилення їх соціального захисту та медичного забезпечення, та інших категорій громадян, які потребують додаткової підтримки, реалізації та посилення інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство у безбар’єрному середовищі.

Одним із видів соціальної підтримки мешканців громади, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, є надання одноразової адресної матеріальної допомоги.

Законодавчими  підставами для виконання Програми є закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», Бюджетний кодекс України.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

     Основними проблемами в соціальній сфері громади є:

- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення соціального захисту окремих категорій населення;

-   недостатність фінансування заходів соціального захисту населення;

Уже багато років поспіль одним з видів соціальної підтримки мешканців громади, які опинились в скрутній життєвій ситуації є надання одноразової грошової допомоги.

Останнім часом стрімко зросла  кількість звернень від  громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім  грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.     

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам.

 Також гострою є проблеми інвалідності, які пов’язані з наявністю чисельних соціальних та фізичних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно брати участь у ньому.

З метою забезпечення добробуту, покращення соціального самопочуття людини, розроблено додаткові заходи щодо надання різних видів соціальної допомоги. Через соціальну допомогу виконується реабілітаційна функція, що полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства. 

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

 

 

 

3. Мета  Програми

 

Метою Програми є підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення  політики щодо поліпшення життєзабезпечення осіб інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів за віком, учасників АТО/ООС, створення умов забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю у суспільство. Проведення інформаційно – просвітницьких кампаній з питань гендерної рівності для різних цільових груп (жінок та чоловіків у їх різноманітності).

 

 

4. Основними завданнями Програми є:

  • забезпечення реалізації механізму надання соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості та добровільності.
  • формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки;
  • удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення  адресної спрямованості;
  • підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;

Одним з основних шляхів поліпшення соціальної ситуації у селищі є відповідне формування соціальної політики громади.

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  показники результативності.

 

Основними шляхами та засобами реалізації Програми в громаді є:

- сприяння подальшому формуванню в громаді комплексної системи соціального захисту і медичного забезпечення ветеранів та  осіб з інвалідності  в наслідок війни (у т.ч. осіб з  інвалідністю  АТО/ООС), реабілітації та інтеграції їх у суспільстві;

- забезпечення розвитку послуг, що надаватимуться усім соціально незахищеним верствам населення, посилення цільової спрямованості програми та адресності надаваної допомоги малозабезпеченим громадянам і сім’ям;

- створення сприятливих умов для надання соціальних послуг, медичного та побутового обслуговування ветеранів та осіб з інвалідністю, реабілітації та адаптації у суспільстві осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

- удосконалення організаційно-правових та соціально-економічних баз надання соціальних послуг;

- створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту;

- інформаційно-просвітницька діяльність у соціальній сфері, співпраця із регіональними громадськими організаціями та засобами масової інформації;

- залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб ветеранів війни та праці,  осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (у т.ч. сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України) та багатодітних сімей, поліпшенні умов їх життєдіяльності;

- створення необхідних умов для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних і місцевих соціальних програм, чинних державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  із залученням інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету,  виходячи з реальних можливостей.

Термін дії Програми  2022-2024 роки.

 

6.  Очікувані результати

 

Виконання програми забезпечить:

- соціальну  та матеріальну підтримку  осіб з інвалідністю та ветеранів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

 

 - надання матеріальної допомоги мешканцям селищної ради, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин;

 

 - надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей та сімей з дітьми-інвалідами з метою їх соціальної підтримки;

 

- термінове надання соціальної та матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею,  а також забезпечення підтримки сімей і осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.

 

 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

          Поточний  контроль за ходом реалізації Програми здійснює Великомихайлівська  селищна рада.

        Контроль за виконанням рішень здійснює постійна комісія   з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку Великомихайлівської селищної ради.

 

 

                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Додаток 1                                  

                                                                          До Програми  соціальної  підтримки

                                                                         населення на 2022 -2024 роки

                                                                         «Соціальний  захист  населення 

                                                                   Великомихайлівської селищної ради»,

                                                                    затверджений  рішенням  сесії  

                                                                     № 1969 -VII  від  23.12.2021 року

                                                                                                                                                                                                                    

НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ   ТА  ЗАХОДИ

Програми  соціальної  підтримки   населення  на  2022 -2024 роки

«Соціальний захист населення  Великомихайлівської селищної ради»

 

№ з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні  обсяги фінансування тис. .

Очікуваний результат

2022

2023

2024

 

1.

Надання   матеріальної допомоги  мешканцям  селища, які  опинилися  у скрутному  становищі  внаслідок  непередбачених обставин

 

 

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної  ради

Бюджет селищної ради

603,0

603,0

603,0

Матеріальна підтримка мешканців селища, які  опинилися  у скрутному становищі внаслідок  непередбачених обставин

2.

Матеріальна  допомога  на поховання безробітних  громадян  працездатного  віку

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

20,0

20,0

20,0

Матеріальна підтримка мешканців селища

3.

Придбання подарунків для   привітання осіб, яким  виповнюється  90 та 95 років.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

5,0

5,0

5,0

Привітання ювілярів

4.

Придбання  квітів  для   привітання осіб, яким  виповнюється  90 та 95 років, ветеранів  Другої світової війни.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

3,0

3,0

3,0

Привітання ювілярів

5.

Оплата послуг харчування, заходів до  дня виводу військ з республіки Афганістан.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

15,0

15,0

15,0

Матеріальна підтримка учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав

6.

Надання  матеріальної  допомоги учасникам ліквідації  аварії  на Чорнобильській АЕС з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

15,0

15,0

15,0

Матеріальна підтримка учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

7.

Надання  матеріальної   допомоги особам з інвалідністю.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка інвалідів  по зору та слуху, дітей –інвалідів

8.

Придбання подарунків до Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка осіб з інвалідністю

9.

Матеріальна допомога особам,  які звільнилися з місць позбавлення волі.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

5,0

5,0

5,0

Матеріальна підтримка осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі

10.

Надання матеріальної допомоги на придбання слухових апаратів ветеранам війни, інвалідам та особам, які за станом здоров'я потребують протезування  слуховими  апаратами.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

 

 

 

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка інвалідів  по   слуху

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

11.

Матеріальна допомога ветерану Другої світової війни до відзначення річниці Перемоги у другій світовій війні 1941-1945       рр.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

5,0

5,0

5,0

Привітання ветерана Другої світової війни з Днем перемоги.

12.

Вшанування ветерана Другої світової війни до дня визволення Великої Михайлівки.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

1,0

1,0

1,0

Привітання ветерана Другої світової війни до Дня визволення Великої Михайлівки

13.

Привітання ветерана Другої світової війни з Днем народження.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

1,0

1,0

1,0

Привітання ветерана Другої світової війни з Днем народження.

 

Сімейна та гендерна політика. Профілактика насильства.

14.

Придбання посвідчень для батьків з багатодітних родин та дітей з багатодітної родини.

Великомихайлівська селищна рада,

відділ соціального захисту населення

Бюджет селищної ради

5,0

5,0

5,0

Надання соціальних послуг багатодітним сім’ям.

15.

Проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

Великомихайлівська селищна рада,

відділ соціального захисту населення

Бюджет селищної ради

2,0

2,0

2,0

Привернення уваги до проблеми насильства в сім’ї.

16.

Розміщення інформаційної продукції (плакати, буклети,  бігборди) з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння  в ситуації торгівлі людьми.

Великомихайлівська селищна рада,

відділ соціального захисту населення

Бюджет селищної ради

-

-

-

Інформованість населення ОТГ щодо запобігання та протидії торгівлі людьми; Профілактика торгівлі людьми.

 

17.

Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях.

Великомихайлівська селищна рада,

відділ соціального захисту населення

Бюджет селищної ради

-

-

-

Інформованість населення ОТГ щодо запобігання та протидії торгівлі людьми; Профілактика торгівлі людьми.

 

18.

Проведення «круглих столів» для батьків з багатодітних родин.

Великомихайлівська селищна рада,

відділ соціального захисту населення

Бюджет селищної ради

-

-

-

Підвищення обізнаності сімей щодо своїх онституцій них прав.

19.

Інформаційно – просвітницька робота з питань надання почесного звання України «Мати – героїня», привітання матерів – героїнь, які отримали статус в поточному році.

Великомихайлівська селищна рада,

відділ соціального захисту населення

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка жінок, які народили та належно виховали до 8-річного віку 5 та більше дітей.

Додаткові соціальні гарантії  мобілізованим особам, учасникам антитерористичної операції на Сході України, ветеранам війни АТО та членам їх сімей, воїнам-добровольцям, а також членам сімей загиблих (померлих), захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті учасників АТО

20.

Надання  одноразової  допомоги мобілізованим та демобілізованим  особам, які  брали  або беруть  участь  в  зоні антитерористичної  операції на Сході України

( за умови пред’явлення  довідки з  місця  служби  заявника)

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

50,0

50,0

50,0

Матеріальна підтримка осіб, які  брали  або беруть  участь в  зоні АТО на Сході України

21.

Надання   допомоги  сім’ям  загиблих (померлих) учасників АТО, сім’ям захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військових, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали  участь  у проведенні антитерористичної операції  на Сході України

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка учасників АТО

22.

Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування, учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців. 

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

60,0

60,0

60,0

Матеріальна підтримка учасників АТО

23.

Надання  матеріальної  допомоги  на поховання учасників  бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції  на Сході України.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка сімей учасників АТО

24.

Надання  матеріальної  допомоги  на придбання пам’ятників  сім’ям загиблих, які приймали  участь  в антитерористичній операції  на   Сході України.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка сімей учасників АТО

25.

Надання матеріальної  допомоги демобілізованим  особам  на проведення  ремонту житлових будинків.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

 

Бюджет селищної ради

80,0

80,0

80,0

 

Покращення соціально – побутових умов 

26.

 Одноразова  допомога  до  Дня  захисників і захисниць України учасникам АТО.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

 30,0

30,0

30,0

   Матеріальна підтримка учасників бойових дій  в АТО на Сході України

27.

Надання   одноразової   допомоги  на проведення   стоматологічного (хірургічного,  терапевтичного) лікування,  зубопротезування, учасникам  бойових   дій в Афганістані та на території   інших   держав

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

20,0

20,0

20,0

Матеріальна підтримка учасникам  бойових   дій в Афганістані та на території   інших   держав

28.

Одноразова адресна матеріальна допомога  внутрішньо переміщеним   особам  на вирішення  соціально побутових проблем  у т.ч. оплату лікування.

Великомихайлівська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет селищної ради

10,0

10,0

10,0

Покращення матеріального стану сімей з числа ВПО.

 

Всього за програмою:

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

                                              

 

                                                            Додаток 2                                      

                                         до  рішення  сесії                                               

                                                                                                        № 1969 -VIII

                                                                                                        від  23.12.2021р.            

                                                                                                                                                                

   

П А С П О Р Т

  Програми соціальної підтримки населення на 2019- 2021 роки   «Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради»

                                            

1

Ініціатор  Програми

Великомихайлівська  селищна  рада

2

Розробник  Програми

Великомихайлівська  селищна  рада

3

Відповідальний  виконавець Програми

Великомихайлівська  селищна  рада

4.

Учасники Програми

Великомихайлівська  селищна  рада

5

Термін  реалізації  програми

2022 -2024 рр.

6

Перелік місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  програми

Бюджет селищної ради

7

Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  програми, всього (тис. грн.)

2022 р.

тис. грн.

2023 р.

тис.

грн.

2024 р.

тис.

грн.

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

В т.ч.

-

-

-

 

7.1

Кошти    бюджету селищної ради

1000,0

1000,0

1000,0

 

7.2

Кошти  бюджету районної  ради

-

-

-

 

 

                        

               Додаток 3                                             

                                         до рішення  сесії

                                                                                               № 1969 -VIIІ

                                                                                                        від 23.12.2021р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            Ресурсне  забезпечення

  Програми  соціальної  підтримки  населення  на 2022- 2024 роки 

 «Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради»

                                               

Обсяг  коштів,  які  пропонується  залучити  на  виконання  Програми

Етапи  виконання  Програми  (тис. грн)

 

2022 р.

2023 р.

2024 р.

 

Усього

1000,0

1000,0

1000,0

 

Державний  бюджет

-

-

-

 

Місцевий  бюджет, у т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

 

- обласний бюджет

-

-

-

 

- районний  бюджет

-

-

-

 

- бюджет  сел. ради

1000,0

1000,0

1000,0

 

Кошти  не  бюджетних  джерел

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь