Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

Дата: 23.12.2021 10:06
Кількість переглядів: 519

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Роздільнянського району Одеської області

XXІV сесія

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми

«Поліцейський офіцер громади»

Великомихайлівської селищної ради

на 2022-2024 роки

З метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити Програму «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки (додається).

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

Секретар                                                                                                          Юрій ТИШЛЕР

 

23.12.2021 року

№  1956 -VІIІ

                                                                                  Затверджено 

                                                                             Рішенням сесії селищної ради

                                                                                                  від 23.12.2021 року № 1956-VIII

Програма «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

 1. Загальні положення та визначення проблеми,  на розв’язання якої вона спрямована

Програма «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на  2022-2024  роки  надалі  – Програма) розроблена відповідно  до  Законів України «Про Національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та  протидії  злочинності» та покликана  сприяти  реалізації  Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади». Метою проекту є тісна взаємодія поліцейського з  об’єднаною  територіальною  громадою  та  орієнтація  на  її потреби.

Впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який передбачає його постійну присутність на території селищної ради, більш тісну співпрацю з  населенням та керівництвом селищної ради, підзвітність селищної ради та додаткові функції (більший  акцент  на  попередженні  правопорушень,  оформлення адміністративних матеріалів за порушення ПДР, часткова передача функцій дозвільної системи).

В  Програмі  передбачено комплекс  заходів,  що  здійснюються  на

місцевому рівні з метою підтримки діяльності 2 поліцейських офіцерів громади Великомихайлівської ОТГ (1 офіцер на 6000 населення).

Поліцейський офіцер громади –  це співробітник Національної поліції,

який отримує заробітну плату, має право на соціальні гарантії та пільги, як і

решта поліцейських. Національна поліція України забезпечує його одностроєм, табельною зброєю, спеціальними засобами, нагрудною камерою та планшетом. 

Поліцейський офіцер громади орієнтований на оперативне вирішення

проблем  щодо  забезпечення  належної  безпеки  саме  своєї  територіальної

громади. Поліцейський офіцер  громади не муніципальний поліцейський, він

залишається  у  штаті  місцевого  органу  поліції,  який  контролює  законність прийнятих ним рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо забезпечення її безпеки. Для  постійної  присутності  поліцейського офіцера громади на території селищної ради облаштовується службове приміщення, що належить громаді.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль

органів  місцевого  самоврядування,  правоохоронних  органів,  підприємств,

організацій та установ різних форм власності,  громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

                                               2.Мета Програми

Метою  Програми  є  запобігання  та  припинення  адміністративних правопорушень  і  злочинів,  захист  життя  та  здоров’я  громадян,  інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. 

Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування та населенням діяльності органів внутрішніх справ на території Великомихайлівської селищної ради спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, профілактичну  роботу  по  попередженню  злочинності  та  забезпечення комплексного  підходу  до  розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  питаннями безпеки.

                        3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми

Серед основних завдань Програми:

 • постійна співпраця поліцейських офіцерів з громадою;
 • інтеграція поліції в суспільство;
 • задоволення безпекових потреб громадян;
 • ефективне та консолідоване  вирішення локальних проблем громади.

Важливою  складовою  ефективної  діяльності  поліцейських  офіцерів громади є їх матеріально-технічне забезпечення:

 1. придбання оргтехніки для роботи 2 поліцейських офіцерів громади;
 2. облаштування кабінетів меблями;
 3. придбання канцтоварів, доступ до мережі Інтернет;
 4. придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейських офіцерів громади (150 л/міс. на 1 автомобіль).

         Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, негативним явищам, та забезпечення безпеки громади.

         Громада  повідомляє  поліцейських  офіцерів  громади  про  проблеми  у

сфері безпеки та сприяє:

 • попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є некомфортними та небезпечними для правопорушників;
 • застосуванню  сучасних  технологій  для  зниження  кількості правопорушень;
 • створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії порушенням правил дорожнього руху;
 • допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо них;
 • створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади;
 • протидії негативним соціальним явищам (алкоголізм, наркоманія);
 • популяризації здорового способу життя;
 • профілактиці правопорушень у сфері благоустрою;
 • правовій освіті дітей та дорослих;
 • протидії жорстокому поводженню з тваринами;
 • розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали.

4. Фінансування Програми

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів селищного  бюджету,  а  також  інших  джерел,  не  заборонених  чинним законодавством України.

5. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • посилити  взаємодію  правоохоронних  органів  та  органу  місцевого самоврядування  щодо  охорони  громадського  порядку  та  боротьби  зі злочинністю на території Великомихайлівської селищної ради;
 • активізувати  участь  широких  верств  населення  у  правоохоронній діяльності;
 • забезпечити  належну  матеріально-технічну  і  фінансову  підтримку         діяльності  поліцейських  офіцерів  громади,  які  здійснюють  діяльність  на території Великомихайлівської селищної ради;
 • підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;
 • поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Великомихайлівської селищної ради, створити  додаткові  умови  для  забезпечення  особистої  безпеки  громадян  і профілактики правопорушень;
 • мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 

Додаток 1

до програми «Поліцейський громади»

Великомихайлівської селищної ради на

2022-2024 роки

 

ПАСПОРТ

Програми «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління Національної поліції в Одеській області

2.

Розробник Програми

Великомихайлівська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець Програми

Головне управління Національної поліції в Одеській області;

Великомихайлівська селищна рада

4.

Учасники Програми

Відділення поліції №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області; Великомихайлівська селищна рада

5.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Великомихайлівської селищної ради;

6.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

 

7.

 

 

 

7.1.

 

 

7.2

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

(тис.грн.), в т.ч.:

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Всього

170,0

120,0

132,0

422,0

Коштів селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради

170,0

120,0

132,0

422,0

Коштів інших джерел

-

-

-

-

 

Додаток 2

до програми «Поліцейський громади»

Великомихайлівської селищної ради на

2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми (тис.грн.)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Селищний бюджет

170,0

120,0

132,0

422,0

 

Додаток 3

до програми «Поліцейський громади»

Великомихайлівської селищної ради на

2022-2024 роки

Напрямки діяльності та заходи

Програми «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

№зп

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

(вартість), тис.грн., у т.ч.

Очікуваний результат

Всього

2022

2023

2024

1.

Придбання

оргтехніки

2022-2024р

Великомихайлівська селищна рада

Селищний бюджет

40,0

40,0

 

 

Забезпечення умов для ефективного виконання своїх обов’язків поліцейськими офіцерами громади Великомихайлівської ТГ

 

 

2.

Облаштування кабінетів меблями

2022-2024р

Великомихайлівська селищна рада

Селищний бюджет

20,0

20,0

 

 

 

3.

Придбання канцтоварів

2022-2024р

 

Великомихайлівська селищна рада

Селищний бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

 

 

4.

 

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейських офіцерів громади

2022-2024р

 

Великомихайлівська селищна рада

Селищний бюджет

 

347,0  

105,0

115,0

127,0

Всього

422,0

170,0

120,0

132,0

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь