Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади Роздільнянського району Одеської області на 2022 рік

Дата: 21.12.2021 08:41
Кількість переглядів: 341

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Роздільнянського району Одеської області

XXІV сесія

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про бюджет Великомихайлівської

селищної територіальної громади

Роздільнянського району

Одеської області на 2022 рік

 

15503000000

(код бюджету)

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Великомихайлівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визначити на 2022 рік:

 доходи селищного бюджету у сумі  142 924 559 гривень, у тому числі  доходи  загального  фонду селищного бюджету  136 724 159 гривень та  доходи  спеціального  фонду селищного бюджету 6 200 400 гривень, у тому числі бюджету розвитку  0 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

  видатки селищного бюджету у сумі 142 924 559 гривень, у тому числі  видатки  загального  фонду селищного бюджету 136 679 159 гривень та  видатки  спеціального  фонду  бюджету 6 245 400 гривень, у тому числі бюджет розвитку 45 000 гривень;

профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 75 000 гривень згідно  з додатком №2 до цього рішення;

дефіцит  спеціального  фонду селищного  бюджету  у  сумі 45 000 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком  3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.

 

4.  Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 058 601 гривня  згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5.  Установити,  що  у  загальному  фонді селищного бюджету  на 2022 рік до доходів належать надходження, визначені статті 64 Бюджетного кодексу України.

 

6.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду селищного бюджету  на 2022 рік  у  частині  доходів  є надходження,  визначені у статті 69-1 Бюджетного  кодексу України.

 

7.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду селищного  бюджету  на 2022 рік  у  частині  фінансування  є надходження,  визначені пунктом 10 частини 1 статті 71  Бюджетного  кодексу України.

 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального

користування;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати  у  порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України  позики  на  покриття  тимчасових  касових  розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  за  рахунок  коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими  коштами  з  обов'язковим  їх  поверненням  до  кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Дозволити селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених селищному бюджету Великомихайлівської селищної ради, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України та обласного бюджету, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про селищний бюджет.

11. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2022 році з селищного бюджету (за рахунок коштів селищного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів селищному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

12. Головним розпорядникам селищного бюджету:

12.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну  енергію, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

12.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

12.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

12.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

12.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

12.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обласного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

12.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12.9. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

12.10. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

12.11. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду селищного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

12.12. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом селищного бюджету винятково в межах відповіднихфактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

12.13. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

12.14. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти селищного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду селищного бюджету.

12.15. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

12.16. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.17. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

12.18. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

 

13. Виконавчому  комітету  селищної  ради:

1) У процесі виконання селищного бюджету вносити на розгляд селищної  ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

2) Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків селищного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду селищного бюджету.

 

14. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

15. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

 

16.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

«Про бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади Роздільнянського району Одеської області на 2022 рік»

 1.  Оцінка дохідної частини селищного бюджету на 2022 рік

Дохідна частина проекту бюджету громади на 2022 рік розроблена на основі норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та положень програми діяльності Кабінету Міністрів України.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету селищної ради  на 2022 рік було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2021 рік та прогнозні на 2022 рік;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018, 2019, 2020  років та 11 місяців 2021 року;
 • основні макроекономічні показники соціального і економічного розвитку Великомихайлівської селищної ради.

У цілому, показник доходів бюджету громади на 2022 рік обраховано в сумі 142 924,6 тис. грн., у тому числі:

 1.  загальний фонд – 136 724,2 тис. грн.;
 2.  спеціальний фонд – 6 200,4 тис. грн.

На 2022 рік до загального фонду бюджету заплановані надходження власних податків та зборів у сумі 66 040,6 тис. грн. та міжбюджетних трансфертів – 70 683,6 тис. грн.

Прогнозний показник власних доходів загального фонду бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2022 рік у порівнянні із затвердженим плановим показником 2021 року зменшено на  142,3 тис. грн. або на 0,2%,  в зв’язку з зменшенням надходжень ПДФО  з виплачених дивідендів.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 54,7% від запланованого показника власних доходів загального фонду 2022 року. Цей податок виступає базисним ресурсом для формування бюджету громади.

Очікуваний показник надходження податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, збільшення рівня мінімальної заробітної плати (з 01.01.22р. – 6 500 грн.,з 01.10.22р. – 6700 грн.), а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Прогнозний показник надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету на 2022 рік запланований у сумі 36 139,0 тис. грн.

Ріст надходження даного податку у 2022 році прогнозується у розмірі  245,4 тис. грн. або 0,7% до очікуваного показника 2021 року. Заплановано, що ПДФО з найманих працівників зросте на 7,4% порівняно з 2021 роком і складе 23 839,0 тис.грн. Мінімальна зарплата зросте на 8,3%.

          ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців та правоохоронців -  в 2021 році очікується 3600,0 тис.грн., прогноз на 2022р. – 3800,0 тис.грн., що на 5,5%  більше, ніж в 2021 році.

          ПДФО за оренду паїв –  на 2022 рік розраховано в сумі 7600,0 тис.грн., це менше ніж в 2021 році. У 2021році до бюджету надійшло 1791,1 тис.грн. ПДФО з виплачених дивідендів за 2017-2021 роки, у 2022 році дивіденди за ці роки вже виплачуватись не будуть.

          ПДФО за результатами річного декларування розраховано в  сумі  900,0  тис.грн., це на 11% більше, ніж в 2021 році..

 Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • легалізація виплати заробітної плати та інше.       

Податок на прибуток підприємств та  фінансових установ комунальної  власності  розраховано в сумі 0,1 тис.грн., на рівні  надходжень 2021 року.

Рентна  плата  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  розрахована  на  рівні  2021  року  в  сумі  7,3  тис.грн.

           Рентна плата за  користування надрами  розрахована  в  сумі  7,3 тис.грн., на  рівні  надходжень  2021 року.            

Податок на майно (на 16,7% формує  загальний фонд) на  2022 рік  розраховано  в  сумі  11 037,7  тис.грн., що  становить  101,0%  від  рівня  2021  року.

Прогнозний показник   плата  за  землю  запланований на 2022 рік у розмірі 10 503,7 тис. грн., на рівні очікуваних показників 2021 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки  на 2022 рік  розраховано  в  сумі  534,0  тис.  грн., що  більше  очікуваного в  2021р.  на  32,3 тис.грн.  або  на  6,4%.

У 2022 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку І – ІV груп, що діяла у 2021 році.

Єдиний  податок  (на  21,3%  формує  загальний  фонд)  розраховано  в  сумі  14 060,0  тис.грн. і  збільшується  порівняно  з  очікуваним показником у 2021 році на  530,0  тис.грн., або на 3,9%, в т.ч.:

 • Єдиний  податок  з  юридичних  осіб  розраховано в сумі  520,0 тис. грн.
 • Єдиний  податок  з  фізичних  осіб  -  очікувані  надходження  в  2021р. – 6000,0 тис.грн., прогноз  на  2022 рік  -  6400,0  тис.грн.,  ріст  на  400,0 тис.грн., або  на  6,7 %.
 • Єдиний  податок  з  сільськогосподарських  товаровиробників  - 7140,0 тис.грн., прогноз  розраховано  на  рівні  очікуваних надходжень 2021  року.

Основні чинники, які вплинуть на надходження єдиного податку:

 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • збільшення кількості платників.

            Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів – в 2021 р. очікується 680,0 тис.грн.,  прогноз на 2022 р. – 700,0 тис.грн., що на 2,9% більше ніж в 2021 році;   

            Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – заплановано 540,0 тис.грн., ріст  1,3%,  акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – заплановано 1750,0 тис. грн., ріст  на  1,0%.

Надходження орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності планується у сумі 66,0 тис. грн.

Крім того, до загального фонду бюджету Великомихайлівської  селищної  ради на 2022 рік заплановані надходження таких податків, зборів та платежів:

 • плати за надання адміністративних послуг у сумі 420,0 тис. грн.;
 • адміністративний збір за державну реєстрацію  -  814,7 тис.грн.;
 • туристичний збір – 2,5 тис. грн.;
 • державне мита  -   416,0 тис. грн.;
 • інші надходження у сумі 80,0 тис. грн., включають в себе надходження коштів від розміщення зовнішньої реклами та  тимчасових  споруд.

На 2022  рік до спеціального фонду бюджету ОТГ заплановані надходження  у сумі 6 200,4 тис. грн.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ  та  екологічний податок , що відповідно становлять 99,5%, та 0,5% від показника доходів спеціального фонду бюджету на 2022 рік.

 • Показник суми власних надходжень на 2022 рік становить
  6167,1 тис. грн.
 • Очікувані надходження екологічного податку на 2022 рік заплановані у сумі 33,3 тис. грн.

Крім того, у 2022 році бюджет громади отримає міжбюджетні трансферти у сумі 70 778,2 тис. грн., в т.ч.:

 • Базова дотація – 9 763,8 тис. грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 56 939,6 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Субвенція  з  місцевого бюджету  на здійснення переданих  видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1161,7 тис. грн.;
 • Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 818,4 тис.грн.

 

2. Оцінка видаткової частини селищного бюджету на 2022 рік

Проект селищного бюджету розроблено з урахуванням визначених вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України.

При формуванні проекту селищного бюджету обраховувались видатки на заробітну плату з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року - 6 500 грн., з 1 жовтня 2022 року – 6 700 грн., енергоносії - враховуючи ріст тарифів на оплату електроенергії - 10,0%; на оплату водопостачання і водовідведення – 10,1%; на оплату інших енергоносіїв – 10,1%, а також інших видатків з урахуванням прогнозу зростання споживчих цін на 6,0%.                           Для забезпечення в повному обсязі потреби на оплату енергоносіїв та комунальних послуг спрямовується 9 924,6 тис.грн., або 7,3 відсотків видатків на фінансування бюджетних установ по загальному фонду.                                                     У бюджеті найбільшу питому вагу по розпорядникам складають видатки на освіту – 117 687,5 тис.грн. (82,3%).

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в селищному  бюджеті планується резервний фонд в обсязі 100,0  тис.грн. для проведення заходів з ліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні бюджету.                                

У проекті селищного бюджету на 2022 рік на утримання апарату Великомихайлівської селищної ради  по загальному фонду заплановані видатки на суму 13 471,4 тис.грн., у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 11 889,8 тис.грн., що становить 88,3% від загального обсягу видатків;

- комунальні послуги та енергоносії – 798,0 тис.грн., що становить 5,9% від загального обсягу видатків;

- інші поточні видатки- 783,6 тис.грн. що становить 5,8% від загального обсягу видатків.

 

         На виконання заходів програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради  на 2021 - 2024 роки заплановано кошти в сумі 118,6 тис.грн.

 

         На утримання фінансового відділу селищної передбачено кошти в загальній сумі 865,1 тис.грн., в т.ч.:

 • на оплату праці з нарахуваннями – 834,8 тис.грн.

 

         У проекті бюджету на 2022  рік на  галузь освіти   передбачено видатки в  сумі

 111 083,7 тис.грн. Із загальної суми видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складуть 56 939,6 тис.грн., які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.

         В структурі видатків на освіту найбільшу частку займають видатки на загальноосвітні заклади 80,8% або 89 781,0 тис.грн.,у тому числі:

 • на оплату праці з нарахуваннями – 75 622,4 тис.грн.;
 • комунальні послуги та енергоносії – 5 750,1 тис.грн.

 

     Видатки на дитячі дошкільні заклади складають 7,1% або 10 154,2 тис.грн., у тому числі:

 • на оплату праці з нарахуваннями – 7 611,9 тис.грн.;
 • комунальні послуги та енергоносії – 889,8 тис.грн.

 

Видатки на позашкільну освіту складають 1,2% або 1 688,5 тис.грн., у тому числі:

 • на оплату праці з нарахуваннями – 1 580,5 тис.грн.;
 • комунальні послуги та енергоносії – 71,0 тис.грн.

 

Видатки на естетичне виховання складають 2,1% або 2 960,1 тис.грн., у тому числі:

 • на оплату праці з нарахуваннями – 2 755,1 тис.грн.;
 • комунальні послуги та енергоносії – 112,0 тис.грн.

 

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру заплановано видатки в загальній сумі 1 842,9 тис.грн. , в т.ч. за рахунок:

 • субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 161,7 тис.грн.;
 •  за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів – 394,9 тис.грн.

 

       На виконання  програм по галузі  "освіта" заплановано  на 2022  рік  коштів на суму  135,9  тис.грн., а саме:

 

- Програма "Учитель" на 2022-2024  роки" –  30,0 тис.грн.

- Програма "Обдарована дитина на 2022-2024 роки" - 25,0 тис.грн.

- Програма "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки" – 70,0 тис.грн.

- Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах по Великомихайлівській селищній раді на 2021-2025 роки – 10,9 тис.грн.

 

          У проекті бюджету на 2022 рік передбачені видатки на утримання закладів культури Великомихайлівської селищної ради  в загальній  сумі 4 657,1 тис.грн., у тому числі:

            -     на оплату праці з нарахуваннями  передбачено- 3 536,7 тис.грн.;

            -     на оплату енергоносіїв – 297,4 тис.грн.

 

        На виконання заходів програми розвитку культури  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2021-2023 роки заплановано коштів на суму 30,0 тис.грн.

 

        У проекті бюджету на 2022 рік передбачені видатки на утримання закладів  фізичної культури та спорту Великомихайлівської селищної ради  в загальній сумі  1 852,1 тис.грн., у тому числі:

 

                 -     на оплату праці з нарахуваннями  передбачено – 1 608,2 тис.грн.;

           -     на оплату енергоносіїв – 126,8 тис.грн.

 

         На виконання заходів  програми   розвитку фізичної культури та спорту  на  період 2021-2025  років на 2022 рік заплановано кошти в сумі 75,0 тис.грн.

 

        У проекті бюджету на 2022 рік передбачені видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в загальній сумі 2 152,0 тис.грн., у тому числі:

 

                 -     на оплату праці з нарахуваннями  передбачено – 891,7 тис.грн.

 

На фінансування програм в галузі соціального захисту та соціального забезпечення Великомихайлівської селищної ради  заплановано кошти в  загальній сумі  1 258,3  тис.грн. а саме:

 

-   на виконання заходів програми  соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах по Великомихайлівській селищній раді на 2021-2025 роки заплановано кошти в сумі 17,3 тис.грн.;

- на виконання заходів програми   "Соціальної  підтримки населення на 2022-2024 роки  "Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради" заплановано кошти в загальній  сумі 1 000,0 тис.грн.;

- на виконання заходів програми надання пільг на оплату послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2021-2023 роки заплановано кошти в загальній сумі                241,0 тис.грн.

        

         На утримання закладів охорони здоров’я заплановано кошти в загальній сумі 3 901,4 тис.грн., в тому числі:

 • на оплату енергоносіїв КНП «Великомихайлівська БЛ» - 1 658,4 тис.грн.;
 • на утримання паліативного відділення КНП «Великомихайлівська БЛ» -                      625,8 тис.грн.;
 • на оплату енергоносіїв КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та на оплату праці фельдшерам ФАПів громади – 1 617,2 тис.грн.

 

            Видатки на фінансування житлово-комунального господарства передбачені  на благоустрій селища та підтримання його в належному санітарному стані на загальну суму 4 025,2 тис.грн., у  тому  числі:                                                                              

 

          -  на оплату праці  працівникам благоустрою -  1 709,9 тис.грн.;

          -  на оплату електроенергії вул. освітлення – 1 374,0 тис.грн.

        

На утримання комунальної установи «Трудовий архів» передбачено видатки в сумі 160,5 тис.грн., в тому числі за рахунок іншої субвенції з інших бюджетів –  58,9 тис.грн.

 

На виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки заплановано видатки в сумі 20,0 тис.грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейських офіцерів громади.

 

На виконання видатків по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено видатків на сумі 100,0 тис.грн.

 

Відповідно  до статті 24 Бюджетного кодексу України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету передбачено резервний фонд селищного бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

 

З  селищного  бюджету на 2022 рік селищному бюджету Захарівської ТГ  передбачено іншу субвенцію на загальну суму 187,8 тис.грн., яка спрямовуються  на утримання 2-х підопічних в Захарівському  територіальному центрі соціального обслуговування.

Також з селищного бюджету на 2022 рік Роздільнянському районному бюджету передбачено іншу субвенцію на загальну суму 300,0 тис.грн., яка спрямовується на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хвори, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

          

        Додаток №1  
        до проекту рішення селищної ради 
        №    -VIII від 
           
Доходи бюджету Великомихайлівської селищної територіальної громади на 2022 рік
    15503000000      
    (код бюджету)       
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 64 277 200 64 243 900 33 300  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 36 139 100 36 139 100    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 36 139 000 36 139 000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 23 839 000 23 839 000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних війсковослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3 800 000 3 800 000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника інших ніж заробітна плата 7 600 000 7 600 000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування 900 000 900 000    
11020000 Податок на прибуток підприємств   100 100    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  100 100    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 14 600 14 600    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7 300 7 300    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 7 300 7 300    
13030000 Рентна плата за користування надрами  7 300 7 300    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  3 800 3 800    
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  3 500 3 500    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2 990 000 2 990 000    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 540 000 540 000    
14021900 Пальне 540 000 540 000    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 750 000 1 750 000    
14031900 Пальне 1 750 000 1 750 000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 700 000 700 000    
18000000 Місцеві податки 25 100 200 25 100 200    
18010000 Податок на майно 11 037 700 11 037 700    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0 0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 84 000 84 000    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 140 000 140 000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 310 000 310 000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 263 700 1 263 700    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   5 050 000 5 050 000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1 890 000 1 890 000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 300 000 2 300 000    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0 0    
18030000 Туристичний збір  2 500 2 500    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2 500 2 500    
18050000 Єдиний податок   14 060 000 14 060 000    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  520 000 520 000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  6 400 000 6 400 000    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 7 140 000 7 140 000    
19000000 Інші податки та збори  33 300   33 300  
19010000 Екологічний податок  33 300   33 300  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  18 600   18 600  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  14 700   14 700  
20000000 Неподаткові надходження   7 963 800 1 796 700 6 167 100  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0 0    
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 0 0    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0 0    
21080000 Інші надходження   0 0    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  0 0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 716 700 1 716 700    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 234 700 1 234 700    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 34 700 34 700    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 420 000 420 000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  780 000 780 000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   66 000 66 000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  66 000 66 000    
22090000 Державне мито   416 000 416 000    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   400 700 400 700    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   15 300 15 300    
24000000 Інші неподаткові надходження   80 000 80 000    
24060000 Інші надходження   80 000 80 000    
24060300 Інші надходження   80 000 80 000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   6 167 100   6 167 100  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  6 167 100   6 167 100  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  4 402 500   4 402 500  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1 644 600   1 644 600  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   120 000   120 000  
РАЗОМ ДОХОДІВ 72 241 000 66 040 600 6 200 400 0
40000000 Офіційні трансферти   70 683 559 70 683 559 0 0
41000000 Від органів державного управління   70 683 559 70 683 559 0 0
41020000 Дотації   9 763 800 9 763 800    
41020100 Базова дотація 9 763 800 9 763 800    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 56 939 600 56 939 600    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 56 939 600 56 939 600    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 980 159 3 980 159 0 0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 161 743 1 161 743    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0      
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 818 416 2 818 416    
ВСЬОГО ДОХОДІВ   142 924 559 136 724 159 6 200 400 0
           
    Додаток № 2
до проекту рішення селищної ради                                                                          №    -VIII від                                                                                             
Фінансування бюджету  Великомихайлівської селищної                           територіальної громади на 2022 рік
    15503000000      
    (код бюджету)       
          (грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування -30 000 -75 000 45 000 45 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -30 000 -75 000 45 000 45 000
208100 На початок періоду        
208200 На кінець періоду 30 000 30 000    
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -45 000 45 000 45 000
  Загальне фінансування  -30 000 -75 000 45 000 45 000
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями -30 000 -75 000 45 000 45 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -30 000 -75 000 45 000 45 000
602100 На початок періоду        
602200 На кінець періоду 30 000 30 000    
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -45 000 45 000 45 000
  Загальне фінансування  -30 000 -75 000 45 000 45 000
           
                      Додаток № 3
           до  проекту рішення селищної ради                                                                                 № -VIII від                                                         
       
РОЗПОДІЛ
видатків   бюджету  Великомихайлівської селищної територіальної громади на 2022 рік
       
            15503000000                          
            (код бюджету)                   
                              (грн.)        
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом        
Всього видатки споживання з них Всього з них видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії видатки розвитку бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        
0100000 Апарат Великомихайлівської селищної ради 23 830 457 23 830 457 14 491 353 2 172 000   48 300 15 000 33 300     15 000 23 878 757        
0110000 Апарат Великомихайлівської селищної ради 23 830 457 23 830 457 14 491 353 2 172 000   48 300 15 000 33 300     15 000 23 878 757        
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 13 471 447 13 471 447 11 889 847 798 000               13 471 447        
0113110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 17 330 17 330                   17 330        
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 17 330 17 330                   17 330        
0113240 3240   Інші заклади та заходи 1 893 652 1 893 652 891 652                 1 893 652        
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 893 652 893 652 891 652                 893 652        
0113242 3242 1090 Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 000 000 1 000 000                   1 000 000        
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 010 169 4 010 169 1 709 854 1 374 000   15 000 15 000       15 000 4 025 169        
0118110 8110 0320 Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  100 000 100 000                   100 000        
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів           33 300   33 300       33 300        
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 658 399 1 658 399                   1 658 399        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 925 644 925 644                   925 644        
0112110 2110   Первинна медична допомога населенню 1 617 153 1 617 153                   1 617 153        
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 617 153 1 617 153                   1 617 153        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 329 526 329 526                   329 526        
0112150 2150   Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров"я 625 811 625 811                   625 811        
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я 625 811 625 811                   625 811        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 262 761 262 761                   262 761        
0117693 7693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) 160 496 160 496                   160 496        
      утримання КП "Трудовий архів" 160 496 160 496                   160 496        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 58 909 58 909                   58 909        
0113030     Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 241 000 241 000                   241 000        
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 21 000 21 000                   21 000        
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 220 000 220 000                   220 000        
0116070 6070   Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 15 000 15 000                   15 000        
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 15 000 15 000                   15 000        
0118200 8200   Громадський порядок та безпека 20 000 20 000                   20 000        
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 20 000 20 000                   20 000        
0600000 Відділ освіти, культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 111 395 746 111 395 746 98 879 761 7 752 625   6 197 100 30 000 5 762 100   70 000 435 000 117 592 846        
0610000 Відділ освіти, культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 111 395 746 111 395 746 98 879 761 7 752 625   6 197 100 30 000 5 762 100   70 000 435 000 117 592 846        
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 9 341 738 9 341 738 7 611 918 889 820   812 500   812 500       10 154 238        
0611020 1020   Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 27 657 796 27 657 796 18 682 741 5 750 055   5 183 600   4 831 600     352 000 32 841 396        
0611021 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 27 657 796 27 657 796 18 682 741 5 750 055   5 183 600   4 831 600     352 000 32 841 396        
      в т.ч.                                
      за рахунок додаткової дотації                                
0611030 1030   Надання загальної сердньої освіти за рахунок освітньої субвенції 56 939 600 56 939 600 56 939 600                 56 939 600        
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 56 939 600 56 939 600 56 939 600                 56 939 600        
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 688 473 1 688 473 1 580 498 70 975               1 688 473        
0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти 30 000 30 000                   30 000        
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1 396 723 1 396 723 1 316 408 51 315   30 000 30 000       30 000 1 426 723        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 731 276 731 276 672 310 27 146               731 276        
0611140 1140   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3 200 341 3 200 341 2 782 566 70 415               3 200 341        
0611141 1141 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти 3 094 481 3 094 481 2 782 566 70 415               3 094 481        
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 105 860 105 860                   105 860        
0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 889 108 2 889 108 2 755 148 111 960   71 000   18 000     53 000 2 960 108        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 78 803 78 803 78 803                 78 803        
0611150 1150   Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1 842 855 1 842 855 1 431 975 383 880               1 842 855        
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 681 112 681 112 270 232 383 880               681 112        
      в т.ч.                                
       за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів 394 927 394 927 93 014 260 655               394 927        
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1 161 743 1 161 743 1 161 743                 1 161 743        
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами                                
0614080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 30 000 30 000                   30 000        
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30 000 30 000                   30 000        
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 741 618 741 618 633 943 82 175               741 618        
      в т.ч.