ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     рішенням селищної ради

                                                                                                     від « 20» січня 2017 року

                                                                                                     №587-VII

Селищна програма

з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

  1. Мета програми та строки її реалізації

Селищна  програма розроблена на підставі Указу Президента України  від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі», постанови Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження  Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», з метою реалізації державної підтримки в галузі будівництва житла, створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості шляхом надання пільгових позик, забезпечення будівельників будівельними матеріалами, залучення для цього різних джерел фінансування:

Селищна програма передбачає створення сприятливих умов для успішної реалізації на території району обласної цільової програми, с саме: визначення додаткових місцевих джерел фінансування програми та механізму взаємодії місцевих органів влади з Фондом.

Селищна програма спрямована на :

-       збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва інженерними мережами та господарськими будівлями в громаді;

-         покращення демографічної ситуації в громаді;

-         залучення висококваліфікованих та молодих фахівців на сільськогосподарські підприємства громади  та для роботи у соціальній сфері села;

-        створення нових економічних відносин, та покращення соціальних умов життя населення громади.

Селищна програма-це довгостроковий, до 2020 року, організаційно- економічний документ, що визначає один із шляхів розв’язання з однією з найважливіших загально-суспільних проблем громади -забезпечення житлом, орієнтований на створення відповідних умов у сільській місцевості.

  1. Огляд обласної цільової Програми «Власний дім»

Програма розроблена відповідно до статті 143 Конституції України, Указу Президента України від 27.03.98 р.№ 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,  самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №


«Власний дім» на 2017-2020  роки


 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Метою програми є поліпшення житлово-побутових умов жителів сільської місцевості, збільшення індивідуального житлового будівництва, забезпечення його доступності для селян та залучення для цього різних джерел фінансування.

Програма спрямована на :

-         реалізацію обсягів індивідуального житлового будівництва;

-         збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі;

-          поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільських мешканців району;

-         підвищення рівня інженерного облаштування села;

-         сприяння підвищенню рівня доходів забудовників;

-       збільшення зайнятості сільського населення та випуску сільськогосподарської продукції;

-       перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і, особливо,молоді в сільській місцевості;

-       створення нових робочих місць і підвищення рівня зайнятості населення.

Замовником по реалізації обласної цільової програми визначено обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі фонд), створений згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.03.1997 року № 162/А-97 « Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»

На фонд, як головного замовника по реалізації на території області цільової програми «Власний дім», покладено виконання наступних функцій:

-          надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для спорудження житлових будинків з господарчими будівлями, інженерних мереж, тваринницьких приміщень, добудови, реконструкції та придбання житлових будинків, сільськогосподарської техніки та молодняку великої рогатої худоби;

-          надання спільно з райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування практичної допомоги забудовникам при вирішенні питань вибору і оформлення земельних ділянок, проектів будинків, забезпечення будівельними і супутніми матеріалами;

-       контроль цільового використання коштів, що виділяються на


фінансування та придбання житла з господарчими будівлями, інженерних мереж на будівництво тваринницьких приміщень.

В основу програми покладено принцип здійснення житлового будівництва в кредит.

Умови та порядок надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постанов Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 року № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі». Згідно з вказаними Правилами надання кредиту здійснюються на підставі кредитної угоди, що укладається між Фондом та позичальником після підтвердження останнім права на його одержання та при наявності клопотань голови районної ради, голови районної державної адміністрації та сільських та селищних голів.

Кредит надається терміном до 20 років, а молодим сім’ям(подружжя), в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років)- до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних. Позичальник , який на дату укладання кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

Сума кредиту визначається фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі п’ятдесят тисяч гривень для добудови будинку і сто тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку.

  1. Характеристика сучасного стану громади

Громада  розташована у північно-східній частині Одеської області, територія громади  складає-  494,9 км.кв.

На території громади розташовано 25 населених пункти, в тому числі: 1 селище міського типу - Велика Михайлівка  та 24 сіл.

За станом на грудень місяць 2016 року чисельність постійного населення громади становила 12,8 тис.чол., в тому числі сільського 7,1 тис.чол., в селищі 5,7 тис.чол.

Основна частина житлового фонду збудована у 70-80 роках.

Газифікація громади  природним газом розпочата в 1087 році.


  1. Фінансування програми

Реалізацію програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, залучених до Фонду.

Джерела фінансування програми «Власний дім»- кошти державного, обласного, районного ( у тому числі бюджету селищних, сільських рад) та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству. Розподіл коштів державного бюджету між областями, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р.№ 1597 « Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуального житлового будівництва на селі» (із змінами та доповненнями), здійснюється щороку відповідно до фактичних обсягів фінансування програми за рахунок місцевих бюджетів.

  1. Порядок використання бюджетних коштів Фонду

Бюджетні кошти використовуються Фондом для довгострокового пільгового кредитування сільських мешканців області відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених керівником Фонду і погоджених з розпорядниками, через яких він їх одержує.

Кошти державного бюджету використовуються Фондом для довгострокового кредитування сільських забудовників (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуального житлового будівництва на селі» (із змінами та доповненнями)).

Кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування використовуються Фондом для довгострокового кредитування (згідно з правилами надання довгострокових кредитів), для вирішення інших соціальних питань та на обслуговування наданих кредитів і утримання Фонду.

  1. Механізм реалізації програми

Основним завданням регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки є надання довгострокових пільгових кредитів. Кредити надаються на зворотній основі з дотриманням основних принципів кредитування: платності, строковості та цільового використання забудовником для будівництва нових житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та тваринницьких приміщень у сільській місцевості,добудови, реконструкції та придбання житлових будинків, спорудження інженерних мереж та їх підключення до існуючих комунікацій.

Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит визначається на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування, та керівництвом райдержадміністрації.


Позичальниками кредитів за рахунок кредит них ресурсів Фонду можуть бути:

-         фізичні особи (громадяни України), мешканці району, які

працюють у:

-         сільськогосподарських підприємствах;

-         фермерських та переробних підприємствах;

-          у соціальній сфері села, до яких відносяться спеціалісти, що працюють в наступних установах, закладах, організаціях:школах, дитячих садках, аптеках, поліклініках, фельдшерсько-акушерських пунктах, будинках культури, клубах, дільницях районних відділів Міністерства внутрішніх справ, - філіях зв’язку та пошти, а також працівники підприємств,незалежно від форм власності, наступного профілю: агропромислових, переробних, постачальних, комунальних, побутових, дорожніх, торговельних, громадського харчування, споживчої кооперації, автотранспорту, автобану, агросервісну;

-        в обслуговуючій галузі агропромислового комплексу області, до якої відносяться:

а) фахівці управлінь, сільського господарства, освіти, охорони здоров’я, культури,УВС, розташованих у межах району, а також ті, що працюють у районних центрах і мешкають у сільській місцевості;

б) інші верстви сільського населення, до яких відносяться приватні підприємці і громадяни, які мають особисте підсобне господарство, виробляють сільськогосподарську продукцію;

в) органах місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади;

г) сільські пенсіонери, що газифікують та добудовують власні будинки і садиби, розташовані у межах району.

Кредитування здійснюється Фондом на підставі на підставі кредитної угоди між Фондом та забудовниками, за рахунок залучених на реалізацію програми коштів.

Загальна черга позичальника на одержання кредиту формується у Фонді по мірі реєстрації заяв одержаних з районів.

  1. Умови повернення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних договорах.

Повернення кредиту здійснюється:

-           грошовими коштами шляхом внесення коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

У разі порушення умов кредитного договору, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, ‘ Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та інших платежів, передбачених цим договором. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки національного банку України, що діє на день виникнення боргу. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором оформляється відповідним актом сторін


кредитного договору. У разі невиконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором Фонд здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені законодавством та умовами кредитного договору.

  1. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

Подання позичальником недостовірних документів для отримання кредиту,  є підставою для відмови йому в наданні кредиту або призупинення кредитування.

Для перевірки цільового використання кредиту позичальники повинні надавати представникам Фонду безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових, будинків з надвірними підсобними приміщеннями, обладнання, сільськогосподарської техніки та молодняку великої рогатої худоби і тваринницьких приміщень.

Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформляється актом, який підписується працівником Фонду та позичальником.