___________________________У К Р А Ї Н А__________________________

ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

     Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    

Про затвердження селищної  Програми

з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

«Власний дім» на 2017-2020 роки

Відповідно до пункту 16  статті 43 Закону України «Про  місцеві самоврядування в Україні», Указу Президента України  від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі», постанови Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження  Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020 у 2015 році» від 23 вересня 2015 року №995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій»та інших нормативних актів, з метою реалізації державної підтримки в галузі будівництва житла, створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості шляхом надання пільгових позик, забезпечення будівельників будівельними матеріалами, залучення для цього різних джерел фінансування, враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з питань   житлово-комунального господарства,  будівництва, транспорту,  зв’язку та розвитку підприємництва селищна  рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити селищну  Программу з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки (далі-Програма), що додається.

2.  Постійній комісії з питань  житлово-комунального господарства,  будівництва, транспорту,  зв’язку та розвитку підприємництва щорічно заслуховувати звіт про виконання Програми з  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки.

3.  Контроль за виконанням  рішення покласти на Постійну комісію з питань житлово-комунального господарства,  будівництва, транспорту,  зв’язку та розвитку підприємництва.

Селищний  голова                                 Т.В.Жарська

№587-VIІ

20.01.2017р.