УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми

«Обдарована дитина»

 на 2016-2018 роки

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи проект Програми «Обдаровано дитина», розроблений Відділом освіти, культури та туризму,  Великомихайлівська селищна рада

  ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму «Обдарована дитина»на 2016-2018 роки,  (далі - Програма).

2. Затвердити заходи та Програми, згідно з додатком .

3. Головному бухгалтеру Великомихайлівської селищної ради Шевченко Л.О. врахувати потребу в асигнуваннях на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Слюсенко С.С.

 

 

 

Голова Великомихайлівської

селищної ради                                                                      Т.В. Жарська

30.08.2016 р.

 № 398-VII

 

Додаток до рішення

Великомихайлівської селищної ради

№ 398-VII від 30.08.2016    

Програма

«Обдарована дитина» на 2016-2018 роки

 1. Вступ

За умови реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві своєї актуальності не втрачає проблема роботи з обдарованими та здібними дітьми. Перспективним шляхом її розв'язання є організація такого педагогічного процесу, який застосовує методику пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів і створює умови для розвитку їх природно творчого потенціалу.

Сучасний етап системи освіти характеризується її розмаїттям: вона є традиційною і водночас має інноваційні елементи, вона передбачувана і разом з тим - суперечлива, спрямована на розвиток особистості та на задоволення її інтересів. Утверджуються нові стандарти мислення, поведінки людини, майбутня доля України пов'язується з високим інтелектом народу, його віковічною мудрістю. Актуальність вироблення продуктивної освітянської політики щодо створення умов для навчання талановитої молоді є очевидною і виявляється як у цілому в державі, так і на місцевому рівні.

Проект передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.

2. Мета Програми

З метою створення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми та її функціонування необхідно: вважати талановитими, здібними і обдарованими тих дітей, школярів та учнівську молодь, хто в силу видатних здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні основ наук, у поезії, літературі, музиці, хореографії, живописі, народно-прикладному мистецтві, вокалі, спорті; хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.

Програма є основою для розроблення  шкільних програм роботи з обдарованою молоддю.

Мета програми - відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту.

3. Завдання Програми

-     задоволення потреб суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих учнів та вихованців;

-     підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з здібними, обдарованими та талановитими дітьми;

-     забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального потенціалу;

-     визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для талановитих та здібних учнів;

-     визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків;

-     підвищення соціального статусу обдарованих дітей  та їх наставників;

-     підвищення рейтингу навчальних закладів на рівні області та держави.

4. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на утримання закладів освіти селищної ради з конкретизацією коштів на виконання програми.

5. Очікувані результати

Виконання програми "Обдарована дитина" на 2016-2018 роки забезпечить:

-     створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів та вихованців;

-     підвищення у школярів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

-      збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

-     підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального   забезпечення  педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

-     стимулювання співпраці дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

-     підвищення рівня професійної  компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;

-     поширення передового педагогічного досвіду вчителів у роботі з обдарованими дітьми;

-     розроблення дієвого механізму  стимулювання  обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та учнів;

-     консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованими дітьми щодо удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки здібних та обдарованих дітей.

6. Обсяги і джерела фінансування

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Великомихайлівської селищної ради, бюджету освіти, культури,  надання спонсорської допомоги, участі у грантових  проектах.

Обсяги фінансуванняуточнюються щороку.

7. Координація та контроль за виконанням програми

Програма спрямована на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах.

Координація за виконанням програми покладається на Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

 

 

 8. Основні заходи щодо забезпечення виконання  Програми «Обдарована дитина» на 2016-2018 роки

Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного  забезпечення педагогічних працівників

 

№ п/п Заходи Відповідальні виконавці

Час

реалізації

Поповнити банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітей Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, практичні психологи та соціальні педагоги Постійно
Організовувати  семінари, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для вчителів району з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми та учнями. Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Постійно
Забезпечити   підвищення фахового рівня  педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі  у обласних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми.

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

Постійно
Організовувати  та  проводити  семінари, консультації, “круглі столи” та інші форми методичної роботи для дітей та  батьків з проблем розвитку здібностей та задатків дітей у навчальних закладах. Керівники закладів освіти Постійно
Організовувати  семінари-практикуми, майстер-класи  для педагогічних працівників позашкільних закладів  з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів позашкільної освіти Постійно
Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про вчителів, працівників дошкільних та позашкільних закладів, керівників гуртків, спортсменів, народних умільців, які результативно працюють  з обдарованими дітьми та вивчати їх позитивний досвід. Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради 2016 р.
Створення банку методичної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради 2016р.
Забезпечити  педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми, нормативними, інструктивними, методичними та інформаційними документами Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради 2016р.
Здійснювати співпрацю з ВНЗ в напрямку роботи з обдарованими  дітьми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно
Впровадити в експериментальній формі створення «портфоліо» обдарованих дітей Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти 2016-2018 н.р.
Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ, на сайті Відділу освіти, сайтах загальноосвітніх навчальних закладів Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Постійно

 

 

9. Виявлення обдарованих дітей і створення умов для їх розвитку

 

№ п/п. Заходи Відповідальні виконавці

Час

реалізації

Поповнювати  дані  банку обдарованих дітей Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Постійно
Здійснювати  психолого-педагогічний  супровід та соціальний патронаж  обдарованих дітей Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради,  практичні психологи та соціальні педагоги Постійно

Проводити апробацію методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей та нахилів обдарованих вихованців ДНЗ та учнів

Керівники закладів освіти Постійно
Впроваджувати в практику  систему  ранньої  і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей Керівники закладів освіти Постійно
Передбачити в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладах посади практичних психологів та соціальних педагогів згідно з нормативною чисельністю Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради 2016-2018 н.р.
Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходах Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Постійно
Організація консультацій для учнів та батьків учнів та вихованців ДНЗ  з проблем розвитку здібностей Керівники закладів освіти, Щорічно
Проводити свята для обдарованих дітей «Обдарованість року» Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти, Щорічно
Організовувати та проводити спільно з  закладами культури району, області  культурно-просвітницькі заходи та свята за участю дитячих колективів та окремих виконавців Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно

 

 10. Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми

 

№ п/п Заходи Відповідальні виконавці

Час

реалізації

Забезпечити  проведення інтелектуально-творчих конкурсів, олімпіад  для учнів початкової школи Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Щорічно
Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьми у всіх навчальних закладах Керівники закладів освіти 2016 р.
Впровадити в практику участь дітей у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти З 2016року
Забезпечити участь конкурсантів в ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту робіт  МАН Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Щорічно
Залучати школярів до науково-дослідницької, пошукової та проектної діяльності Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти 2016-2018
Організація та проведення командних турнірів з навчальних предметів Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Щорічно
Організація участі дітей у обласних, Всеукраїнських,  очно-заочних, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, змаганнях тощо Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники закладів освіти Щорічно
Активно впроваджувати профільне навчання, вводити  факультативи, спецкурси, класи та групи з поглибленим вивченням навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники навчальних закладів Щорічно
Використовувати у роботі з талановитою молоддю сучасне устаткування, передову техніку і технології, інші  сучасні матеріально-технічні ресурси Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, керівники навчальних закладів Постійно
Організувати  виставку персональних робіт обдарованих  дітей та  учнів  у кожному навчальному закладі Керівники ДНЗ, ЗНЗ Постійно
Продовжити практику проведення предметних тижнів та запровадити Дні  науки в навчальних закладах Керівники закладів освіти Постійно
Організація та проведення творчих конкурсів, приурочених до визначних державних подій та свят. Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Щорічно
Сприяти участі дитячих творчих колективів  в обласних, Всеукраїнських фестивалях і конкурсах Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно

 

11. Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку обдарованих дітей

 

№ п/п Заходи Відповідальні виконавці

Час

реалізації

Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, клубів, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Щорічно
Висвітлювати в засобах масової інформації форми, методи роботи з обдарованими дітьми в позашкільних  закладах. Керівники позашкільних закладів Постійно
Проводити науково-дослідницькі експедиції з  обдарованими дітьми БДЮТ Постійно
Продовжити роботу Школи лідерів учнівського самоврядування БДЮТ 2016-2018
Організовувати зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками селищної ради з питань вирішення проблем молоді громади БДЮТ щорічно
Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у конкурсах та змаганнях різних рівнів Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради постійно

 

12. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів

 

№ п/п Заходи Виконавці

Час

реалізації

Модернізувати обладнання дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з обдарованими  дітьми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно
Зміцнити спортивну базу загальноосвітніх навчальних закладів Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно

 

13. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей

 

№ п/п Заходи Відповідальні виконавці

Час

реалізації

Продовжити практику оздоровлення обдарованих, талановитих дітей Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно
Здійснювати виплати стипендій обдарованим учням за особливі досягнення Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Постійно

 

14. Стимулювання педагогічних працівників

 

№ п/п Заходи Відповідальні виконавці

Час

реалізації

Відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості районного, обласного, Всеукраїнського рівнів грамотами, подяками, грошовими преміями Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Щорічно