УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

Про затвердження Порядку

призначення на посаду керівників

закладів комунальної власності

Великомихайлівської селищної ради.

    Керуючись Законами України « Про місцеве самоврядування, « Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  Постановою  КМУ№827 від 13.10.2015 року « Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», Великомихайлівська селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити Порядок призначення на посаду керівників закладів комунальної власності Великомихайлівської селищної ради (Додаток №1).

 2.Керівникам закладів  комунальної власності селищної ради внести зміни до Статутів в частині зміни порядку  призначення керівників та здійснити державну реєстрацію Статутів.

Селищний голова                                                                  Т.В. Жарська

30.08.2016.

№397 - VII

   Додаток до рішення сесії

№397 - VII від 30.08.2016 року

ПОРЯДОК 
призначення на посаду керівників
 закладів комунальної власності

Великомихайлівської селищної ради  Великомихайлівського району Одеської області

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників  закладів комунальної   власності селищної ради(далі — комунальні заклади).

2. Керівником комунального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має : для закладів освіти  -вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки;для закладів культури  -повна загальна середня освіта,стаж роботи у сфері культури не менше трьох років,організаторські здібності,високі моральні якості та стан здоровя, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників комунальних  закладів здійснюється Відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради. Призначення керівників комунальних закладів здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.

4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

утворення нового комунального закладу;

наявність вакантної посади керівника комунального закладу;

прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником комунального закладу.

5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайтіВідділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради  не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

найменування і місцезнаходження комунального закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника комунального закладу (далі — претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору орган, що призначає керівника комунального закладу, утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу, а також органу місцевого самоврядування . До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Конкурсний відбір полягає у:

1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку комунального закладу та проведенні ним відкритої публічної презентації;

3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку комунального закладу.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку комунального закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку комунального закладу надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника комунального закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Порядку, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника комунального закладу, укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення органу, що призначає керівника комунального закладу.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

12. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює Відділ освіти,культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.