Додаток №2
до рішення Великомихайлівської селищної ради №553-VII від 22.12.2016р.
Додаток 2                                                                                     до рішення Великомихайлівської селищної ради                       "Про селищний  бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на 2016 рік"
Фінансування Великомихайлівська селищна рада на 2016 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 2602676,99 -24358545,00 26961221,99 26580937,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2602676,99 -24358545,00 26961221,99 26580937,00
208100 На початок періоду 25722392,61 25657050,62 65341,99 -108808,00
208200 На кінець періоду 23119715,62 23119715,62 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -26895880,00 26895880,00 26689745,00
600000 Фінансування за активними операціями 2602676,99 -24358545,00 26961221,99 26580937,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2602676,99 -24358545,00 26961221,99 26580937,00
602100 На початок періоду 25722392,61 25657050,62 65341,99 -108808,00
602200 На кінець періоду 23119715,62 23119715,62 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -26895880,00 26895880,00 26689745,00
Селищний голова Т.В.Жарська