Додаток №6      
                        до рішення Великомихайлівської селищної ради              №553-VII від 22.12.2016р.
                        Додаток 10                                                                                     до рішення Великомихайлівської селищної ради                       "Про селищний  бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на 2016 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Великомихайлівська селищної ради
                                                                                  за головними розпорядниками коштів на 2016 рік                    
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
О1     Великомихайлівська селищна рада                        
      Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 33039888,72 32725888,72 3909403,27 490036,31 244000,00 27457525,40 295049,97 47895,63 0,00 27162475,43 27162475,43 60497414,12
  010000   Державне управління 3589638,00 3589638,00 2300880,00 149580,00 0,00 672300,00 0,00 0,00 0,00 672300,00 672300,00 4261938,00
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування 3589638,00 3589638,00 2300880,00 149580,00 0,00 672300,00 0,00 0,00 0,00 672300,00 672300,00 4261938,00
  070000   Освіта 1967498,56 1967498,56 1172090,02 190648,24 0,00 9216744,43 219114,43 0,00 0,00 8997630,00 8997630,00 11184242,99
  070101 0910 Дошкільні заклади освіти 1945778,56 1945778,56 1172090,02 190648,24 0,00 2032464,43 219114,43 0,00 0,00 1813350,00 1813350,00 3978242,99
  070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7184280,00 0,00 0,00 0,00 7184280,00 7184280,00 7184280,00
  070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 21720,00 21720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21720,00
  080000   Охорона здоров`я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00
  080600 0725 Фельдшерсько-акушерські пункти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 946380,00 946380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946380,00
  090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 833580,00 833580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833580,00
  090416 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 27000,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00
  091107 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім`ї 25800,00 25800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25800,00
  091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
  100000   Житлово-комунальне господарство 1592301,00 1348301,00 182050,00 80000,00 244000,00 9518374,67 58432,67 47895,63 0,00 9459942,00 9459942,00 11110675,67
  100103 0610 Дотація житлово-комунальному господарству 244000,00 0,00 0,00 0,00 244000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 54000,00 298000,00
  100202 0620 Водопровідно-каналізаційне господарство 348700,00 348700,00 0,00 0,00 0,00 8046500,00 0,00 0,00 0,00 8046500,00 8046500,00 8395200,00
  100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 999601,00 999601,00 182050,00 80000,00 0,00 1417874,67 58432,67 47895,63 0,00 1359442,00 1359442,00 2417475,67
  110000   Культура і мистецтво 274109,26 274109,26 182713,25 9808,07 0,00 2588237,87 1402,87 0,00 0,00 2586835,00 2586835,00 2862347,13
  110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 274109,26 274109,26 182713,25 9808,07 0,00 2466037,87 1402,87 0,00 0,00 2464635,00 2464635,00 2740147,13
  110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122200,00 0,00 0,00 0,00 122200,00 122200,00 122200,00
  120000   Засоби масової інформації 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00
  120300 0830 Книговидання 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00
  130000   Фізична культура і спорт 76300,00 76300,00 0,00 0,00 0,00 233680,00 0,00 0,00 0,00 233680,00 233680,00 309980,00
  130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 76300,00 76300,00 0,00 0,00 0,00 55830,00 0,00 0,00 0,00 55830,00 55830,00 132130,00
  130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177850,00 0,00 0,00 0,00 177850,00 177850,00 177850,00
  150000   Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2285000,00 0,00 0,00 0,00 2285000,00 2285000,00 2285000,00
  150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1765000,00 0,00 0,00 0,00 1765000,00 1765000,00 1765000,00
  150118 1060 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520000,00 0,00 0,00 0,00 520000,00 520000,00 520000,00
  170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 993321,00 993321,00 0,00 0,00 0,00 2387950,00 0,00 0,00 0,00 2387950,00 2387950,00 3381271,00
  170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 993321,00 993321,00 0,00 0,00 0,00 2387950,00 0,00 0,00 0,00 2387950,00 2387950,00 3381271,00
  210000   Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00
  210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00
  240000   Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17100,00 16100,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 17100,00
  240604 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17100,00 16100,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 17100,00
  250000   Видатки, не віднесені до основних груп 23302340,90 23232340,90 71670,00 60000,00 0,00 338138,43 0,00 0,00 0,00 338138,43 338138,43 23640479,33
  250102 0133 Резервний фонд 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
  250203 0160 Проведення місцевих виборів 99760,00 99760,00 71670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99760,00
  250336 0180 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10822836,12 10822836,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10822836,12
  250339 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7487800,00 7487800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7487800,00
  250380 0180 Інші субвенції 4643334,78 4643334,78 0,00 0,00 0,00 332138,43 0,00 0,00 0,00 332138,43 332138,43 4975473,21
  250404 0133 Інші видатки 118610,00 118610,00 0,00 60000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 124610,00
  250914 1060 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
10     Відділ освіти, культури та туризму                         
      Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 10907998,28 10907998,28 6033845,01 1143841,71 0,00 1333524,42 584362,85 10515,31 4344,57 749161,57 749161,57 12241522,70
  070000   Освіта 9517520,38 9517520,38 5346405,41 1059441,70 0,00 1240483,26 509321,69 3000,00 0,00 731161,57 731161,57 10758003,64
  070101 0910 Дошкільні заклади освіти 1293639,44 1293639,44 590959,98 279051,76 0,00 226491,20 186491,20 0,00 0,00 40000,00 40000,00 1520130,64
  070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 7515224,89 7515224,89 4341275,02 771746,63 0,00 904092,06 316830,49 3000,00 0,00 587261,57 587261,57 8419316,95
  070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 284142,92 284142,92 210100,00 8643,31 0,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290142,92
  070702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 97750,00 97750,00 43000,00 0,00 0,00 22800,00 0,00 0,00 0,00 22800,00 22800,00 120550,00
  070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 249685,93 249685,93 120879,41 0,00 0,00 55900,00 0,00 0,00 0,00 55900,00 55900,00 305585,93
  070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 74378,00 74378,00 40191,00 0,00 0,00 25200,00 0,00 0,00 0,00 25200,00 25200,00 99578,00
  070807 0990 Інші освітні програми 2699,20 2699,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2699,20
  110000   Культура і мистецтво 1169143,40 1169143,40 560897,69 77732,32 0,00 93041,16 75041,16 7515,31 4344,57 18000,00 18000,00 1262184,56
  110201 0824 Бібліотеки 93810,98 93810,98 76119,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93810,98
  110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 736441,30 736441,30 242044,63 55856,93 0,00 73454,41 55454,41 3409,43 3854,57 18000,00 18000,00 809895,71
  110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 323642,42 323642,42 230254,45 21875,39 0,00 19586,75 19586,75 4105,88 490,00 0,00 0,00 343229,17
  110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 15248,70 15248,70 12478,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15248,70
  130000   Фізична культура і спорт 221334,50 221334,50 126541,91 6667,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221334,50
  130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 221334,50 221334,50 126541,91 6667,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221334,50
      Всього 43947887,00 43633887,00 9943248,28 1633878,02 244000,00 28791049,82 879412,82 58410,94 4344,57 27911637,00 27911637,00 72738936,82
                               
  Селищний голова           Т.В.Жарська              
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.                      
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).                  
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).  
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).