Додаток 1

                                                                                                     до Інструкції з підготовки

                                                                                          бюджетних запитів

                                                                                         (пункт 2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 20__ – 20__ роки загальний, Форма 20__-1

___________________________________________________________________________________

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                               КВК    

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами  

(тис. грн.)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець 20__ рік
(звіт)
20__ рік (затверджено) 20__ рік
(проект)
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8
Програма
Підпрограма
ВСЬОГО

                                                                                                                                                                                                                                                              Продовження додатка 1

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами

                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець 20__ рік
(звіт)
20__ рік (затверджено) 20__ рік
(проект)
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8
Програма
Підпрограма
ВСЬОГО

Керівник установи ______________________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник фінансової служби ______________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

______________

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.