Додаток 2

                                                                                                     до Інструкції з підготовки

                                                                                          бюджетних запитів

                                                                                         (пункт 2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 20__ – 20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2

  1. ___________________________________________________________________________

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

                

  1. ___________________________________________________________________________

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

  1. ___________________________________________________________________________

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

  1. Мета бюджетної програми на 20__ - 20__ роки

  1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

  1. Підстави для реалізації бюджетної програми

  Продовження додатка 2

  1. Надходження для виконання бюджетної програми
    1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

КПКВК* Код Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х Х Х Х
Власні надходження бюджетних установ Х Х Х
Інші надходження спеціального фонду Х Х Х
401000 Запозичення Х Х Х

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Х Х Х
602100 На початок періоду Х Х Х Х Х Х Х Х Х
602200 На кінець періоду Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Підпрограма 2
ВСЬОГО

                                                                                                                                                                                       Продовження додатка 2

                                                   

  1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* Код Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х Х
Власні надходження бюджетних установ Х Х
Інші надходження спеціального фонду Х Х
401000 Запозичення Х Х

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Х Х
Підпрограма 2
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

КПКВК* КЕКВ Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО

               

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

                   Продовження додатка 2

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* ККК Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* КЕКВ Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* ККК Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

                   Продовження додатка 2

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* Підпрограми/
завдання бюджетної програми
20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Підпрограма 1
Завдання 1
Завдання 2
ВСЬОГО

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* Підпрограми/
завдання бюджетної програми
20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1
Завдання 1
Завдання 2
ВСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

КПКВК* Показники Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1
Завдання 1
затрат

                   Продовження додатка 2

продукту
ефективності
якості
Завдання 2
затрат
продукту
ефективності
якості

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

КПКВК* Показники Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма 1
Завдання 1
затрат
продукту
ефективності
якості
Завдання 2
затрат
продукту

         Продовження додатка 2

ефективності
якості

9. Структура видатків на оплату праці

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* Найменування видатків 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х Х Х Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК* Категорії працівників 20__ рік (звіт) 20__ рік (план) 20__ рік 20__ рік 20__ рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х Х Х Х Х Х

             Продовження додатка 2

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЬОГО

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЬОГО

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)    

КПКВК* Найменування джерел надходжень 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підпрограма 1
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1
Надходження із бюджету

                                                                                                                                                         Продовження додатка 2

                                                                                                                                                                                                                                         

Інші джерела фінансування
(за видами)
Х Х Х
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2
...
ВСЬОГО

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК* Найменування джерел надходжень 20__ рік (прогноз) 20… рік (прогноз) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Підпрограма 1
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)
Х Х
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2
...
ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на 01.01.20__ Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (5+7)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1

                                                                                                                                                                           Продовження додатка 2

Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Підпрограма 2
ВСЬОГО

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування 20__ рік 20__ рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на 01.01.20__ планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Підпрограма 2
ВСЬОГО

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1

                                                                                                                                                                           Продовження додатка 2

Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Підпрограма 2
ВСЬОГО

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1 2 3 4 5 6 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету
ВСЬОГО

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

___________

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

                                                                                                                                                             Продовження додатка 2

Керівник установи ______________________________ ______________________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби ______________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)