УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

 

РІШЕННЯ

 

Про  затвердження Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній раді

на  2016-2017 роки.

 

           Відповідно до п.16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання ст. ст. 29,37 Закону України  «Про автомобільний  транспорт», ст.91 Бюджетного Кодексу України , з метою організації пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом, розглянувши проект Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян та приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом і Великомихайлівській селищній раді, селищна рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній раді на  2016-2017 роки (додаток додається).

 

2.Великомихайлівській селищній раді  забезпечити виконання заходів Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній раді на  2016-2017 роки.

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію   планово – бюджетну та фінансів, соціально – культурного розвитку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Т.В. Жарська

21.10.2016 рік

№ 497-VІ

 

 

Додаток до рішення №497 -VІ                                               

                                                                                        від 21.10.2016 року.

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМА

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній раді на 2016-2017 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Велика Михайлівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З м і с т

І. Загальна  характеристика  Програми.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

ІІІ. Мета Програми.

ІV. Ресурсне  забезпечення Програми.

V. Заходи Програми.

. Результати  і показники (критерії  оцінки  ефективності  виконання заходів Програми).

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання  Програми.

Додатки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальна характеристика Програми

     Програма  компенсації  за перевезення  окремих  пільгових категорій громадян на приміських  маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній раді на 2016-2017 рр. (далі - Програма) направлена на організацію  пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування та забезпечення компенсації  збитків перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.

      Програма  розроблена  відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів  внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та  їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської  катастрофи», «Про охорону дитинства»  та постанови  Кабінету Міністрів України  від 17.05.1993р. № 354 «Про безплатний проїзд  пенсіонерів на транспорті  загального  користування» та від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України  від 17 травня 1993 р. № 354».

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання  яких  спрямована  Програма

      Станом на 01 жовтня 2016 року на території Великомихайлівської селищної  ради проживає 4558  громадян, які мають право на пільговий проїзд у приміському автомобільному транспорті загального користування згідно з чинним законодавством.

      За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, який формує управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, у районі перебувають на обліку – 139 ветеранів війни, 28- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, 14- потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,  710 – діти з багатодітних сімей, 3540  -пенсіонери за віком.

    До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались  видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.

             В Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були  передбачені.

       Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає  видатки з місцевого бюджету на місцеві програми  соціального захисту  окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

       Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

        Розв’язання  даної  проблеми  потребує  скоординованих  дій структурних підрозділів  органу  виконавчої  влади та органів  місцевого  самоврядування.

       Програму  передбачається  виконати   протягом 2016- 2017 рр.

 

ІІІ. Мета Програми

             Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах  загального  користування та компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадяну Великомихайлівському районі перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів Великомихайлівської селищної ради.

ІV. Ресурсне  забезпечення  Програми.

      Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку № 1 до Програми.

V. Заходи Програми

Заходи Програми, виконавці та терміни його виконання визначені у додатку № 2 до Програми.

 

. Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів  Програми)

Завдання:

Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення району.

Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів, до моменту внесення  змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Очікуваний результат:

Реалізація  Програми  забезпечить організацію пільгового проїзду окремих  категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та компенсацію  збитків перевізникам від пільгових  перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування.

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконанняПрограми.

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми  здійснюється  Великомихайлівською селищною радою  відповідно до  Порядку компенсації за перевезення  окремих  пільгових  категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній раді на 2016-2017рр.

Контроль за виконанням Програми здійснюється  селищною радою та постійною  комісією селищної ради  з питань соціального захисту населення, зв’язків з обєднаннями громадян, охорони здоровя,освіти,культури,спорту.

 

                                                                                                        Додаток1

                                                                                                            до Програми

 

П А С П О Р Т

 Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівській селищній  раді  на 2016 -2017 рр.

1

Ініціатор розроблення Програми

Великомихайлівська селищна рада

2

Розробник  Програми

Великомихайлівська селищна рада

3

Відповідальний виконавець Програми

 

Великомихайлівська селищна рада

5

Учасники Програми

Перевізники,які надають послугиз перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, селищна  рада

6

Термін реалізації Програми

20 16 -2017 рр.

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

55,00 тис. грн.

 

 

                                                                                                       Додаток № 2

                                                                                                      до   Програми

        

 

Заходи

Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Великомихайлівському районі

на 2016- 2017рр.

№ п/п

Перелік заходів програми

Термінвико-

нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі, за роками

2016- 2017рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Виплата компенсації  за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування

2016-2017 рр.

Селищна рада; перевізники, які надають послуги з перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування

за рахунок коштів  селищної ради.

в межах фінансування           

 

в межах фінансування           

 

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд.