УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження

Програми безоплатної

правової допомоги населенню

Великомихайлівської 

об’єднаної територіальної

громади  на 2016-2017 роки

Відповідно статті 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 394 «Про затвердження державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги», з метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, заслухавши інформацію директора Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Твердохліба В.Ю. «Про Програму безоплатної правової допомоги населенню Великомихайлівської  об’єднаної  територіальної громади на 2016-2017 роки», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію директора Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Твердохліба В.Ю. «Про Програму безоплатної правової допомоги населенню Великомихайлівської  селищної  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки».

2. Затвердити Програму безоплатної правової допомоги населенню Великомихайлівської  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 (далі – Програма), що додається.

3. Контроль за виконання цього рішення  покласти  на постійну  комісію питань з регламенту,  депутатської  діяльності  та  етики  прав  громадян,  законності  та правопорядку.

Селищний голова                                                                            Т.В. Жарська

№ 252 – VII

27.05.2016 року

 

ПРОГРАМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ  ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2016-2017 роки

 

1.     Обгрунтування необхідності розроблення і виконання Програми

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти передбачають обов'язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги.

Програма безоплатної правової допомоги населенню Великомихайлівської  селищної  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.     Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги.

 2.   Основними завданнями Програми є:

Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги;

Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги.

Забезпечення функціонування мережі центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

Запровадження механізму безперервного навчання, зокрема, професійної підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4.   Строки виконання програми

Початок дії Програми -  квітень 2016 року, закінчення - грудень 2017

року.

5.   Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.   Виконавцем програми є:

Роздільнянський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 7.   Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу: створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги та забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

Підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізацій;

Забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

Автоматизувати процеси організації надання безоплатної правової допомоги, забезпечити оперативний обмін інформацією між суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органам, уповноваженими здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, судами, головними управліннями юстиції, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу;

Забезпечити якість надання безоплатної правової допомоги на відповідному рівні у результаті підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, впровадження механізмів управління якістю в системі безоплатної правової допомоги та адвокатурі.

 8.Основні заходи із забезпечення виконання Програми

Забезпечити дієвість рубрики щодо системи безоплатної правової допомоги у засобах масової інформації.

Організовувати і проводити семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі з організаціями з питань формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

Організовувати і проводити тематичні семінари, тренінги, тренінги для адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги

Підготувати та поширювати методичні рекомендації, витяги з нормативних актів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги

Здійснювати заходи із створення та забезпечення функціонування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту).

Обґрунтування обсягів витрат, передбачених Програмою безоплатної правової допомоги Великомихайлівської  селищної  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

№ з/п

Назва заходу Програми, що фінансується

Кількість товарів, послуг, виготовленої продукції

Вартість товарів, послуг, виготовленої продукції

Загальна сума грн.

1.

Забезпечувати випуск та розповсюдження спеціальних видань (інформаційні бюлетені, пам’ятки, посібники, буклети тощо) право роз'яснювального спрямування

Випуск не менше 10 спеціальних видань (інформаційні бюлетені, пам’ятки, посібники, буклети алгоритм дій  (роз’яснень) для  жителів

громади з найбільш актуальних питань тощо) правороз'яснювального спрямування

Вартість повно кольорового методичного матеріалу становить: на

2016 рік – 4000 грн.

2017 рік – 9000 грн.

13000 грн.

2.

Забезпечення

виїздів працівників центру до територіальної громади щодо надання правової допомоги

не менше 10 разів на рік

2016 рік – 1600 грн.

2017 рік – 3000 грн.

4600 грн.

3.

Забезпечити встановлення веб-камер в

смт. Велика Михайлівка

с. Новопетрівка

с. Новоселівка

с. Полезне

с. Стоянове

с. Гребеники

с. Великокомарівка

с. Комарівка

8 веб-камер

2016 рік – 2400 грн.

2400 грн.

4.

Загальна

сума тис. грн.

____

____

20000 грн.

Паспорт Програми безоплатної правової допомоги населенню

Великомихайлівської  селищної  об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

2.

Розробник програми

Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

5.

Учасники програми

Великомихайлівська селищна рада Великомихайлівського району Одеської області, Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадські організації

6.

Термін реалізації програми

2016-2017 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області

 8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

20 тис. грн.

у тому числі:

8.1.

коштів селищного бюджету

20 тис. грн.

8.2.

коштів інших джерел

-