001

Додаток до рішення № 18-І від 11.12.2015

Великомихайлівської селищної ради

Положення

про порядок розподілу бюджету розвитку Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області

Преамбула

 Це положення визначає порядок поділубюджету розвитку громади між населеними пунктами, яківходять в об’єднану громаду. Порядок сформований на принципах законності,рівноправності,матеріально фінансової самостійності. У відповідностіЗаконів  України «Про місцеве самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Бюджетного кодексу України».

Розділ І. Терміни ,які вживають в порядку .

 1. Бюджетного розвитку громади –БРГ
 2. Загальні доходи села (селища) – ЗДС
 3. Кількість населення громади – КНГ
 4. Кількість населення села (селища) – КНС
 5. Доходи на 1жителя громади – ДЖГ
 6. Доходи на 1 жителя села (селища) –ДЖС
 7. Коефіцієнт економічної спроможності села (селища) – К
 8. Середній дохід на 1 жителя села - СДЖС

Розділ ІІ. Порядок обчислення бюджету розвитку села (селища).

 1. ЗДС : КНС = ДЖС
 2. БРГ : КНГ = ДЖГ
 3. СДЖС = Всі ДЖС додатиі поділити на 8
 4. ДЖС : СДЖС = К
 5. ДЖГ К  КНС = бюджет розвитку села (селища) на бюджет період.

Уточнення бюджету протягом бюджетного року,яке можливо проводити згідно Бюджетного Кодексу України не раніше ніж через 6 місяців з початку бюджетного року,при умові перевиконання дохідної частини бюджету не менше ніж на 5%.

Сума бюджету розвитку під час бюджетного року затверджується радою. При поділі коштів між населеними пунктами враховується коефіцієнт стимуляції збільшення доходів,який встановлюєтьсяшляхом: теперішній доход за відповідний період

                                           доходи за відповідний період,які були заплановані на початок року.

Уточнення бюджету розвитку розподіляється на ті громади сіл (селища) , де коефіцієнт стимуляції збільшення доходів не менше 1,05%.