УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про внесення змін до

Програми "Молодий спеціаліст 

Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки"

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до ст. 66 Закону України «Про освіту», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки", шляхом внесення змін до додатку 1 «Паспорт програми», додатку 2 «Ресурсне забезпечення», додатку 3 «Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію» (додаються), та внесення додатку 4 «Напрями діяльності та заходи» (додається).

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.    

Селищний голова                                                                             Т.В. Жарська

№ 3346 -VII

08.04.2020 р.

                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                             до рішення сесії селищної ради від                                                                                                      № 3346 –VII від 08.04.2020 р.

ПАСПОРТ

Програми "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки"

1. Ініціатор розроблення Програми  відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
2.

Розробник Програми 

відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
4. Відповідальний виконавець Програми  відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, Великомихайлівська селищна рада
4.

Учасники Програми 

відділ освіти, культури та туризму, заклади вищої освіти України та абітурієнти
5. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет селищної ради
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , всього(тис.грн.),  2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік всього
42 45 362 51 55 248
у тому числі:  - - - - -
6.1. коштів     бюджету селищної ради (тис.грн.) 42 45 362 51 55 248
6.2 коштів інших джерел - - - - - -

                    

                                                                     

                                                                                                               Додаток 2

                                                                                                             до рішення сесії селищної ради від                                                                                                   № 3346 –VII від 08.04.2020 р.

Ресурсне забезпечення

Програми «Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради

   на 2018 -2022 роки»

                                                                                                            

Термін   виконання Програми 2018 рік 2019 рік

2020

рік

2021

рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього,(тис.грн.)

у тому числі:

42 45 55 51 55
Коштів бюджету селищної ради 42 45

362

51 55
Кошти інших джерел - - - - -

                                                                               

                                                                                                               Додаток 3

                                                                                                              до рішення сесії селищної ради від                                                                                                     № 3346 –VII від 08.04.2020 р.

                                                                                    

Прогнозні розрахунки

витрат на реалізацію Програми «Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради

   на 2018 -2022 роки»

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього з бюджету

селищної ради

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
   2018 рік 42 42
2019 рік 45 45
2020 рік 362 362
2021 рік 51 51
2022 рік 55 55
     Всього 555 555


                                                                                                                                Додаток 4

                                                                                                                               до рішення сесії селищної ради від                                                                                                                      № 3346 –VII від 08.04.2020 р.

Напрями діяльності та заходи Програми

"Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки"

№з/п Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансуваня (вартість) у тис.грн Очікувані результати
всього 2018 2019 2020 2021

2022

1 Оплата освітніх послуг 2018-2022 Відділ освіти, культури та туризму Бюджет селищної ради

248

42

45

55

51

55

2 Придбання службового житла для молодих спеціалістів закладів освіти, культури, охорони здоров’я 2020 Селищна рада Бюджет селищної ради

307

0

0

307