Україна

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про селищний бюджет Великомихайлівської

селищної ради Великомихайлівського району

Одеської області на 2019 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Великомихайлівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 97 574,6 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 95 786,8 тис.грн. та доходи спеціального фонду селищного бюджету 1 787,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 0 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 97 574,6 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 95 226,8 тис.грн. та видатки спеціального фонду бюджету 2 347,8 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 560,0 тис.грн.;

профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 560,0 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 560,0 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 30,0 тис.грн., що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100,0 тис.грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 891,8 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статті 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- інші, визначені законодавством.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Дозволити селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених селищному бюджету Великомихайлівської селищної ради, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України та обласного бюджету, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про селищний бюджет.

11. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2019 році з селищного бюджету (за рахунок коштів селищного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів селищному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

12. Головним розпорядникам селищного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Виконавчому комітету селищної ради:

1) У процесі виконання селищного бюджету вносити на розгляд селищної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

2) Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків селищного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду селищного бюджету.

14. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

15. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                                     Т.В.Жарська

21.12.2018 року

№ 1621-VІI

        Додаток №1  
        до  рішення селищної ради 
        №1621-VII від 21.12.2018
           
Доходи селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік
          тис.грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 47 951,9 47 935,5 16,4  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 25 864,4 25 864,4    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 25 844,6 25 844,6    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 18 122,2 18 122,2    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних війсковослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 126,5 2 126,5    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника інших ніж заробітна плата 4 673,8 4 673,8    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування 922,1 922,1    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 0,0 0,0    
11020000 Податок на прибуток підприємств   19,8 19,8    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  19,8 19,8    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 10,0 10,0    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 10,0 10,0    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 10,0 10,0    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2 875,0 2 875,0    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 470,0 470,0    
14021900 Пальне 470,0 470,0    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 935,0 1 935,0    
14031900 Пальне 1 935,0 1 935,0    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 470,0 470,0    
18000000 Місцеві податки 19 186,1 19 186,1    
18010000 Податок на майно 10 945,7 10 945,7    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 14,0 14,0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 75,0 75,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 6,0 6,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 200,0 200,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 236,8 1 236,8    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   5 387,0 5 387,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1 592,3 1 592,3    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 434,6 2 434,6    
18030000 Туристичний збір  2,6 2,6    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2,6 2,6    
18050000 Єдиний податок   8 237,8 8 237,8    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  400,0 400,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 837,8 3 837,8    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 4 000,0 4 000,0    
19000000 Інші податки та збори  16,4   16,4  
19010000 Екологічний податок  16,4   16,4  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  9,1   9,1  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  7,3   7,3  
20000000 Неподаткові надходження   2 707,9 936,5 1 771,4  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,2 0,2    
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 0,2 0,2    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,2 0,2    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  888,3 888,3    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 524,3 524,3    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 524,3 524,3    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   66,0 66,0    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  66,0 66,0    
22090000 Державне мито   298,0 298,0    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   268,0 268,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   30,0 30,0    
24000000 Інші неподаткові надходження   48,0 48,0    
24060000 Інші надходження   48,0 48,0    
24060300 Інші надходження   48,0 48,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 771,4   1 771,4  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 771,4   1 771,4  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1 089,4   1 089,4  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  662,0   662,0  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   20,0   20,0  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,0      
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,0      
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,0      
РАЗОМ ДОХОДІВ 50 659,8 48 872,0 1 787,8 0,0
40000000 Офіційні трансферти   46 914,8 46 914,8    
41000000 Від органів державного управління   46 914,8 46 914,8    
41020000 Дотації   3 229,7 3 229,7    
41020100 Базова дотація 3 229,7 3 229,7    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 381,2 38 381,2    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 209,5 30 209,5    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8 171,7 8 171,7    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 198,6 5 198,6    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 198,6 5 198,6    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 105,3 105,3    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 105,3 105,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ   97 574,6 95 786,8 1 787,8 0,0
           
           
           
Селищний голова   Т.В.Жарська    

 

    Додаток № 2
до  рішення селищної ради                                                               №1621-VII від 21.12.2018
Фінансування селищного бюджету                                                                                           Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік
  (тис. грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування   -560,0 560,0 560,0
600000 Фінансування за активними операціями   -560,0 560,0 560,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -560,0 560,0 560,0
602100 На початок періоду        
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -560,0 560,0 560,0
           
           
           
           
           
  Селищний голова      Т.В.Жарська  
           

 

 

                        Додаток № 3
до рішення селищної ради                                                                      №1621-VII від 21.12.2018
РОЗПОДІЛ
видатків  селищного бюджету  Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік
 
                              (тис. грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії видатки розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
   
0100000     Апарат селищної ради  29 800,3 29 800,3 7 996,3 573,5   466,4 16,4     450,0 450,0 30 266,7  
0110000     Апарат селищної ради  29 800,3 29 800,3 7 996,3 573,5   466,4 16,4     450,0 450,0 30 266,7  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 974,8 7 974,8 6 989,1 211,5               7 974,8  
0113110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 10,0 10,0                   10,0  
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 10,0 10,0                   10,0  
0113120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 50,0 50,0                   50,0  
0113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї 50,0 50,0                   50,0  
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 300,0 300,0                   300,0  
0113190 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 10,0 10,0                   10,0  
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 10,0 10,0                   10,0  
0113240 3240   Інші заклади та заходи 1 000,0 1 000,0                   1 000,0  
0113242 3242 1090 Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 000,0 1 000,0                   1 000,0  
0115010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 40,0 40,0                   40,0  
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 40,0 40,0                   40,0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2 343,2 2 343,2 1 007,2 362,0               2 343,2  
0116080 6080   Реалізація державних та місцевих житлових програм  150,0 150,0       250,0       250,0 250,0 400,0  
0116083 6083 1060 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа           250,0       250,0 250,0 250,0  
0116084 6084 0610 Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла  150,0 150,0                   150,0  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 566,2 566,2                   566,2  
0117690 7690   Інша економічна діяльність           200,0       200,0 200,0 200,0  
0117693 7693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства)           200,0       200,0 200,0 200,0  
0118110 8110 0320 Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  100,0 100,0                   100,0  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           16,4 16,4         16,4  
0118700 8700 0133 Резервний фонд 100,0 100,0                   100,0  
0119400 9400   Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 8 171,7 8 171,7                   8 171,7  
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції 8 171,7 8 171,7                   8 171,7  
0119770 9770 0180 Інші субвенції 3 534,5 3 534,5                   3 534,5  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на програми та заходи) 4 613,7 4 613,7                   4 613,7  
0119130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 836,3 836,3                   836,3  
0600000     Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 65 426,5 65 426,5 53 541,3 6 780,5   1 881,4 1 746,4   20,0 135,0 110,0 67 307,9  
0610000     Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 65 426,5 65 426,5 53 541,3 6 780,5   1 881,4 1 746,4   20,0 135,0 110,0 67 307,9  
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6 853,2 6 853,2 5 160,3 859,9   300,2 300,2         7 153,4  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 49 256,6 49 256,6 40 366,5 5 345,0   1 451,3 1 371,3     80,0 80,0 50 707,9  
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції 30 209,5 30 209,5 30 209,5                 30 209,5  
      у т.ч. за рахунок додаткової дотації 4 362,3 4 362,3 4 362,3                 4 362,3  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 535,3 1 535,3 1 422,1 75,5               1 535,3  
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти 48,0 48,0                   48,0  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  566,7 566,7 540,6     15,0       15,0 15,0 581,7  
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 666,0 1 666,0 1 245,6 115,5   15,0       15,0 15,0 1 681,0  
0611161 1161 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 601,4 1 601,4 1 245,6 115,5   15,0       15,0 15,0 1 616,4  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 64,6 64,6                   64,6  
0611100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1 845,3 1 845,3 1 662,2 161,8   33,1 8,1     25,0   1 878,4  
0614080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 50,0 50,0                   50,0  
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 50,0 50,0                   50,0  
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 311,0 2 311,0 2 065,7 218,1   66,8 66,8   20,0     2 377,8  
0615030 5030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 294,5 1 294,5 1 078,3 4,6               1 294,5  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 294,5 1 294,5 1 078,3 4,6               1 294,5  
Всього 95 226,8 95 226,8 61 537,6 7 354,0   2 347,8 1 762,8   20,0 585,0 560,0 97 574,6  

 

                         Додаток № 4    
                        до  рішення селищної ради   
                        № 1621-VII від 21.12.2018  
                           
Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради місцевим бюджетам на 2019 рік    
                          (тис.грн.)  
Найменування адміністративно-територіальних одиниць Загальний фонд Разом  
За рахунок коштів селищного бюджету, в т.ч.: За рахунок трансфертів з дежавного бюджету, вт.ч.:  
Інша субвенція Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  
На оплату праці з нарахуваннями працівникам соціальної допомоги вдома  Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Виконання заходів районної програми розвитку паліативної допомоги "Співчуття та милосердя" Пільги з послуг зв"язку Утримання закладів охорони здоров"я Пільговий проїзд залізничним транспортом Придбання продуктових наборів для хворих на туберкульоз Утримання трьох штатних одиниць УСЗН, які утримуються за рахунок місцевого бюджету та центру зайнятості Утримання трудового архіву Пільговий проїзд автотранспортом Утримання закладів охорони здоров"я На оплату за спожиті енергоносії по галузі "Охорона здоров"я"  
Великомихайлівський районний бюджет 529,9 550,0 501,4 35,1 1429,3 100,0 72,0 35,6 61,2 220,0 8171,7 836,3 12542,5  
Разом по бюджетах  529,9 550,0 501,4 35,1 1429,3 100,0 72,0 35,6 61,2 220,0 8171,7 836,3 12542,5  
                             
                             
                             
Селищний голова                   Т.В.Жарська        

 

          Додаток № 5                                                                                                            до  рішення селищної  ради                                                                            №1621-VII від 21.12.2018                                                                             
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради у 2019  році
              тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000     Апарат селищної ради    2 139,2 450,0 2 539,2
0110000     Апарат селищної ради    2 139,2 450,0 2 539,2
0113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї Програма підтримки сім"ї по Великомихайлівській  селищній   раді  на 2017-2020 роки" 50,0   50,0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту  по Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020  роки 40,0   40,0
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма "Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 10,0   10,0
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Програма "Відпочинок  та  оздоровлення  дітей  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020 роки." 300,0   300,0
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Програма" Соціальний захист ветеранів  війни  та  праці  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017 -2020 роки." 10,0   10,0
0113242 3242 1090 Інші заклади та заходи Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення, матеріальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки" 1 000,0   1 000,0
0116083 6083 1060 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа Програма забезпечення  житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  та  молоді  з  їх  числа    на  2017-2020   роки   250,0 250,0
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Великомихайлівської селищної ради на період 2017-2020 троків 266,2   266,2
0116084 6084 0610 Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла  Програма "Власний дім" 150,0   100,0
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Програма підтримки місцевого самоврядування
Великомихайлівської селищної ради  на 2017 - 2020 роки
313,0   313,0
0117693 7693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) Програма фінансової
підтримки комунальних підприємств
Великомихайлівської селищної ради
  200,00 200,00
0600000     Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради   352,6 0,0 352,6
0610000     Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради   352,6 0,0 352,6
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти Програма "Вчитель року" на 2019-2021  роки" 48,0   48,0
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Обдарована дитина на 2019-2021 роки" 33,8   33,8
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення, матеріальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки" 10,8   10,8
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки" 20,0   20,0
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Програма "Спартакіада  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки"" 190,0   190,0
0614082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма "Розвитку культури  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки" 50,0   50,0
      Всього    2 491,8 450,0 2 891,8