УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

                                                            

Про внесення змін до Програми підтримки

місцевого самоврядування Великомихайлівської

селищної ради на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради на 2017- 2020 роки (далі – Програма), а саме внести зміни до паспорту програми, додатку 1 до програми «Ресурсне забезпечення Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ади на 2017-2020 роки» та до додатку 2 до програми «Заходи Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради на 2017- 2020 роки» та викласти їх в новій редакції (додаються).

2. Виконавцям Програми забезпечити виконання Програми та при формуванні селищного бюджету передбачити видатки на фінансування завдань і заходів Програми.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                        Т.В.Жарська

21.12.2018

№ 1622-VІІ

ПАСПОРТ

Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської

селищної ради на 2017-2020 роки

1 Ініціатор розроблення програми Великомихайлівська селищна рада
2 Розробник програми Великомихайлівська селищна рада
3 Співрозробники програми

                         -

4 Відповідальні виконавці програми

Великомихайлівська селищна рада

5 Учасники програми

Великомихайлівська селищна рада, депутати Великомихайлівської селищної ради

6 Термін реалізації програми 2017-2020 роки
7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Селищний бюджет
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. 914,425 тис.грн.
у тому числі:
8.1 кошти обласного бюджету, тис. грн. -
8.2 кошти селищного бюджету, тис. грн. 914,425 тис.грн.
8.3 інших джерел, не заборонених законодавством України -

                                                                                                                                                                                   Додаток 1                

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми підтримки

місцевого самоврядування Великомихайлівської

селищної ради на 2017-2020 роки

Джерела

фінансування

2017 рік

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього

Селищний бюджет 66,825 404,6 313,0 130,0 914,425
РАЗОМ: 66,825 404,6 313,0 130,0 914,425


Додаток 2

До Програми

Заходи

Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки

Заходи програми Виконавці Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),   тис. гривень

У тому числі за роками

(тис. гривень)

Очікувані результати
2017 2018 2019 2020
Особисті прийоми громадян керівництвом та депутатами селищної ради, в тому числі виїзні Селищна рада, депутатський корпус 2017-2020 роки - - - - - - Надання консультативної та практичної допомоги мешканцям селищної ради у вирішенні їх проблем.
Проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування (придбання рамок, бланків грамот, запрошень, листівок, подарунків до грамот, квітів) Селищна рада 2017-2020 роки селищний бюджет 160,0 30,0 30,0 50,0 50,0
Проведення конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій територій сільських та селищної ради Селищна рада 2017-2020 роки - - - - - - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, поліпшення благоустрою та інфраструктури населених пунктів селищної ради
Сплата членських внесків до асоціації територіальних громад Селищна рада 2017-2020 роки Селищний бюджет 62,5 16,5 13,0 13,0 20,0 Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду діяльності органів місцевого самоврядування
Оновлення офіційного веб-сайту селищної ради, забезпечення його технічного супроводу Селищна рада 2017-2020 роки - - - - - - Забезпечення доступу до публічної інформації

Оснащення селищної ради сучасними засобами передачі інформації та оргтехнікою.

Придбання сучасного мультимедійного та комп’ютерного обладнання та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи ради

Селищна рада 2017-2020роки Селищний бюджет 94,0 - 94,0 - - Забезпечення ефективної діяльності селищної ради
Виготовлення та забезпечення депутатів матеріалами сесій, постійних комісій інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами Апарат селищної ради 2017-2020 роки - - - - - - Забезпечення належних умов для повноцінного виконання депутатами селищної ради своїх повноважень, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради
Відзначення державних і професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат та знаменних подій з історії Великомихайлівської селищної ради (придбання рамок, бланків грамот, запрошень, листівок подарунків до грамот, квітів, фотопослуги , ритуальної продукції (вінків, корзин та інше), виготовлення плакатів, стендів) Апарат районної ради 2017-2020 роки Селищний бюджет 180,325 15,325 65,0 50,0 50,0 Підвищення патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів селищної ради, покращення соціально-економічного стану та іміджу селищної ради
Висвітлення діяльності селищної ради, депутатів в засобах масової інформації Селищна рада 2017-2020 роки Селищний бюджет 415,0 5,0 200,0 200,0 10,0

Впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

Участь у семінарах, форумах, «круглих столах», конференціях Селищна рада 2017-2020 роки Селищний бюджет 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 Вивчення та поширення позивного досвіду у вирішенні проблемних питань розвитку місцевих громад
Всього 914,425 66,825 404,6 313,0 130,0