Україна

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

                                          

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми

«Розвиток фізичної культури і спорту

по Великомихайлівській селищній раді

на 2017 -2020 роки».

         На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п.22 ч.1. ст.26 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням селищної ради № 555 –VІІ від 22.12.2017 року «Про селищний бюджет Великомихайлівської селищної ради   Великомихайлівського району Одеської області на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями), заслухавши голову селищної ради Т.В.Жарську та пропозиції депутатів Великомихайлівської селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми «Розвиток фізичної культури і спорту

по Великомихайлівській селищній раді на 2017 -2020 роки» шляхом внесення змін до Додатку 1 «Напрямки діяльності та заходи Програми «Розвиток  фізичної культури і спорту по Великомихайлівській селищній раді на 2017- 2020 роки», Додатку 2 «Паспорт до Програми «Розвиток  фізичної культури і спорту по Великомихайлівській селищній раді на 2017- 2020 роки», Додатку 3 «Ресурсне забезпечення до Програми «Розвиток  фізичної культури і спорту по Великомихайлівській селищній раді на 2017- 2020 роки» та викласти додатки в новій редакції (додатки додаються).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

Селищний голова                                                                   Т.В.Жарська

04.10.2018 р.

№ 1541 - VІІ

                                                                             Додаток 2

                                    до Програми «Розвиток фізичної культури

                                     і спорту по Великомихайлівській селищній раді на  

                                     2017 -2020 роки».

                                    

                                                   П А С П О Р Т

Програми «Розвиток фізичної культури і спорту по Великомихайлівській селищній раді на 2017 -2020 роки»

1 Ініціатор програми Великомихайлівська селищна рада
2 Розробник програми Великомихайлівська селищна рада
3 Відповідальний виконавець програми Великомихайлівська селищна рада
4. Учасники програми Великомихайлівська селищна рада
5 Термін реалізації програми 2017 -2020 рр.
6 Перелік місцевих бюджетів, які   беруть участь у   виконанні програми Бюджет селищної ради
7 Загальний обсяг фінансових   ресурсів, необхідних для   реалізації програми, всього (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
111 400 121 000 100 000 100 000
В т.ч. - - - -
8.1 Кошти   бюджету селищної ради 111 400 71 000 - -
8.2 Кошти районного бюджету

-

50 000


                                                                                                                                                           Додаток

1

                                                                                                  До Програми   « Розвиток  фізичної культури і спорту

                                                                                                               по Великомихайлівській селищній раді на 2017 -2020 роки»,                    

                                                                                                                 затвердженої рішенням Великомихайлівської селищної        

                                                                                                                 ради від 20.01.2017 року № 585 – УІІ                                                                      

                                                                                      

Напрями діяльності та заходи Програми

«Розвиток фізичної культури і спорту по Великомихайлівській селищній раді на 2017 -2020 роки»

№ з/п Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання) Перелік заходів   програми Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги   фінансування(вартість) тис. грн. Очікувані результати
1. Матеріально-технічне забезпечення спортивних   змагань за участю   представників селища в першості   району з футболу   Придбання спортивної форми та інвентарю   для футбольної команди   селища Великомихайлівська селищна рада Селищний бюджет 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. Поліпшення матеріально-технічного   забезпечення футбольних команд селища, покращення спортивних досягнень   в районних змаганнях   з футболу  
80 000 60 000 10 000 10 000
2.

Придбання штанг для спортивного майданчика.

Придбання спортивного інвентарю Великомихайлівська селищна рада Селищний бюджет 31 400 - Поліпшення матеріально-технічного   забезпечення спортивного майданчика
3. Придбання спортивного взуття для міні - футбольної команди смт. Велика Михайлівка Великомихайлівська селищна рада Селищний бюджет 11 000 Покращення спортивних   досягнень в районних   змаганнях з футболу    
4. Придбання спортивної форми та інвентарю   для футбольної команди «Атлетик» Великомихайлівська селищна рада Районний бюджет - 50 000 Поліпшення матеріально-технічного   забезпечення футбольних команд селища, покращення спортивних досягнень   в районних змаганнях   з футболу  
ВСЬОГО 111 400 121 000 100 000 100 000


                                                                                                                                       Додаток 3

                                                        

                                                                                                             До Програми   « Розвиток  фізичної культури і спорту

                                                                                                                по Великомихайлівській селищній раді на 2017 -2020 роки»,                  

                                                                                                               затвердженої рішенням Великомихайлівської селищної          

                                                                                                                 ради від 20.01.2017 року № 585 – УІІ                                                                      

                                                                      

Ресурсне забезпечення

До Програми «Розвиток   фізичної культури і спорту

по Великомихайлівській селищній раді на 2017 -2020 роки»

                                                            

Обсяг коштів, які   пропонується залучити на   виконання програми Етапи виконання програми

Усього витрат на   виконання програми

(в грн.)

2017-2020 роки 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
80 000 60 000 100 000 100 000
Державний бюджет - - - -
Місцевий бюджет, у т.ч. - - - -
- селищний бюджет - 111 400 71 000
- районний бюджет - 50 000
- обласний бюджет - -
Усього 111 400 121 000 100 000 100 000