УКРАЇНА
Великомихайлівська селищна рада
Великомихайлівського району Одеської області
67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,
вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до
рішення № 1055-VІІ від 22 грудня 2017 р.
«Про селищний бюджет Великомихайлівської
селищної ради Великомихайлівського
району Одеської області на 2018 рік»

На підставі ст. 26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови Жарської Т.В. про необхідність внесення змін і доповнень до бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік, Великомихайлівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №1055-VII «Про селищний бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на 2018 рік»:

До текстової частини рішення:
У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «107 235,9», «102 273,5» замінити цифрами «109 253,6», «104 291,2»
- в абзаці другому цифри «112 958,6», «92 852,0», «20 106,5» та «18 864,1» замінити цифрами «114 976,2», «93 960,5», «21 015,7» та «19 772,3»;
- в абзаці третьому цифру «-9 421,5» замінити цифрою «-10 330,7»;
- в абзаці четвертому цифру «15 144,2» замінити цифрою «16 053,3».

Доповнити рішення пунктом 14.3 «Дозволити селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених селищному бюджету Великомихайлівської селищної ради, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України та обласного бюджету, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про селищний бюджет».

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 (додатки 1-8 додаються).

3. Головному бухгалтеру Шевченко Л.О. внести відповідні зміни до річного та помісячного розписів доходів та видатків селищного бюджету на 2018 рік.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва.

Селищний голова Т.В.Жарська

04.10.2018 року
№ 1478-VІI

Додаток №1
до рішення селищної ради 
від " 04 " жовтня 2018 року
№ 1478-VII
"Додаток №1
до рішення селищної ради 
від "22 " грудня 2017 року
№ 1055-VII
Доходи селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
тис.грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 43 781,3 43 768,1 13,2
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 23 039,3 23 039,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23 019,5 23 019,5
11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 16 268,1 16 268,1
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних війсковослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 084,0 2 084,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника інших ніж заробітна плата 3 811,2 3 811,2
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування 843,0 843,0
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 13,2 13,2
11020000 Податок на прибуток підприємств   19,8 19,8
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  19,8 19,8
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13,4 13,4
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7,0 7,0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 7,0 7,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 6,4 6,4
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 6,4 6,4
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2 787,0 2 787,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 456,0 456,0
14021900 Пальне 456,0 456,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 870,0 1 870,0
14031900 Пальне 1 870,0 1 870,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 461,0 461,0
18000000 Місцеві податки 17 928,4 17 928,4
18010000 Податок на майно 10 067,8 10 067,8
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 9,8 9,8
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 52,5 52,5
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3,6 3,6
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 169,6 169,6
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 364,0 1 364,0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   4 315,9 4 315,9
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1 771,0 1 771,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 352,2 2 352,2
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 29,2 29,2
18030000 Туристичний збір  2,6 2,6
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2,6 2,6
18050000 Єдиний податок   7 858,0 7 858,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  950,0 950,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 200,0 3 200,0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 3 708,0 3 708,0
19000000 Інші податки та збори  13,2 13,2
19010000 Екологічний податок  13,2 13,2
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  8,0 8,0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  5,2 5,2
20000000 Неподаткові надходження   2 026,2 838,8 1 187,4
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   1,8 1,8
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 1,8 1,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1,8 1,8
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  790,4 790,4
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 449,4 449,4
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 449,4 449,4
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   66,0 66,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  66,0 66,0
22090000 Державне мито   275,0 275,0
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,3 0,3
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   250,2 250,2
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   24,5 24,5
24000000 Інші неподаткові надходження   46,6 46,6
24060000 Інші надходження   46,6 46,6
24060300 Інші надходження   46,6 46,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 187,4 1 187,4
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 126,6 1 126,6
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  464,6 464,6
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  615,2 615,2
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   46,8 46,8
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   60,8 60,8
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  22,8 22,8
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 38,0 38,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом   5,0 5,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   5,0 5,0
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   5,0 5,0
РАЗОМ ДОХОДІВ 45 812,5 44 611,9 1 200,6
40000000 Офіційні трансферти   63 441,1 59 679,3 3 761,8 3 761,8
41000000 Від органів державного управління   63 441,1 59 679,3 3 761,8 3 761,8
41020000 Дотації   3 911,5 3 911,5
41020100 Базова дотація 3 911,5 3 911,5
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 59 529,6 55 767,8 3 761,8 3 761,8
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26 506,9 26 506,9
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 017,7 10 017,7
41034500 Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  6 320,0 6 320,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 668,6 5 668,6
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1 211,4 121,4 1 090,0 1 090,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 148,8 148,8
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 516,0 516,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 362,4 362,4
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів  2 671,8 2 671,8 2 671,8
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4 757,2 4 757,2
41054100 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 1 348,9 1 348,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ 109 253,6 104 291,2 4 962,4 3 761,8
Селищний голова Т.В.Жарська
  Додаток № 2
до рішення селищної ради
від "04" жовтня 2018 року                                                                                                     № 1478-VII
"Додаток № 2
до рішення селищної ради
від "22" грудня 2017 року                                                                          № 1055-VII"
Фінансування селищного бюджету                                                                                           Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
(тис. грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
Загальне фінансування 5 722,7 -10 330,7 16 053,3 15 058,7
600000 Фінансування за активними операціями 5 722,7 -10 330,7 16 053,3 15 058,7
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5 722,7 -10 330,7 16 053,3 15 058,7
602100 На початок періоду 5 722,7 5 665,8 56,9
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15 996,5 15 996,5 15 058,7
,
Селищний голова  Т.В.Жарська
  Додаток № 2
до рішення селищної ради
від "04" жовтня 2018 року                                                                                                     № 1478-VII
"Додаток № 2
до рішення селищної ради
від "22" грудня 2017 року                                                                          № 1055-VII"
Фінансування селищного бюджету                                                                                           Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
(тис. грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
Загальне фінансування 5 722,7 -10 330,7 16 053,3 15 058,7
600000 Фінансування за активними операціями 5 722,7 -10 330,7 16 053,3 15 058,7
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5 722,7 -10 330,7 16 053,3 15 058,7
602100 На початок періоду 5 722,7 5 665,8 56,9
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15 996,5 15 996,5 15 058,7
,
Селищний голова  Т.В.Жарська
Додаток № 3
до рішення селищної ради
від "04" жовтня 2018 року                                                                                                        № 1478-VII
"Додаток № 3
до рішення селищної ради
від "22" грудня 2017 року                                                                                                        № 1055-VII"
РОЗПОДІЛ
видатків  селищного бюджету  Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії видатки розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0100000 Апарат селищної ради  36 443,4 36 443,4 8 676,7 515,0 14 270,4 79,0 38,0 14 191,4 14 191,4 50 713,8
0110000 Апарат селищної ради  36 443,4 36 443,4 8 676,7 515,0 14 270,4 79,0 38,0 14 191,4 14 191,4 50 713,8
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8 755,7 8 755,7 7 749,0 153,0 86,9 86,9 86,9 8 842,6
0113110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 10,0 10,0 10,0
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 10,0 10,0 10,0
0113120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 50,0 50,0 50,0
0113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї 50,0 50,0 50,0
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 196,9 196,9 196,9
0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 30,0 30,0 30,0
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 30,0 30,0 30,0
0113240 3240 Інші заклади та заходи 1 190,5 1 190,5 1 190,5
0113242 3242 1090 Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 190,5 1 190,5 1 190,5
0115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 121,0 121,0 121,0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 121,0 121,0 121,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2 473,9 2 473,9 927,7 362,0 675,9 38,0 38,0 637,9 637,9 3 149,8
0116080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм  100,0 100,0 400,0 400,0 400,0 500,0
0116082 6082 1060 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 150,0 150,0 150,0 150,0
0116083 6083 1060 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 250,0 250,0 250,0 250,0
0116084 6084 0610 Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла  100,0 100,0 100,0
0117320 7320 Будівництво об"єктів соціально-культурного призначення 200,0 200,0 200,0 200,0
0117322 7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,0 200,0 200,0 200,0
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної  документації) 37,6 37,6 37,6
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 599,4 599,4 599,4
0118110 8110 0320 Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  180,0 180,0 180,0
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 29,7 29,7 29,7
0118700 8700 0133 Резервний фонд 100,0 100,0 100,0
0119400 9400 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 10 017,7 10 017,7 10 017,7
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції 10 017,7 10 017,7 10 017,7
0119720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 600,0 600,0 600,0 600,0
0119730 9730 0180 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 339,0 339,0 339,0
0119770 9770 0180 Інші субвенції 3 898,7 3 898,7 108,4 108,4 108,4 4 007,1
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на програми та заходи)
0119130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 939,3 939,3 939,3
0116010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства 427,2 427,2 2 263,8 2 263,8 2 263,8 2 691,1
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 427,2 427,2 2 263,8 2 263,8 2 263,8 2 691,1
0117690 7690 Інша економічна діяльність 250,6 250,6 139,1 139,1 139,1 389,7
0117693 7693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) 250,6 250,6 139,1 139,1 139,1 389,7
0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  796,0 796,0 9 258,7 11,3 9 247,4 9 247,4 10 054,7
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 796,0 796,0 1 829,7 11,3 1 818,4 1 818,4 2 625,7
0117462 7462 0457 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 4 757,2 4 757,2 4 757,2 4 757,2
0117463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 2 671,8 2 671,8 2 671,8 2 671,8
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 60,0 60,0 60,0
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 357,7 357,7 357,7 357,7
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 150,2 150,2 150,2 150,2
0119510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5 820,0 5 820,0 5 820,0
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 50,0 50,0 50,0
0600000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 57 517,1 57 479,4 47 404,8 4 723,9 37,7 6 745,3 1 116,7 15,3 14,0 5 628,5 5 580,8 64 262,4
0610000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 57 517,1 57 479,4 47 404,8 4 723,9 37,7 6 745,3 1 116,7 15,3 14,0 5 628,5 5 580,8 64 262,4
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6 054,9 6 050,4 4 543,6 605,0 4,5 334,7 310,7 24,0 24,0 6 389,6
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 43 020,7 42 995,5 35 638,9 3 728,5 25,2 6 003,714 744,2 15,3 5 259,5 5 249,8 49 024,4
у т.ч. за рахунок освітньої субвенції 26 506,9 26 506,9 26 506,9 26 506,9
у т.ч. за рахунок додаткової дотації 4 729,3 4 729,3 4 729,3 4 729,3
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 361,2 1 361,2 1 291,8 40,6 7,0 7,0 7,0 1 368,2
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти 73,1 73,1 73,1
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  534,0 534,0 510,8 10,0 10,0 10,0 544,0
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 563,5 1 555,5 1 182,2 80,0 8,0 40,0 40,0 40,0 1 603,5
0611161 1161 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 489,6 1 481,6 1 182,2 80,0 8,0 40,0 40,0 40,0 1 529,6
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 73,9 73,9 73,9
0611100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1 626,7 1 626,7 1 506,1 92,5 53,1 13,1 40,0 20,0 1 679,8
0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 80,0 80,0 80,0
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 80,0 80,0 80,0
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 022,8 2 022,8 1 771,2 172,8 290,8 42,8 14,0 248,0 230,0 2 313,6
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 180,2 1 180,2 960,2 4,5 6,0 6,0 1 186,2
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 180,2 1 180,2 960,2 4,5 6,0 6,0 1 186,2
Всього 93 960,5 93 922,8 56 081,5 5 238,8 37,7 21 015,7 1 195,7 53,2 14,0 19 820,0 19 772,3 114 976,2
 № 1055-VII"
Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради місцевим бюджетам на 2018 рік
(тис.грн.)
Найменування адміністративно-територіальних одиниць Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
За рахунок коштів селищного бюджету, в т.ч.: За рахунок трансфертів з дежавного бюджету, вт.ч.: За рахунок коштів селищного бюджету, в т.ч.:
Інша субвенція Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів Інша субвенція
На оплату праці з нарахуваннями працівникам соціальної допомоги вдома  Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги На оплату праці з нарахуваннями працівникам районних бібліотек Пільги з послуг зв"язку Виконання заходів районної програми розвитку паліативної допомоги "Співчуття та милосердя" Утримання закладів охорони здоров"я Пільговий проїзд автотранспортом Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О160813 В.Михайлівка - В.Комарів - В.Плоске на ділянці від км 2-100 до км 19-635 Утримання закладів охорони здоров"я На оплату за спожиті енергоносії по галузі "Охорона здоров"я" Амбулаторія монопрактики Великомихайлівської ОТГ пров. Больничний, 6, в с.Гребеники – будівництво Утримання закладів охорони здоров"я
Великомихайлівський районний бюджет 672,1 480,3 200,0 81,0 300,0 1954,3 211,0 0,0 10017,7 939,3 5820,0 108,4 20784,1
Обласний бюджет 339,0 600,0 939,0
Разом по бюджетах  672,1 480,3 200,0 81,0 300,0 1954,3 211,0 339,0 10017,7 939,3 5820,0 600,0 108,4 21723,1
Додаток № 5                                                                                    до рішення селищної  ради                                                                   від "04" жовтня 2018 року                                                                             № 1478-VII
"Додаток № 5                                                                                        до рішення селищної  ради                                                                                         від " 22 " грудня 2017 року                                                                              № 1055-VII"
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради у 2018  році
тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000 Апарат селищної ради  2 995,1 457,6 3 470,8
0110000 Апарат селищної ради  2 995,1 457,6 3 470,8
0113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї Програма підтримки сім"ї по Великомихайлівській  селищній   раді  на 2017-2020 роки" 50,0 50,0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту  по Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020  роки 121,0 121,0
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма "Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 10,0 10,0
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Програма "Відпочинок  та  оздоровлення  дітей  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020 роки." 196,9 196,9
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Програма" Соціальний захист ветеранів  війни  та  праці  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017 -2020 роки." 30,0 30,0
0113242 3242 1090 Інші заклади та заходи Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення, матеріальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки" 1 190,5 1 190,5
0116083 6083 1060 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа Програма забезпечення  житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  та  молоді  з  їх  числа    на  2017-2020   роки 250,0 250,0
0116082 6082 1060 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення, матеріальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки" 150,0 150,0
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Великомихайлівської селищної ради на період 2017-2020 троків 600,0 600,0
0116084 6084 0610 Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла  Програма "Власний дім" 100,0 100,0
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Програма підтримки місцевого самоврядування
Великомихайлівської селищної ради  на 2017 - 2020 роки
336,1 68,5 404,6
0117693 7693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) Програма фінансової
підтримки комунальних підприємств
Великомихайлівської селищної ради
250,55 139,10 389,65
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018 – 2021 роки 60,0 60,0
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма  забезпечення  протидії протиправній діяльності на державному кордоні в межах Великомихайлівського контрольованого прикордонного району,  розвитку та вдосконалення Подільського прикордонного загону на 2018 рік 50,0 50,0
0600000 Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради 378,9 0,0 378,9
0610000 Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради 378,9 0,0 378,9
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти Програма "Вчитель року" на 2016-2018  роки" 37,0 37,0
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Обдарована дитина на 2016-2018 роки" 35,8 35,8
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення, матеріальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки" 18,1 18,1
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки" 20,0 20,0
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Програма "Спартакіада  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки"" 188,0 188,0
0614082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма "Розвитку культури  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки" 80,0 80,0
Всього  3 374,0 457,6 3 849,7
 Селищний  голова                                                                        Т.В.Жарська
до рішення  селищної  ради
№1055-VII від 22.12.2017"
Перелік  
                                         об’єктів,  видатки  на  які  у  2018 році  будуть  проводитись  за  рахунок  коштів
  Великомихайлівського  селищного  бюджету  розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Великомихайлівського   селищного  бюджету  розвитку
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
0100000 Апарат селищної ради  5471,3 0,0 0,0 5471,3
0110000 Апарат селищної ради  5471,3 0,0 0,0 5471,3
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Експертиза  проектної  документації "Реконструкція опорної Великомихайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великомихайлівської селищної ради по вул. Пушкіна  2а в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 69,2 69,2
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт (заміна вікон)  НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок" смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 288,4 288,4
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водогону по вул. Радісна, Гагаріна, Зелена, Центральна с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області 299,2 299,2
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопроводу по вул. Молодіжна в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 796,8 796,8
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Матросова, Толстого, Центральній, Мечникова, Липинського в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 280,7 280,7
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопроводу по вул. Калініна в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 9,3 9,3
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт водопроводу по вул. Центральна від буд. 98 до буд. 118 в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 16,7 16,7
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Експертиза проектної документації "Капітальний ремонт водопроводу по вул. Центральна від буд. 98 до буд. 118 в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 3,4 3,4
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт башти в с. Новоселівка Великомихайлівського району Одеської області 73,7 73,7
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт башти та водогону в с. Комарівка Великомихайлівського району Одеської області 175,0 175,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопроводу по вул. Хутірська с. Стоянове Великомихайлівського району Одеської області 245,0 245,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Центральна від буд. 98 до буд. 118 в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 120,0 120,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопроводу по вул. Мічуріна смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 100,0 100,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шкільна с. Комарівка Великомихайлівського району Одеської області 48,5 48,5
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт каналізації по вулиці Центральна від буд.№106 до буд.№114 в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 24,6 24,6
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Експертиза робочого проекту "Капітальний ремонт каналізації по вулиці Центральна від буд.№106 до буд.№114 в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 6,0 6,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт каналізації по вулиці Центральна від буд.№106 до буд.№114 в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 50,0 50,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Експертиза  проектної  документації "Капітальний ремонт стадіону в  смт Велика Михайлівка (коригування)" 35,1 35,1
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реконструкція мереж вуличного електроосвітлення від ТП №87, вул. Чкалова, Степова с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області 299,5 299,5
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна с. Комарівка Великомихайлівського району Одеської області 51,5 51,5
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна с. Великокомарівка Великомихайлівського району Одеської області 160,0 160,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Експертиза  проектної  документації "Капітальний ремонт частини вул. Центральна  від будинку №106 до будинку 246а, тротуарів, пішохідних містків в  смт. Велика Михайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області" 25,7 25,7
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ватутіна від буд. №41 до буд. №31а в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 586,9 586,9
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна  від буд. №101 до Центральної площі в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 100,0 100,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна  від будинку №28 до будинку №72 в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 9,9 9,9
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Експертиза проектної документації "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна  від будинку №28 до будинку №72 в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області" 5,0 5,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна  від будинку №28 до будинку №72 в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області  518,2 518,2
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Експертиза  проектної  документації "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Варбанця від будинку №31 до будинку №1 по вул. Шевченко в  смт. Велика Михайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області" 9,3 9,3
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїздної частини вул. Зарічної с. Гірське Великомихайлівського району Одеської області 268,3 268,3
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїздної частини під’їзду до кладовища в с. Гірське Великомихайлівського району Одеської області 295,2 295,2
0116082 6082 1060 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства Придбання житла жителю смт Велика Михайлівка Іщенко О.Г. 150,0 150,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт сільського клубу с. Полезне Великомихайлівського району Одеської області 150,2 150,2
0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Амбулаторія монопрактики Великомихайлівської ОТГ пров. Больничний, 6, в с.Гребеники – будівництво" 150,0 150,0
0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об"єкт "Амбулаторія монопрактики Великомихайлівської ОТГ пров. Больничний, 6, в с.Гребеники – будівництво" 50,0 50,0
0600000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 1470,5 0,0 0,0 1470,5
0610000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 1470,5 0,0 0,0 1470,5
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання  шкільного автобуса для навчально-виховного комплексу «ЗОШ I-III ступенів –дитячий садок»  с Новоселівка  Великомихайлівського району Одеської області (співфінансування) 600,0 600,0
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання  обладнання для загальноосвітніх шкіл (співфінансування) 27,0 27,0
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання персонального комп"ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи (співфінансування) 92,0 92,0
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками (співфінансування) 19,2 19,2
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Закупівля сучасних меблів для початкових класів (співфінансування) 114,3 114,3
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Закупівля комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів (співфінансування) 13,0 13,0
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання грального дитячого майданчика для Великомихайлівської селищної ради (співфінансування) 5,0 5,0
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт опалювальної системи(теплотраса)  НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок" смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 300,0 300,0
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт внутрішньої каналізаційної мережі опорної школи смт Велика Михайлівка Одеської області 100,0 100,0
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт фасаду будику культури с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області 200,0 200,0
Разом 6941,8 0,0 0,0 6941,8
  Селищний  голова                                                                             Т.В.Жарська

Додаток №7

до рішення Великомихайлівської селищної   ради №1478-VII  від  04.10.2018

                                                                                                                                                                                                                         

«Додаток №8

до рішення Великомихайлівської селищної   ради №1055-VII  від  22.12.2017»

Перелік

об’єктів,  видатки  на  які  у  2018  році  будуть  проводитись  за  рахунок залишку  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  за 2017 рік                   

                                                                                                                                                                                                                                             тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний  обсяг  фінансування  будівництва Відсоток  завершеності  будівництва  об’єкта  на  майбутні  роки Всього  видатки  на  завершення  будівництва  об’єктів  на  майбутні  роки Разом  видатків  на  поточний  рік
0600000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 1348,875 0 0 1348,875
0610000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 1348,875 0 0 1348,875
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл

(комп’ютерні класи) 

997,534 0 0 997,534
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл

(інтерактивні мультимедійні комплекси) 

351,341 0 0 351,341
Разом 1348,875 0 0 1348,875

             Селищний  голова                                                        Т.В.Жарська

с Додаток № 8
до рішення селищної ради

від 04 жовтня 2018 року                                                                                                                     № 1478 -VII
"Додаток № 12
до рішення селищної ради
від 22 грудня 2017 року                                                                                                                     №1055-VII"
Перелік об’єктів, видатки по яких будуть здійснюватися у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів  Загальний обсяг фінансування 
0100000 Апарат селищної ради  4 757,200
0110000 Апарат селищної ради  4 757,200
0117462 7462 0457 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Варбанця від будинку №31 до будинку №1 по  вул. Шевченко в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 1 414,800
0117462 7462 0457 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна від будинку №28 до будинку №72  в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 2 042,906
0117462 7462 0457 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна від будинку №5 до будинку №32 вул. Соборна в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 1 299,494
Всього  4 757,200