УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми

"Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної

ради на 2018-2022 роки"

Керуючись ст.22 ч 1., ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.. 4,5 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та заслухавши начальника відділу освіти, культури та туризму Маковецьку О.С., Великомихайлівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки" (Додаток 1).
  2. Надати дозвіл відділу освіти, культури та туризму на підписання угод із закладами вищої освіти та абітурієнтами для подальшої співпраці.
  3. Передбачити кошти на реалізацію заходів програми.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об`єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту.

Селищний голова                                                  

                                                                                                                       Т.В. Жарська

27.06.2018

№ -VII

                                                                       

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії селищної ради

від  27.06.2018 року № – 1402 - VІ І

Програма

«Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради

   на 2018 -2022 роки»

                                            

1. Загальні положення

Відповідно до Закону України «Про освіту» ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування галузі освіти, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі педагогічними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання освітніх послуг населенню. Питання кадрового забезпечення набуло особливої ваги з огляду на реформування в сфері освіти.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь може бути рушійною силою будь-яких перетворень, але за умови активності та бажання. Це стосується і реформи децентралізації, створення Нової Української Школи. Проте, саме молодь, здебільшого їде із сіл, і мало хто повертається. Залучення до системи освіти молодих, професійно та морально підготовлених кадрів може стати одним із важливих чинників підвищення ефективності освітнього механізму.

                

3. Визначення мети Програми

         Головною метою Програми є комплексний підхід щодо підняття престижу праці педагогічного працівника в суспільстві, підготовка молодих педагогічних кадрів, що дозволить оптимально забезпечити заклади освіти кваліфікованими педагогічними кадрами.

  1. 4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем:

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:

-         відбору за результатами ЗНО дітей, які успішно навчаються чи вступили до вищого навчального закладу, з метою направлення їх на навчання до педагогічних закладів вищої освіти України.

Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.

Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання програми, підлягають уточненню під час затвердження (внесення змін) місцевого бюджету на відповідний рік, виходячи з їх можливостей.

  1. 5.Фінансове забезпечення Програми

           Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету селищної ради та інших не заборонених законодавством джерел.

  1. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

           Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюється відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

           З цією метою відділ освіти, культури та туризму узагальнює виконання заходів Програми, а також виконує інші необхідні дії у межах своєї компетенції.

           Залучати до реалізації Програми: заклади вищої освіти України та абітурієнтів.

7. Очікуванні кінцеві результати Програми

           Виконання Програми дасть змогу:

-        мотивувати багатьох талановитих молодих лідерів до вчителювання, щоб здійснити реальний вплив на майбутнє дітей та майбутнє всієї країни,

-         укомплектувати заклади освіти педагогічними працівниками.

Додаток 1 до програми

"Молодий спеціаліст

Великомихайлівської селищної ради

на 2018-2022 роки" затвердженою рішенням сесії

                                                                    селищної ради від

                   № 1402 -VІІ

ПАСПОРТ

Програми "Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради на 2018-2022 роки"

1. Ініціатор розроблення Програми  відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
2.

Розробник Програми 

відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
4. Відповідальний виконавець Програми  відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
4.

Учасники Програми 

відділ освіти, культури та туризму, заклади вищої освіти України та абітурієнти
5. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет селищної ради
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , всього(тис.грн.),  2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік всього
42 45 47 51 55 240
у тому числі:  - - - - -
6.1. коштів     бюджету селищної ради (тис.грн.) 42 45 47 51 55 240
6.2 коштів інших джерел - - - - - -

                    

                                                                          

Додаток 2 до програми

"Молодий спеціаліст Великомихайлівської

селищної ради на 2018-2022 роки"

затвердженою рішенням сесії

                                                                    селищної ради від

                   № 1402-VІІ

                                                                         

Ресурсне забезпечення

Програми «Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради

   на 2018 -2022 роки»

                                                                                                             

Термін виконання Програми 2018 рік 2019 рік

2020

рік

2021

рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього,(тис.грн.)

у тому числі:

42 45 47 51 55
Коштів бюджету селищної ради 42 45 47 51 55
Кошти інших джерел - - - - -

    Додаток 3 до програми

"Молодий спеціаліст

Великомихайлівської селищної ради

на 2018-2022 роки" 

затвердженою рішенням сесії

                                                                                                                      селищної ради від

                                                                                         № 1402  -VІІ

                                                                                                                                                    

Прогнозні розрахунки

витрат на реалізацію Програми «Молодий спеціаліст Великомихайлівської селищної ради

   на 2018 -2022 роки»

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього з бюджету

селищної ради

служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради
   2018 рік 42 42
2019 рік 45 45
2020 рік 47 47
2021 рік 51 51
2022 рік 55 55
   Всього 240 240