Україна

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження « Програми

здійснення профілактики

негативних проявів у дитячому

та молодіжному середовищі

на 2018-2020 роки»

     На підставі ст.26, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України „ Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей ”, «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про захист суспільної моралі», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.З метою розв'язання завдань, які передбачають запобігання поширенню негативних явищ серед неповнолітніх, активізацію інформаційно-просвітницької роботищодо профілактики алкоголізму, тютюнопаління , наркоманії, затвердити « Програму здійснення профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі на 2018-2020 роки» (Програма додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

Селищний голова                                                             Т.В.Жарська

  

03.05.2015 р.

№ 1237 -VІІ

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії селищної

ради від 03.05.2018 року

                                                                                        № 1237 -VІІ

Програма
здійснення профілактики негативних проявів

у дитячому та молодіжному середовищі

на 2018-2020 роки

  
Загальні положення

     Стан здоров’я людини  обумовлюється  різноманітними соціальними, економічними, екологічними чинниками. Найбільш суттєва  частка, яка за оцінками   різних дослідників становить щонайменше 50%, залежить від способу життя людини. Тому важливо вибудувати систему дієвої просвіти неповнолітніх щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом формування традицій і культури здорового  способу життя, престижу здоров'я. Крім цього, слід враховувати фактори, що обумовлюють спосіб життя людини, а саме: ставлення до паління, алкоголю, наркотиків, дотримання режиму дня і харчування, загартування, фізичну активність, психологічний комфорт, рівень сексуальної культури тощо.

       На території селищної ради проживає майже півтори тисячі дітей та  молоді у  віці 12-18 років, але слід  зазначити про зростання кількості кризових явищ у дитячому  та   молодіжному    середовищі. Вони  тісно пов’язані з умовами виховання та побутовим неблагополуччям у сім’ях, негативним впливом на дітей антигромадських елементів. Підлітки  знаходяться під постійним впливом стресових ситуацій. Вони не готові до їхнього самостійного подолання і страждають від наслідків непорозуміння, стресів та конфліктів. У дітей розвиваються агресивність, невдоволеність, почуття заниженої самооцінки. Все це нерідко спричинює конфлікти з однолітками, вчителями, батьками. Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки.

       Втрата здоров’я серед молоді створює низку серйозних проблем, ставить під загрозу національну безпеку тощо.

У підлітків виникає чимало проблем, що обумовлені передчасним дорослішанням, потягом до ризикованої поведінки, раннім початком статевого життя, експериментами з алкоголем, тютюном. Все це призводить  до   серцево-судинних та хронічних захворювань, онкологічної патології, розладів психіки та поведінки.   Загрозливого поширення серед  молоді також набули такі соціально-небезпечні хвороби, як наркоманія, СНІД, туберкульоз, хвороби, що передаються статевим шляхом.

         Викликає занепокоєння зниження інтересу юнаків та дівчат до духовної  спадщини, зростають споживацькі  настрої  молоді, зорієнтовані перш за все на сферу примітивних  розваг. Поведінка, яка практикується на теперішній час багатьма  підлітками, може  негативно впливати на їх життя та здоров`я наступних  поколінь.

         Високоефективними   профілактичними   заходами з даної проблеми є ті, що ставлять за мету формування самостійності, відповідальності неповнолітніх за своє життя, зокрема досягнення ними соціально - психологічної компетентності, формування навичок відповідального прийняття рішень, протидії негативним  впливам.

         Активна робота базується на необхідності розвитку місцевого потенціалу щодо пропаганди здорового способу життя та здійснюється шляхом організації та проведення в селищі заходів профілактичного спрямування: різноманітні  інформаційно - просвітницькі акції, до організації яких залучаються молодіжні громадські організації, відділ освіти, культури та туризму, служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради, Великомихайлівська ВП Розільнянського ВПГУНП ЮП, КУ «Великомихайлівська центральна района лікарня». Така співпраця дає можливість забезпечити високопрофесійну пропаганду у дитячому та молодіжному  середовищі.

         У  зв’язку з  необхідністю подолання негативних   явищ в дитячому та молодіжному середовищі, підвищенням ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, всіх організацій, установ і закладів, які працюють в даному напрямку, обумовлює за доцільне прийняти програму здійснення профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі на 2018-2020 роки.


Мета і основні
завдання Програми 

Мета Програми

       Метою цієї програми є розв'язання завдань, які передбачають запобігання поширенню негативних явищ серед неповнолітніх, активізацію  інформаційно - просвітницької роботи  щодо профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії.

Основними завданнями програми є:

- посилення діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян у справі боротьби з негативними явищами ;

- формування у неповнолітніх відповідального ставлення до свого здоров'я, оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя;

        - забезпечення інформаційними матеріалами профілактичного спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників, учнівської молоді, залучення  місцевих засобів  масової інформації до цієї діяльності;

         - сприяння залучення дітей, підлітків та молоді до занять фізичною культурою і спортом.


       Нормативно-правове забезпечення

   Заходи Програми розроблені на підставі відповідних законодавчих та нормативних документів, які регламентують питання стосовно здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, інших негативних проявів.


         Фінансове забезпечення

   Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в бюджеті селищної ради, також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

     Обсяг фінансування  може   уточнюватись   щороку,   виходячи можливостей   бюджету. 


         Організаційне забезпечення

         Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюється службою у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради.

         З цією метою служба узагальнює, планує і контролює виконання заходів Програми, видає розпорядчі документи, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції.

Очікувані результати виконання Програми:

- зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

- персоніфіковано облікувати дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання;

- покращити інформованість населення з питань захисту прав дітей;

- зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми;

- не допускати перебування дітей у місцях масового відпочинку молоді в урочний або у вечірній час без супроводу дорослих, заборонити продаж їм алкогольних та тютюнових виробів;

- виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

- стовідсотково охопити дітей шкільного віку навчанням;

- покращити роботу щодо правового виховання дітей;

-комплексно вирішувати питання захисту прав дітей. 

Заходи щодо здійснення профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі на 2018-2020 роки

Розділ І. Організаційне забезпечення профілактичної роботи з попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі

 
1) Посилення контролю за дотриманням закладами в яких
провадиться

діяльність у сфері розваг нормативно - правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості

2018-2020 роки                     Служба у справах дітей ,сім’ї, молоді,                                          

                                                      спорту та соціального захисту населення

                                                  селищної ради, Великомихайлівське ВП            

                              Розільнянського ВП ГУНП


2) Обмеження перебування у закладах культури, громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях у вечірній час без супроводу батьків або осіб, які їх заміняють, дітей віком до 14 років після 22.00год., а дітей віком від 14 до 18 років після 23.00 години

2018-2020 роки                             Служба   у справах дітей, сім’ї,    

                                                         молоді, спорту та соціального захисту

                             населення селищної ради,

                           Великомихайлівське ВП

                                Розільнянського ВП ГУНП.


3) Заборонення реалізації у закладах торгівлі всіх форм власності дітям до 18 років продуктів, одержаних шляхом спиртового бродіння цукровмістких матеріалів або виготовлених на основі харчових спиртів, а також їх розпиття у громадських місцях.

2018-2020 роки                                       Служба   у справах дітей, сім’ї,   молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради, Великомихайлівська                                                   ВП Розільнянського ВПГУНП.


4) Проведення операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності, зокрема “Літо”, “Урок” тощо.

2018-2020 роки                                       Служба   у справах дітей, сім’ї,   молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради, Великомихайлівське                                                   ВП Розільнянського ВП ГУНП.

5) Забезпечення взаємоінформування між структурами, які причетні до роботи з дітьми, про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.

Постійно                                      

Служба   у справах дітей, сім’ї,   молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради, Великомихайлівська                                                   ВП Розільнянського ВПГУНП.

КУ «Великомихайлівська центральна

районна лікарня» (за згодою)

   6) Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток  

      

Постійно                                                 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення, відділ освіти, культури та туризму   селищної ради,

КУ «Великомихайлівська центральна района лікарня»

(за згодою)

7) Забезпечення функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, залучення до занять в гуртках, спортивних секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей.

Постійно Відділ освіти, культури та туризму селищної ради

8).Проведення бесід з жінками,які не досягли повноліття або жінок , які потребують проведення соціальної роботи спрямовані на профілактику раннього сирітства для повноцінного розвитку малолітніх дітей

                                                                Служба у справах дітей, сім’ї,

                                                                 молоді, спорту та соціального

                                                                 захисту населення   селищної ради,

                                                               КУ «Великомихайлівська            

                                                                 Центральна района лікарня»

                                                                (за згодою)

                                                              


     Розділ ІІ. Проведення заходів профілактичного змісту серед учнівської молоді щодо пропаганди здорового способу життя та заходів щодо підвищення правової культури


1) Проведення соціально - профілактичної роботи серед учнівської молоді із залученням волонтерів за методикою "Рівний рівному"

2018-2020 роки Відділ освіти, культури та туризму селищної ради

2) Проведення правоосвітніх заходів, спрямованих на підвищення правової культури,  профілактику негативних явищ серед молоді

2018-2020 роки

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення, відділ освіти, культури та туризму   селищної ради,

КУ «Великомихайлівська центральна района лікарня» (за згодою)


3) Проведення щорічного конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

2018-2020 роки Відділ освіти, культури та туризму селищної ради

4) Проведення профілактичних лекцій, бесід, тренінгів з молоддю в загальноосвітніх навчальних закладах із залученням кваліфікованих спеціалістів.

Щорічно Служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення, відділ освіти, культури та туризму селищної ради.