"Додаток №4
до рішення Великомихайлівської селищної   ради
"Про селищний бюджет  Великомихайлівської  селищної  ради  Великомихайлівського району Одеської області   на 2016 рік" №48-І  від 25.12.2015р."
                               
Міжбюджетні трансферти  з селищного бюджету  районному бюджету  на 2016 рік                                
      грн.                                
№ з/п Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенції з селищного бюджету                            
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:                            
на утримання бюджетних установ Всього на утримання бюджетних установ Всього                            
1 Районний бюджет 22 898 713,52 64 218 713,53 332138,43 332138,43                            
  в т.ч.                                    
  на утримання закладів освіти за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету 10819812,88 10819812,88                                
  на утримання закладів охорони здоровя за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету 7487800,00 7487800,00                                
  на утримання інших бюджетних установ 4591100,64 45911100,65 332138,43 332138,43                            
  Всього 22 898 713,52 64 218 713,53 332138,43 332138,43                            
                                       
                                       
                                       
                                       
  Селищний  голова                                                                                                 Т.В.Жарська