Додаток 1    
      до рішення Великомихайлівської селищної ради №394-VII від 30.08.2016р.
      Додаток 1                                                                                     до рішення Великомихайлівської селищної ради                       "Про селищний  бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на 2016 рік"
           
Доходи Великомихайлівська селищна рада на 2016 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   17402900,00 17385800,00 17100,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   8484500,00 8484500,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8429800,00 8429800,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6599800,00 6599800,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 700000,00 700000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 860000,00 860000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 200000,00 200000,00 0,00 0,00
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 70000,00 70000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   54700,00 54700,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  54700,00 54700,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9500,00 9500,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 9500,00 9500,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 9500,00 9500,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1399500,00 1399500,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1399500,00 1399500,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 7492300,00 7492300,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 4043200,00 4043200,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 20000,00 20000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 6300,00 6300,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 96700,00 96700,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   596600,00 596600,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1944000,00 1944000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   248900,00 248900,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1130700,00 1130700,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  600,00 600,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  600,00 600,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   3448500,00 3448500,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  264000,00 264000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1172000,00 1172000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2012500,00 2012500,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  17100,00 0,00 17100,00 0,00
19010000 Екологічний податок  17100,00 0,00 17100,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  14100,00 0,00 14100,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  3000,00 0,00 3000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   726589,03 274200,00 452389,03 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   11300,00 11300,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 11300,00 11300,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 11300,00 11300,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  262900,00 262900,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 92300,00 92300,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 92300,00 92300,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   40600,00 40600,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  40600,00 40600,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   130000,00 130000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   115000,00 115000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   15000,00 15000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   452389,03 0,00 452389,03 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  404695,16 0,00 404695,16 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  399346,27 0,00 399346,27 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   5348,89 0,00 5348,89 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   47693,87 0,00 47693,87 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  32496,45 0,00 32496,45 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 15197,42 0,00 15197,42 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   18129489,03 17660000,00 469489,03 0,00
40000000 Офіційні трансферти   44096700,00 43846700,00 250000,00 250000,00
41000000 Від органів державного управління   44096700,00 43846700,00 250000,00 250000,00
41020000 Дотації   2612300,00 2612300,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 2612300,00 2612300,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   41484400,00 41234400,00 250000,00 250000,00
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 10860100,00 10860100,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16150000,00 16150000,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7487800,00 7487800,00 0,00 0,00
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 6698500,00 6698500,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції  288000,00 38000,00 250000,00 250000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   62226189,03 61506700,00 719489,03 250000,00