Додаток №2    
      до рішення Великомихайлівської селищної ради №394-VII від 30.08.2016р.
      Додаток 2                                                                                     до рішення Великомихайлівської селищної ради                       "Про селищний  бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на 2016 рік"
           
Фінансування Великомихайлівська селищна рада на 2016 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 2543902,87 -21402585,00 23946487,87 23946085,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2543902,87 -21402585,00 23946487,87 23946085,00
208100 На початок періоду 21706778,39 21434575,52 272202,87 270800,00
208200 На кінець періоду 19162875,52 19162875,52 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -23674285,00 23674285,00 23675285,00
600000 Фінансування за активними операціями 2543902,87 -21402585,00 23946487,87 23946085,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2543902,87 -21402585,00 23946487,87 23946085,00
602100 На початок періоду 21706778,39 21434575,52 272202,87 270800,00
602200 На кінець періоду 19162875,52 19162875,52 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -23674285,00 23674285,00 23675285,00
           
           
  Селищний голова     Т.В.Жарська