УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

                                                                                     РІШЕННЯ

Звіт про роботу виконавчого комітету

Великомихайлівської селищної ради за 2017р

Керуючись ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши звіт голови селищної ради Т.В.Жарської про роботу виконавчого комітету за 2017 рік , Великомихайлівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про роботу виконавчого комітету селищної ради за 2017 рік (додаток додається)

Селищний голова                                       Т.В.Жарська

02. 02.2018 року.

№ 1110-УІІ

                                                                                                               Додаток до рішення №1110-УІІ

                                                                                     від 02.02.2018 року

Звіт про роботу виконавчогокомітету Великомихайлівської селищної ради за 2017р

2017 рік – другий рік життєдіяльності громади.

Як і в минулому році на території громади функціонує 8 шкіл, 6 дитячих садків, 8 будинків культури, 7 медичних закладів, музична школа, спортивна школа, будинок творчості.   В минулому році зусилля апарату, виконавчого комітету селищної ради були направлені наповнення дохідної частини   бюджету, раціональне її використання , покращення надання послуг населенню та благоустрій населених пунктів.

     З метою визначення основних напрямків розвитку громади на перспективу протягом 2017 року працювала робоча група по розборці стратегії розвитку громади. В роботі робочої групи брали участь майже 50 жителів нашої громади- це і працівники апарату, депутати селищної та районної ради, представники громадських організацій, молоді, політичних партій.

В результаті майже річної роботи в грудні минулого року на сесії селищної ради було затверджено стратегія розвитку громади на 2018-25рр.

   Мета, якої ми повинні досягти в 2025 р. це «Великомихайлівська громада у2025 році – економічно самодостатня громада з високим рівнем зайнятості, в якій комфортно жити і працювати. Ефективне сільське господарство, переробна промисловість, торгівля та сприятливі умови для розвитку забезпечують стабільність та впевненість у майбутньому.

Визначено цілі:

Стратегічніцілі Операційніцілі Завдання
1. Ефективневиробництво та переробкасільськогосподарськоїпродукції 1.1. Підтримкаекономічноїактивності населення 1.1.1. Навчально-консультативнапідтримкаіндивідуальних с/г виробників
1.1.2. Підтримкарозвитку с/г кооперації
1.1.3 Підтримказбуту та переробкипродукціїмалих с/г виробників
1.2. Розвитокінфраструктурисільськихтериторій 1.2.1. Забезпеченнятранспортнимикомунікаціямисільських населених пунктів громади
1.2.2. Забезпеченняводопостачання та водовідведеннясільських населених пунктів громади
1.2.3. Вдосконаленнясистемиуправління ТПВ
2. Будівельнапромисловість 2.1. Визначенняобґрунтованихнапрямківстворення і розвиткупідприємствбудівельного сектору 2.1.1. Оцінкакількості, якості та прогнозногопопиту на місцевусировину
2.1.2. Формування та просуванняінвестиційного продукту
2.2. Створення умов для залученняінвестицій у будівельний сектор 2.2.1. Визначенняпріоритетнихземельнихділянок.
2.2.2. Підготовкамайданчиків для залученняінвестицій.
3. Розвитоклюдськогокапіталу 3.1. Якісні та доступніосвіта і медицина 3.1.1. Створеннясучасної та ефективноїсистемизакладівосвіти
3.1.2. Підвищенняякостімедичнихпослуг
3.2. Здоровий спосібжиття як запорукауспіху 3.2.1. Створення умов для культурногорозвитку
3.2.2. Популяризаціяздорового способу життя
3.3. Комфортний та безпечнийжиттєвийпростір 3.3.1. Підвищеннярівнягромадської безпеки

3.3.2. Наданняякісних та доступнихадміністративнихпослуг

3.3.3. Оновленнякомунікацій житлово-комунальногогосподарства

ІІ.Доходи бюджету

Для того, щоб досягти поставлених цілей, необхідно всім разом працювати над їх реалізацією.

Працювати над виявленням резервів наповнення дохідної частини бюджету.

За минулий рік дохідна частина збільшилась майже на 13 млн. порівняно з 2016 роком.

Загальний бюджет селищної ради складається зі слідуючих доходів:

gfd52425251256165

 

 fg6fg65566542t243

 

 f56fsd426u7i8irfuy

 

Аналіз доходів показує, що резерви ще є:

  1. Не всі землекористувачі сплачують в повній мірі податки, які необхідні по Закону;
  2. Є ще багато випадків неузаконених трудових відносин і заробітної плати «в конвертах». А це означає, що місцевий бюджет недоотримує значну суму доходів.

В основному сільські населені пункти мають доходи від землі- це податок на доходи фізичних осіб, податок на землю, або орендна плата за користування землею. За минулий рік лише одна сільська рада (Великокомарівська) сплатила суму яка наближено відповідає вимогам законодавства.

Протягом 2017 року було проведено аналіз з чиєї вини бюджет недоотримує доходи. Але всі жителі нашої громади хочуть, щоб наші села були благоустроєні, щоб були і дороги, і вода, і світло. А по факту виходить – одні платять податки чесно, а інші живуть за рахунок громади, а виконувати свої обов’язки не спішать.

ІІІ Видатки бюджету

Видатки бюджету розподіляються слідуючим чином:

-         В першу чергу забезпечення діяльності бюджетних установ: заробітна плата, природний газ, електроенергія, харчування, підвіз дітей до школи благоустрій та розвиток населених пунктів.

На утримання загальноосвітніх навчальних закладів громади профінансовано кошти в загальній сумі 37 768,6 тис.грн., в т.ч.:

-         за рахунок державного бюджету - 25 234,8 тис.грн.;

-         за рахунок місцевого бюджету – 12 533,8 тис.грн.

Крім того продовжуються проведення капітальних ремонтів шкіл, придбання обладнання. Придбано шкільний автобус для Великомихайлівської опорної школи.

         На утримання 6 дитячих садочків профінансовано кошти в загальній сумі 7 763тис.грн.

         На утримання закладів культури профінансовано кошти в загальній сумі 2 978,0 тис.грн.

За рахунок місцевого бюджету профінансовано наступні місцеві

програми:

- програма «Розвитку фізичної культури та спорту по Великомихайлівській селищній раді на 2017-2020 роки»- 68,0 тис.грн.;

-   програма «Спартакіада» -126,6 тис.грн.

- програма «Соціальний захист ветеранів війни та праці по Великомихайлівській селищній раді на 2017-2020 роки» - 37,0 тис.грн.;

- програма «Підтримка малозабезпечених верств населення Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки» - 801,1 тис.грн.;

- програма «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» - 183,5 тис.грн.

Для дітей-сиріт 2 будинки і 1 квартира. Крім того придбано за державні кошти будинок для прийомної сім'ї та квартира для тимчасового проживання дітей –сиріт

- програма «Оздоровлення та відпочинок дітей» -197,4 тис.грн.;

- програма «Підтримки сім"ї по Великомихайлівській

селищній   раді на 2017-2020 роки» - 48,0 тис.грн.

   Робота  комунальноїслужби :

-         забезпеченняводопостачання;

В минуломуроціпобудовано та проведено капітальніремонтиводогонівв населених пунктах: Велика Михайлівка, Гребеники, Великокомарівка, Стоянове, Новопетрівка – всьогобіля 6км.

-         вивезення  сміття;

Згідно Закону України « Про відходи» в2018 році введено в діюстатті про роздільнийзбірсміття, відповідальність громадян щодоповодження з відходами.

Закон визначаєрівні для громадян України, іноземців та осіб без громадянства права та обов'язки у сферіповодження з відходами.

Відповідно до статті 14 Закону «Про відходи», цізазначені особи мають право на:

безпечні для їхжиття та здоров'яумови при здійсненні операційщодоповодження з відходами;

одержання в установленому порядку повної та достовірноїінформації про безпекуоб'єктівповодження з відходами — як тих, щоексплуатуються, так і тих, будівництвоякихпланується;

відвідуванняспеціальновідведенихмісцьчиоб'єктівповодження з відходами;

участь в обговоренні питань, пов'язанихізрозміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацієюоб'єктівповодження з відходами;

екологічнестрахування;

відшкодуванняшкоди, заподіяноїїхздоров'ю та майну внаслідокпорушеннязаконодавствапровідходи.

  

   Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіббез

                громадянства у сферіповодження з відходами

     Громадяни України,   іноземці   та   особи  без  громадянства

зобов'язані:

     а) дотримуватися     вимог     цього    Закону    та    інших

нормативно-правовихактів у сферіповодження з відходами;

     б)  вносити  в  установленому  порядку  плату за користування

послугами з вивезенняпобутовихвідходів;

     в)  виконувати  інші  обов'язки,  передбачені  законами, щодо

запобігання   забрудненню   навколишнього   природного  середовища

відходами.

    Цеозначає,що на органимісцевого самоврядування покладаютьсяобов’язки по організаціїзборупобутовихвідходів, утримання в належномустаніпаспортизованихсміттєзвалищ, та контроль за екологічним станом навколишньогосередовища. А на громадян покладаються обовязки здавати сміття і сплачувати за його вивезення.

   Зцією метою селищна рада  в  минуломуроці закупила сміттєвоз та щорокупридбаваютьсяконтейнери  для зборупобутовихвідходів, в тому числі і для роздільного збору побутових відходів.

В поточному, 2018 році, вводиться  збірсміття в  сільських населених пунктах громади. Для цьоговиділенікошти на придбанняконтейнерівпідсміття  для всіх населених пунктів. Комунальнепідприємство «Злагода» повинно заключити договора і згіднографікавивозититвердіпобутовівідходи.

Робота із зверненнями громадян

За минулий рік до селищної ради надійшло 1360 звернень громадян, які було розглянуто на пленарних засіданнях сесії селищної ради, засіданні виконавчого комітету, спеціально створеними комісіями та спеціалістами селищної ради.

Проведено 14 сесій , на яких прийнято 530 рішень,   13 засідань виконавчого комітету.

Використання бюджету розвитку:

Майже 30% місцевого бюджету   використано на розвиток населених пунктів.

В 2017 році майже 12 млн.грн. використано власних коштів, 1млн.833 тис.грн. - з обласного бюджету, 350 тис.грн.-з районного, 8 млн.грн. з державного бюджету.

В 2017 році   58 об'єктів було відремонтовано, побудовано. А саме:

(ФОТО ОБ'ЄКТІВ)

На заключення хочу сказати, що вважаю 2017 рік позитивним для розвитку громади.

Великий вклад в цьому депутатів селищної ради, членів виконавчого комітету, працівників апарату селищної ради.

   Хочу вам сказати спасибі за спільну роботу.

Маю надію , що 2018 рік буде ще більш продуктивним, якщо ми використаємо всі ресурси.