УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Додатку 2

Програми«Забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб та молоді з їх числа на 2017 -2020 роки »,

затвердженої рішенням сесії селищної

ради від 20.01.2017 року № 580-VІІ

        Відповідно до   Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»,  керуючись ст. 26, ст.34    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування заслухавши  пропозиції депутатів  , селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  Додатку 2 «ресурсне забезпечення «Програми Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб та молоді з їх числа на 2017 -2020 роки »  та викласти в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку селищної ради.

         Селищний голова                                                        Т.В.Жарська

№ 1062 -УІІ

22.12.2017

                                                        

                                                        Додаток 1

                                                                              до програми   «Забезпечення    

                                                                              житлом дітей-сиріт та дітей,

                                                                              позбавлених батьківського

                                                                              піклування, осіб та молоді

                                                                              з їх числа на 2017-2020 р.р»

                                                                              затвердженої  рішенням

                                                                              сесії  селищної ради  від

                                                                             20.01. 2017 року №  580 –VІІ

Напрями діяльності та заходи Програми

«Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб та молоді  з їх числа на 2017 -  2020 роки».

Найменування заходу Термін виконання Очікувані результати
При виповненні дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 16-ти років вживати заходів для постановки їх на квартирний облік Впродовж року Буде зафіксована законодавством передбачена підстава для надання житла
Запобігати незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти , діти позбавлені батьківського піклування Впродовж року Попередження незаконного відчуження житла дітей
Вживати вичерпних заходів для виявлення нерухомого майна яке можуть успадкувати діти-сироти, належно описувати його та здійснювати контроль при оформленні права на спадщину Впродовж року Дотримання майнових прав дітей
Проявляти особливу пильність при складанні опису майна дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування та передавати опікунові/піклувальникові на зберігання Впродовж року Дотримання майнових прав дітей
Надання практичної допомоги у переоформленні житла на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді  з їх числа Впродовж року Дотримання майнових прав дітей

                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                до програми   «Забезпечення    

                                                                                житлом дітей-сиріт та дітей,

                                                                                позбавлених батьківського

                                                                               піклування, осіб та молоді

                                                                                з їх числа на 2017-2020 р.р»

                                                                               затвердженої  рішенням

                                                                               сесії  селищної ради  від

                                                                               20.01. 2017 року №  580 –VІІ

                                                                             

Ресурсне забезпечення Програми

«Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  та молоді  з їх числа на 2017 -2020 роки».

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Заходи Програми Строк виконання Програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

 тис. грн..

Очікувані результати
    2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020  
Забезпечення дітей – сиріт, та дітей позбавлених батьківського  піклування, осіб та молоді  з їх  числа  житловим приміщенням для постійного проживання Придбання житла для дітей – сиріт, та дітей позбавлених батьківського  піклування, осіб та молоді  з їх  числа Впродовж    року Впродовж   року Впродовж   року Впродовж   року 200 300 350 350 Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,  осіб та молоді  з їх числа
                       

                                                                                                               Додаток 3                                                                                                                                                                           

                                                                             до програми   «Забезпечення    

                                                                             житлом дітей-сиріт та дітей,

                                                                             позбавлених батьківського

                                                                            піклування, осіб та молоді

                                                                            з їх числа на 2017-2020 р.р»

                                                                            затвердженої  рішенням

                                                                            сесії  селищної ради  від

                                                                           20.01. 2017 року №  580 –VІІ

                                                                                  

                                                    П А С П О Р Т

                                                       Програми

«Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  та молоді  з їх числа на 2017 -2020 роки».

1 Ініціатор  програми Великомихайлівська  селищна  рада
2 Розробник  програми Великомихайлівська  селищна  рада
3 Відповідальний  виконавець програми Великомихайлівська  селищна  рада
4. Учасники програми Великомихайлівська  селищна  рада
5 Термін  реалізації  програми 2017 -2020 рр.
6 Перелік місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  програми Бюджет селищної ради
7 Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  програми, всього (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
200, 300,0 350,0 350,0
В т.ч. - - - -
8.1 Кошти    бюджету селищної ради 200 ,0 300,0 350,0 350,0
8.2 Кошти  інших  джерел - - - -