УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про внесення змін  до    Програми

«Подолання  дитячої  бездоглядності  та

безпритульності  на 2017 - 2020 роки»

затвердженої  рішенням  сесії селищної

ради від 20.01.2017 року № 586-VІІ

    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 року № 623 «Про затвердження державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності» , на  підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  начальника служби у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення селищної  ради О.М.Гребенюк , селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Доповнити Програму «Подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності  на 2017 - 2020 роки»,  додатком 1 «заходи програми «Подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності  на 2017 - 2020 роки», додатком 2 «Паспорт програми «Подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності  на 2017 - 2020 роки»,  додатком   3

«ресурсне забезпечення програми  «Подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності  на 2017 - 2020 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку селищної ради.

         Селищний голова                                                        Т.В.Жарська

22.12.2017 р.

1063-УІІ                                                                                          

                                                              Додаток 3

                                                              до програми «Дитячої бездоглядності

                                                              та безпритульності на 2017-2020 роки» 

                                                              затвердженої рішенням  сесії 

                                                              селищної ради від   20.01. 2017 року 

                                                            № 586-VІІ     

                                                                        

                                                    П А С П О Р Т

                                                 Програми

          «Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності»
на 2017 - 2020 роки»  

1 Ініціатор  програми Великомихайлівська  селищна  рада
2 Розробник  програми Великомихайлівська  селищна  рада
3 Відповідальний  виконавець програми Великомихайлівська  селищна  рада
4. Учасники програми Великомихайлівська  селищна  рада
5 Термін  реалізації  програми 2017 -2020 рр.
6 Перелік місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  програми Бюджет селищної ради
7 Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  програми, всього (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
     0 10,0 20,0 30,0
В т.ч. - - - -
8.1 Кошти    бюджету селищної ради      0 10,0 20,0 30,0
8.2 Кошти  інших  джерел - - - -

                                                                         

                                                                              

                                                              

                                                             Додаток   2                                                                                                                        

                                                              до програми «Дитячої бездоглядності

                                                              та безпритульності на 2017-2020 роки»  

                                                             затвердженої рішенням  сесії 

                                                              селищної ради від   20.01. 2017 року 

                                                              № 586-VІІ     

                                                                 

                                    Ресурсне  забезпечення

          «Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності»
на 2017 - 2020 роки»  

                                                                          

Обсяг  коштів,  які  пропонується  залучити  на  виконання  програми Етапи  виконання  програми
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Усього
Державний  бюджет - - - -
Місцевий  бюджет, у т.ч.         0 10,0 20,0 30,0
- обласний бюджет - - - -
- районний  бюджет - - - -
- бюджет  сел.ради      0 10,0 20,0 3’0,0
Кошти  не  бюджетних  джерел - - - -