УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

   РІШЕННЯ

Про затвердження Програми фінансової

підтримки комунальних підприємств

Великомихайлівської селищної ради

на 2017–2020 роки

        Керуючись п.22 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно  до  п.14  ч.1  ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств  Великомихайлівської селищної ради,  які мають стратегічне значення та забезпечують життєдіяльність Великомихайлівської селищної ради, враховуючи складний їх фінансовий стан, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради на 2017 – 2020 роки (додаток 1).

2 .Затвердити Порядок виділення та використання коштів селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету,  фінансів,  власності, соціально-економічного розвитку.

                                                                                                              

                                                                                     

Селищний голова                                               Жарська Т.В.

10.11.2017

965-VІІ

                                                                                              Додаток 1 до рішення

Великомихайлівської  селищної ради

від 10.11.2017  № 965-VII   

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств

Великомихайлівської селищної ради

на 2017-2020 роки

2017 рік

                                                                                                        ПАСПОРТ                                                                                                              

фінансової підтримки комунальних підприємств

Великомихайлівської селищної ради

на 2017-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Селищна рада
2. Розробник програми Селищна рада
3. Відповідальний виконавець Селищна рада
4. Учасники Програми Селищна рада, КП «Злагода»,   КП «Сількомунгосп»
5. Терміни реалізації програми 2017-2020 роки
6. Кошти задіяні на виконання Програми селищний бюджет
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: у тому числі коштів селищного  бюджету

       3744,4   тис.грн.

1.Загальні положення.

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна міської комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальні підприємства: КП «Злагода» та КП «Сількомунгосп»                          (далі – Підприємства). Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат Підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємств власнихобігових коштівдля забезпечення належного водопостачання,  водовідведення, забезпечення благоустрою селищної ради (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з селищного бюджету комунальним підприємствам для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

2.Мета та завдання Програми

Мета Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям селищна належних послуг.

Кошти  спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;

- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових.

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.

Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде здійснюватись двома напрямками:

1) надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального фонду селищного бюджету;

2) надання капітальнихх трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок спеціального фонду селищного бюджету.

 4.Основні завдання Програми.

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога за рахунок загального фонду селищного бюджету:

- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період;

-     на придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо);

-    на забезпечення освітлення вулиць селищної ради;

-     на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

-     на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;

-    на проведення технічної інвентаризації комунального майна;

-     на придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу,  тощо;

-     на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

4.2. За рахунок спеціального фонду селищного бюджету буде надаватись фінансова допомога на виконання таких завдань:

-     зміцнення матеріальної бази підприємств;

-     придбання техніки;

-     придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

-     придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємств;

-     виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних   мереж, адміністративних будівель підприємств та їх проведення;

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Великомихайлівської селищної ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням селищної ради.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий комітет селищної ради та постійні депутатські комісії.

6.Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до селищного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету.

Розпорядником коштів на виконання Програми є Великомихайлівська селищна рада.

Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом року сума може бути скоригована.

7.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до  їх функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям селищної ради відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;

- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

- покращення якості послуг.

                                                                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                   до Програми фінансової підтримки

                                                                                                                                       комунальних підприємств

                                                                                                                     Великомихайлівської селищної  ради

                                                                                                                                                      на 2017-2020 роки

Обсяг фінансування

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки

№ п/п Напрямки фінансової підтримки комунальних підприємств

Обсяги фінансування

тис.грн.

Всього: 2017 2018 2019 2020
1. Фінансова допомога на поточні видатки підприємств 2 153,7 653,7 500,0 500,0 500,0
2. Фінансова допомога на капітальні видатки підприємств 1 715,7 215,7 500,0 500,0 500,0
Разом 3 869,4 869,4 1000,0 1000,0 1000,0

                                                                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                                        до Програми фінансової підтримки

                                                                                                                                        комунальних підприємств

                                                                                                                      Великомихайлівської селищної  ради

                                                                                                                                                       на 2017-2020 роки

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки

комунальних підприємств Великомихайлівської селищної  ради на 2017-2020 роки

№з\п Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у т.ч. Очікуваний результат
Всього 2017 2018 2019 2020
1 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам в т.ч. 2017-2020 КП «Злагода», КП «Сількомунгосп» Селищний бюджет 3869,4 869,4 1000,0 1000,0 1000,0 Створення умов для стабільної і беззбиткової роботи комунальних підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності
1.1. Придбання лічильників, фітингів, труб 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 57,5 57,5 - - -
1.2. Придбання будматеріалів для ремонту будівлі КП "Злагода" 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 150,0 150,0 - - -
1.3. Придбання компресора для підкачки шин 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 12,0 12,0 - - -
1.4. Придбання спецодягу для робітників 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 30,0 30,0 - - -
1.5. Придбання задвижок, фітингів до лічильників та будматеріалів 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 50,0 50,0 - - -
1.6. Оплата за  ліцензію на централізоване водопостачання 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 2,0 2,0 - - -
1.7. Придбання резервної труби 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 49,0 49,0 - - -
1.8. Оплата податків та зборів 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 172,0 172,0 - - -
1.9. Оплата за спожиті енергоносії 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 90,0 90,0 - - -
1.10. Придбання автомобіля для виїздів на аварійні обєкти 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 140,0 140,0 - - -
1.11. Придбання глибинного насосу (ЄЦВ 6-10-185) 2017 КП «Сількомунгосп» Селищний бюджет 13,7 13,7 - - -
1.12. Придбання двох манометрів для автоматики "Каскад" 2017 КП «Сількомунгосп» Селищний бюджет 2,2 2,2 - - -
1.13. Придбання двох лічильників води на арт. Свердловини (діаметр 80) 2017 КП «Сількомунгосп» Селищний бюджет 11,0 11,0 - - -
1.14. Ремонт водопровідної мережі по вул. Міщенко с. Гребеники протяжністю 380 м. 2017 КП «Сількомунгосп» Селищний бюджет 40,0 40,0 - - -
1.15. Придбання ящиків для роздільного збору сміття 2017 КП «Злагода» Селищний бюджет 25,0 25,0 - - -

                                                                                                                                                                                                   Додаток 2 до рішення

                                                                                                            Великомихайлівської селищної ради

                                                                                                                                                       від 10.11.2017

                                                                                                                                                              №965-VII

Порядок

виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради

            1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальних підприємств  Великомихайлівської селищної ради у рамках Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки.

           2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності селищної ради і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затвердженої селищною радою програми.

            4. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням про селищний бюджет на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний  трансферти комунальним підприємствам , які включені до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленному порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

            Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку)  використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів відповідно до фінансового плану.

            На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету. Фінансова підтримка зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку) надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

            5. Головні розпорядники коштів селищного бюджету для перерахування фінансової підтримки комунальним підприємствам надають фінансовому відділу Великомихайлівської селищної ради пропозиції для перерахування коштів згідно з помісячним розписом селищного бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби України фінансовими зобов'язаннями одержувачів.

            6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.

            6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальним підприємствам, засновником яких є  Великомихайлівська селищна  рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету. 

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати комунальних підприємств:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами ( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

            7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів селищного бюджету.

          8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

            9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

            10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

            11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленному законодавством порядку.