Україна

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

                                                                                   РІШЕННЯ

Про  внесення  змін  і  доповнень 

до  рішення  № 555-VІІ від  22  грудня 2016р.

«Про селищний бюджет Великомихайлівської

селищної ради Великомихайлівського 

району  Одеської  області на 2017 рік»

      

           На підставі ст. 26 п.23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно  до рішення  обласної  ради від 21 березня  2017р.        №355-VII   «Про  обласний  бюджет  Одеської  області  на  2017рік» зі  змінами  та  доповненнями  та  рішення Великомихайлівської районної ради від                            22 грудня 2016 року №136-VІІ «Про районний бюджет Великомихайлівського району на 2017 рік» зі змінами та доповненнями,  а  також  заслухавши  інформацію  селищного  голови  Т.В.Жарської  про  необхідність  внесення  змін  і доповнень до бюджету Великомихайлівської селищної  ради на  2017 рік, В.Михайлівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести  такі  зміни  і  доповнення  до  рішення  селищної  ради  від           22 грудня   2016року   №555-VII«Про  селищний бюджет  Великомихайлівської  селищної  ради  Великомихайлівського  району  Одеської  області  на  2017рік»:

До текстової частини рішення:

      1.1.  У пункті 1:

- в абзаці першому цифри «85 300 410,35»,  «76 437 334,00» ,«8 863 076,35» замінити цифрами «88 474 136,54», «79 372 687,0» та «9 101 449,54»;

- в абзаці четвертому цифри «90 697 645,35»,  «68 724 920,00», «21 972 725,35» замінити цифрами «93 872 355,36», «70 963 968,0» та «22 908 387,36».

 

1.2  Викласти в новій редакції додатки  1,2,3,4,5, 6,8 (додатки   додаються).

   

         2. Головному  бухгалтеру Л.О.Шевченко  внести відповідні  зміни  в  річний  та  помісячний  розпис   доходів  та  видатків на 2017 рік.

     3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва

Селищний голова                                                                         Т.В.Жарська

10.11.2017 року

№ 964-VІI

Додаток 1
до рішення Великомихайлівської селищної ради  №707-VII від 04.05.2017 року
№ 964-VII від 10.11.2017
Додаток 1
до рішення Великомихайлівської селищної ради
№555-VII від 22.12.2016
Доходи Великомихайлівська селищна рада на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   36262330,00 36249730,00 12600,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   18209250,00 18209250,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 18206950,00 18206950,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 13145350,00 13145350,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1449200,00 1449200,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3032000,00 3032000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 540100,00 540100,00 0,00 0,00
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 40300,00 40300,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   2300,00 2300,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  2300,00 2300,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 17200,00 17200,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 17200,00 17200,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 17200,00 17200,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2503600,00 2503600,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 404900,00 404900,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 404900,00 404900,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1476500,00 1476500,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 1476500,00 1476500,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 622200,00 622200,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 15519680,00 15519680,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 8827580,00 8827580,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 7450,00 7450,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 22800,00 22800,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 6430,00 6430,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 132600,00 132600,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1283200,00 1283200,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   3414900,00 3414900,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1659500,00 1659500,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2273500,00 2273500,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 20800,00 20800,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 6400,00 6400,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  1300,00 1300,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  1300,00 1300,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   6690800,00 6690800,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  765000,00 765000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2839200,00 2839200,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 3086600,00 3086600,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  12600,00 0,00 12600,00 0,00
19010000 Екологічний податок  12600,00 0,00 12600,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  5000,00 0,00 5000,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  7600,00 0,00 7600,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2176283,54 607155,00 1569128,54 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   11800,00 11800,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 11800,00 11800,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 11800,00 11800,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  561355,00 561355,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 291400,00 291400,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 291400,00 291400,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   60100,00 60100,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  60100,00 60100,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   208990,00 208990,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   190,00 190,00 0,00 0,00
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   185000,00 185000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   23800,00 23800,00 0,00 0,00
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 865,00 865,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   34000,00 34000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   34000,00 34000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   34000,00 34000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1569128,54 0,00 1569128,54 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1348864,00 0,00 1348864,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  788400,00 0,00 788400,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  505110,00 0,00 505110,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   55354,00 0,00 55354,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   220264,54 0,00 220264,54 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  164065,53 0,00 164065,53 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 56199,01 0,00 56199,01 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   37500,00 37500,00 0,00 0,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   37500,00 37500,00 0,00 0,00
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  37500,00 37500,00 0,00 0,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   37500,00 37500,00 0,00 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 38476113,54 36894385,00 1581728,54 0,00
40000000 Офіційні трансферти   49998023,00 42478302,00 7519721,00 7519721,00
41000000 Від органів державного управління   49998023,00 42478302,00 7519721,00 7519721,00
41020000 Дотації   9467800,00 9467800,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 3288600,00 3288600,00 0,00 0,00
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 6179200,00 6179200,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   40530223,00 33010502,00 7519721,00 7519721,00
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  2476121,00 0,00 2476121,00 2476121,00
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 6981300,00 2327100,00 4654200,00 4654200,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18474600,00 18474600,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9439700,00 9439700,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції  1414173,00 1271673,00 142500,00 142500,00
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 1744329,00 1497429,00 246900,00 246900,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 88474136,54 79372687,00 9101449,54 7519721,00
Селищний голова Т.В.Жарська

Додаток 2
до рішення Великомихайлівської селищної ради  №707-VII від 04.05.2017 року
№ 964-VII від 10.11.2017
Додаток №2
до рішення Великомихайлівської селищної ради
№555-VII від 22.12.2016
Фінансування Великомихайлівська селищна рада на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 5398218,82 -8408719,00 13806937,82 13596819,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 5398218,82 -8408719,00 13806937,82 13596819,00
208100 На початок періоду 34128610,67 33364941,85 763668,82 553550,00
208200 На кінець періоду 28730391,85 28730391,85 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -13043269,00 13043269,00 13043269,00
600000 Фінансування за активними операціями 5398218,82 -8408719,00 13806937,82 13596819,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5398218,82 -8408719,00 13806937,82 13596819,00
602100 На початок періоду 34128610,67 33364941,85 763668,82 553550,00
602200 На кінець періоду 28730391,85 28730391,85 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -13043269,00 13043269,00 13043269,00
Селищний голова Т.В.Жарська

Додаток №3
до рішення Великомихайлівської селищної ради
№555-VII від 22.12.2016
РОЗПОДІЛ
видатків Великомихайлівської селищної ради на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Великомихайлівська селищна рада 26617000,00 24896545,00 5516300,00 424470,00 1620455,00 18197662,83 104036,83 46064,76 0,00 18093626,00 18093626,00 44814662,83
0110000 Великомихайлівська селищна рада 26617000,00 24896545,00 5516300,00 424470,00 1620455,00 18197662,83 104036,83 46064,76 0,00 18093626,00 18093626,00 44814662,83
0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6580770,00 6580770,00 4785700,00 211870,00 0,00 344292,00 5235,00 0,00 0,00 339057,00 339057,00 6925062,00
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3929249,00 0,00 0,00 0,00 3929249,00 3929249,00 3929249,00
0112150 2150 0725 Первинна медико-санітарна допомога 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00
0113130 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 48000,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48000,00
0113134 3134 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї 48000,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48000,00
0113160 3160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 199900,00 199900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199900,00
0113200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37000,00
0113201 3201 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37000,00
0113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 818000,00 818000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818000,00
0114090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1117464,00 0,00 0,00 0,00 1117464,00 1117464,00 1117464,00
0115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 31400,00 0,00 0,00 0,00 31400,00 31400,00 99400,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 31400,00 0,00 0,00 0,00 31400,00 31400,00 99400,00
0115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0116030 6030 0610 Фінансова підтримка об`єктів житлово-комунального господарства 820655,00 0,00 0,00 0,00 820655,00 346700,00 0,00 0,00 0,00 346700,00 346700,00 1167355,00
0116050 6050 Фінансова підтримка об`єктів комунального господарства 250250,00 250250,00 0,00 0,00 0,00 2443726,00 0,00 0,00 0,00 2443726,00 2443726,00 2693976,00
0116052 6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 250250,00 250250,00 0,00 0,00 0,00 2443726,00 0,00 0,00 0,00 2443726,00 2443726,00 2693976,00
0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 1715800,85 1715800,85 665600,00 191600,85 0,00 6069792,83 56201,83 46064,76 0,00 6013591,00 6013591,00 7785593,68
0116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0116320 6320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268000,00 0,00 0,00 0,00 268000,00 268000,00 268000,00
0116324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268000,00 0,00 0,00 0,00 268000,00 268000,00 268000,00
0116430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 399700,00 0,00 0,00 0,00 399700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399700,00
0116650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 2296354,00 2296354,00 0,00 0,00 0,00 3449439,00 0,00 0,00 0,00 3449439,00 3449439,00 5745793,00
0117310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою 400100,00 0,00 0,00 0,00 400100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400100,00
0117810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00
0118010 8010 0133 Резервний фонд 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118020 8020 Проведення виборів та референдумів 88800,00 88800,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88800,00
0118021 8021 0160 Проведення місцевих виборів 88800,00 88800,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88800,00
0118100 8100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118109 8109 1060 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9439700,00 9439700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9439700,00
0118600 8600 0133 Інші видатки 466699,15 466699,15 0,00 20999,15 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 474699,15
0118800 8800 0180 Інші субвенції 2597271,00 2597271,00 0,00 0,00 0,00 92000,00 0,00 0,00 0,00 92000,00 92000,00 2689271,00
0119140 9140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47600,00 42600,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 47600,00
1000000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 44346968,00 44346968,00 29047196,00 4229114,00 0,00 4710724,53 1627935,53 12420,00 12700,00 3082789,00 3022914,00 49057692,53
1010000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 44346968,00 44346968,00 29047196,00 4229114,00 0,00 4710724,53 1627935,53 12420,00 12700,00 3082789,00 3022914,00 49057692,53
1011010 1010 0910 Дошкільна освіта 5129501,00 5129501,00 3058040,00 555084,00 0,00 517300,00 502760,00 0,00 0,00 14540,00 14540,00 5646801,00
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 32169528,00 32169528,00 21249856,00 3292304,00 0,00 3720890,53 1034841,53 12420,00 0,00 2686049,00 2661574,00 35890418,53
1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1073331,00 1073331,00 805131,00 46007,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 1083331,00
1011150 1150 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
1011160 1160 0970 Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00 95000,00
1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 299672,00 299672,00 227886,00 0,00 0,00 41450,00 0,00 0,00 0,00 41450,00 41450,00 341122,00
1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 765287,00 765287,00 502527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765287,00
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 417832,00 417832,00 252795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417832,00
1011220 1220 0990 Інші освітні програми 31000,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31000,00
1011230 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 10860,00 10860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10860,00
1014040 4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 41080,00 41080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41080,00
1014090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 1802488,00 1802488,00 1172597,00 177018,00 0,00 137160,00 60410,00 0,00 12000,00 76750,00 64750,00 1939648,00
1014100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей 1574209,00 1574209,00 1140134,00 153455,00 0,00 203924,00 29924,00 0,00 700,00 174000,00 150600,00 1778133,00
1014200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 82626,00 82626,00 67726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82626,00
1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 909554,00 909554,00 570504,00 5246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909554,00
1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 909554,00 909554,00 570504,00 5246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909554,00
Всього 70963968,00 69243513,00 34563496,00 4653584,00 1620455,00 22908387,36 1731972,36 58484,76 12700,00 21176415,00 21116540,00 93872355,36
Селищний голова Т.В.Жарська

Додаток №4
до рішення Великомихайлівської селищної   ради
№555-VII від 22.12.2016
Міжбюджетні трансферти  з селищного бюджету  районному бюджету  на 2017 рік
грн.
№ з/п Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенції з селищного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
на утримання бюджетних установ Всього на утримання бюджетних установ Всього
1 Районний бюджет 12 014 971,00 12 014 971,00 114000,00 114000,00
в т.ч.
на утримання закладів охорони здоровя за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету 9439700,00 9439700,00
на утримання інших бюджетних установ 2575271,00 2575271,00 114000,00 114000,00
Всього 12 014 971,00 12 014 971,00 114000,00 114000,00

Додаток № 6
до рішення  Великомихайлівської  селищної  ради
№ 964-VII від  10.11.2017
Додаток №6
до рішення  Великомихайлівської  селищної  ради
№555-VII від 22.12.2016
Перелік  
                                         об’єктів,  видатки  на  які  у  2017 році  будуть  проводитись  за  рахунок  коштів
  Великомихайлівського  селищного  бюджету  розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Великомихайлівського   селищного  бюджету  розвитку
КПК ВК МБ Назва  головного  розпорядника Найменування  об’єкту  та  його  місцезнаходження,  вид  робіт  (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та ін.) Загальний  обсяг  фінансування  будівництва Відсоток  завершеності  будівництва  об’єкта  на  майбутні  роки Всього  видатки  на  завершення  будівництва  об’єктів  на  майбутні  роки Разом  видатків  на  поточний  рік У тому числі  кредиторська
заборгованість за 2016 рік
110170 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  фотоапарата 18000 х 0 18000 0
110170 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  подрібнювача гілля 65400 х 0 65400 0
110170 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  сервера 55400 х 0 55400 0
110170 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  кондиціонера 8000 х 0 8000 0
110170 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  комп’ютерної , копіювальної та офісної техніки 86300 х 0 86300 0
разом по КПК ВК МБ 110170 233100 233100
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Виготовлення  проектів «Реконструкція  (заміщення  природного  газу) системи  опалення  Великокомарівський   навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» села  Веикокомарівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області 45000 х 0 45000 0
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Виготовлення проектів «Реконструкція  (заміщення    природного  газу) системи  опалення   Новоселівський   навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» село  Новоселівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області 45000 х 0 45000 0
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Виготовлення проектів «Реконструкція   (заміщення    природного  газу) системи  опалення  ЗОШ І-ІІІ ступенів- дитячий садок» вул..Комсомольська, 26,смт Велика Михайлівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області 45000 0 0 45000 0
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт  по благоустрою  території  навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня  школа І-ІІІ  ступенів- дитячий  садок» с. Великокомарівка   Великомихайлівського району Одеської області ( в т.ч. технічний нагляд) 450500 х 0 450500 0
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Виготовлення  проектно-кошторисної  документації «Реконструкція  Великомихайлівського  НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул..Пушкіна 2а в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 400000 х 0 400000 0
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Проведення  експертизи    проектно-кошторисної  документації по  реконструкції  об’єктів  Великомихайлівської  селищної  ради Великомихайлівського  району  Одеської  області 8000 х 0 8000 0
111020 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт  опалення Новоселівського НВК  ЗОШ  I-III ступенів –дитячий садок» с.Новоселівка  Великомихайлівського району Одеської області ( в т.ч. технічний нагляд) 554000 х 0 554000 0
разом по КПК ВК МБ 111020 1547500 1547500
114090 Великомихайлівська  селищна  рада Виготовлення  проектної  документації «Капітальний  ремонт  фасаду  будинку  культури  с.Новопетрівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області» 5722 х 0 5722 0
114090 Великомихайлівська  селищна  рада Експертиза  проектної  документації «Капітальний  ремонт  фасаду  будинку  культури  с.Новопетрівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області» 1978 х 0 1978 0
разом по КПК ВК МБ 114090 7700 7700
116030 Великомихайлівська  селищна  рада Фінансова підтримка обєктів ЖКГ 131000 х 0 131000 0
разом по КПК ВК МБ 116030 131000 131000
116052 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт водопроводу  с. Стояново Великомихайлівського району Одеської області  188510 0 0 188510 0
116052 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт водопроводу  с.  Великокомарівка  Великомихайлівського району Одеської області  220700 0 0 220700 0
116052 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт водопроводу   вул. Варбанця, Молодіжна, Садова смт  Велика Михайлівка  Великомихайлівського району Одеської області  188760 0 0 188760 0
116052 Великомихайлівська  селищна  рада Виготовлення  проектної  документації «Будівництво  очисних  споруд в смт  Велика Михайлівка  Великомихайлівського району «Одеської області  10000 0 0 10000 0
116052 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт приміщення щитової та електромережі  підвідного  водогону с. Великокомарівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області 94000 0 0 94000 0
разом по КПК ВК МБ 116052 701970 701970
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Реконструкція  мереж  вуличного освітлення с. Комарівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 221200 Х 0 221200 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Реконструкція  ліній  електропередач вуличного освітлення  по вул. Паркова-Центральна с. Великокомарівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 300000 Х 0 300000 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Будівництво освітлення  вулиці с. Новопетрівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 300000 Х 0 300000 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Реконструкція  мереж   вуличного освітлення вул..Липенського, Мечнікова смт Велика Михайлівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 125000 Х 0 125000 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Реконструкція  мереж   вуличного освітлення вул. Центральна, Толстого смт Велика Михайлівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 125300 Х 0 125300 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Реконструкція  ліній електропередач   вуличного освітлення по вул. Шкільна, вул. Молодіжна в с. Новопетрівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 154000 Х 0 154000 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Реконструкція  ліній електропередач   вуличного освітлення по вул. Щорса, вул. Шкільна в с. Новопетрівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 146000 Х 0 146000 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт лінії електропередачі вуличного освітлення вулиці  Центральна смт Велика Михайлівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 299990 Х 0 299990 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт лінії електропередачі вуличного освітлення вулиці  Механізаторів смт Велика Михайлівка Великомихайлівського  району  Одеської  області 63610 Х 0 63610 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  автобусних  зупинок 199900 х 0 199900 0
116060 Великомихайлівська  селищна  рада Співфінансування  робіт «Реконструкція  центрального  парку  смт  Велика Михайлівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області» 11000 х 0 11000 0
разом по КПК ВК МБ 116060 1946000 1946000
116324 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  житла  для  дітей - сиріт 200000 Х 0 200000 0
116324 Великомихайлівська  селищна  рада Придбання  житла  для  окремих категорій населення 30000 х 0 30000 0
разом по КПК ВК МБ 116324 230000 230000
116650 Великомихайлівська селищна рада Капітальний   прїзної  частини вулиці Центральна в  с.Гребеники Великомихайлівського району Одеської області 1396780 0 0 1396780 0
116650 Великомихайлівська селищна рада Капітальний ремонт проїзної  частини  вул.. Центральна   смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 299000 0 0 299000 0
116650 Великомихайлівська селищна рада Капітальний ремонт тротуарної  доріжки  вул.. Центральна   смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 565000 0 0 565000 0
116650 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний ремонт проїзної  частини  вул. Миру   с. Новоселівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області 120000 0 0 120000 0
разом по КПК ВК МБ 116650 2380780 2380780
118800 Великомихайлівська селищна рада Субвенція районному  бюджету 92000 0 0 92000 0
разом по КПК ВК МБ 118800 92000 92000
119140 Великомихайлівська селищна рада Придбання  саджанців багаторічних насаджень 5000 0 0 5000 0
разом по КПК ВК МБ 0119140 5000 5000
1011010 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Реконструкція  системи газопостачання із заміною  газоспоживаючого  обладнання  в теплогенераторній дошкільного  дитячого  закладу «Сонечко» розташованій  за  адресою смт Велика Михайлівка вул.. Карбишева,1  Великомихайлівського  району  Одеської  області 4540 х 0 4540 0
1011010 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання холодильника для дошкільного  дитячого  закладу «Сонечко» 10000 10000
разом по КПК ВК МБ 1011010 14540 14540
1011020 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Реконструкція  системи  газопостачання  із  заміною  газоспоживаючого  обладнання  в  автономній  котельні  ЗОШ І-ІІІ ст. розташованої  за  адресою  с. Гребеники  вул..Леніна б53 Великомихайлівського  району  Одеської  області 16585 х 0 16585 0
1011020 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Реконструкція   вузла  обліку  газу в автономній котельні  ЗОШ І-ІІІ ст., розташованій  за  адресою с. Гребеники вул.. Леніна  53  Великомихайлівського  району  Одеської  області 129760 х 0 129760 0
1011020 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  насоса ЕЦВ для Навчально-виховного комплексу загально-освітньої  школи    I-III ступенів –гімназія»   с.м.т Велика Михайлівка  Великомихайлівського району Одеської області 15000 х 0 15000 0
1011020 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  шкільного автобуса для навчально-виховного комплексу «ЗОШ I-III ступенів –гімназія»  смт Великомихайлівка  Великомихайлівського району Одеської області 435000 х 0 435000 0
1011020 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  оснащення  засобами  навчання  для  опорної  школи  45000 Х 0 45000 0
разом по КПК ВК МБ 1011020 641345 641345
1011090 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  ноутбука 10000 10000
разом по КПК ВК МБ 1011090 10000 10000
1011160 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  підручників 80000 х 0 80000 0
разом по КПК ВК МБ 1011160 80000 80000
1011170 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  мультимедійного  центру  25000 х 0 25000 0
1011170 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  компютера  6450 х 0 6450 0
1011170 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  БФП  10000 х 0 10000 0
разом по КПК ВК МБ 1011160 41450 41450
1014090 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання мікрофону 10000 х 0 10000 0
1014090 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання колонки 10000 х 0 10000 0
1014090 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання баяна 25000 х 0 25000 0
разом по КПК ВК МБ 1014090 45000 45000
1014100 Відділ  освіти,  культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради Придбання  музичних  інструментів 46100 х 0 46100 0
разом по КПК ВК МБ 1014100 46100 46100
112150 Великомихайлівська  селищна  рада Капітальний  ремонт паркану ФАПу в с. Новопетрівка  Великомихайлівського  району  Одеської  області 50000 х 0 50000 0
разом по КПК ВК МБ 0112150 50000 50000
Разом бюджет розвитку 8203485 8203485 0
  Селищний  голова                                                                             Т.В.Жарська

                                                                                                                                                                                                                           

Додаток №8

до рішення Великомихайлівської селищної   ради 964-VII  від 10.11.2017

Додаток №8

до рішення Великомихайлівської селищної   ради 555-VII  від  22.12.2016

Перелік

об’єктів,  видатки  на  які  у  2017 році  будуть  проводитись  за  рахунок  коштів

районного  бюджету  розвитку  Великомихайлівського району                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                      грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний  обсяг  фінансування  будівництва Відсоток  завершеності  будівництва  об’єкта  на  майбутні  роки Всього  видатки  на  завершення  будівництва  об’єктів  на  майбутні  роки Разом  видатків  на  поточний  рік
1000000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 104500,00 104500,00
1010000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 104500,00 104500,00
1014100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей Придбання  музичного інструменту 104500,00 104500,00
0100000 Великомихайлівська селищна рада 176620,00 176620,00
0110000 Великомихайлівська селищна рада 176620,00 176620,00
0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Реконструкція спортмайданчика для міні футболу розміром 22*42 м. за адресою смт Велика Михайлівка вул. Центральна 98 176620,00 176620,00
Разом 281 120,00 281 120,00

Селищний  голова                                                             Т.В.Жарська

Додаток № 5
до рішення селищної  ради
від "10" листопада 2017 року                                                                                                        № 964-VII
"Додаток № 5
до рішення селищної  ради
від " 22 " грудня 2016 року                                                                                                        № 555-VII"
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Великомихайлівського  селищного бюджету   у 2017  році
тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000 Селищна  рада 1 983,4 585,1 2 568,5
0110000 Селищна  рада 1 983,4 585,1 2 568,5
0113134 3134 1040 Заходи  Державної  політики  з  питань  сім'ї Програма " Підтримка сім"ї у Великомихайлівській  селищні й  раді  на 2017 рік" 48,0 48,0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  з неолімпійський видів  спорту Програма "Розвитку фізичної культури та спорту  по Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020  роки" 68,0 31,4 99,4
0313160 3160 1040 Оздоровлення  та  відпочинок   дітей (крім заходів  з  оздоровлення  дітей,  що  здійснюються  за  рахунок  коштів  на  оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внасідок  Чорнобильської  катастрофи) Програма "Відпочинок  та  оздоровлення  дітей  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020 роки." 199,9 199,9
0118109 8109 1060 Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих івндивідуальним сільським забудовникам Програма "Власний дім" 100,0 100,0
0113201 3201 1030 Інші  видатки  на  соціальний захист ветеранів  війни  та праці Програма" Соціальний захист ветеранів  війни  та  праці  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017 -2020 роки." 37,0 37,0
113400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення   Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 818,0 818,0
0116324 6324 1060 Будівництво  та  придбання  житла  для  окремих  категорій  населення Програма "Забезпечення  житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  та  молоді  з  їх  числа    на  2017-2020   роки" 200,0 200,0
0116324 6324 1060 Будівництво  та  придбання  житла  для  окремих  категорій  населення Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення   Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 30,0 30,0
0118600 8600 0133 Інші видатки Програма розвитку місцевого самоврядування
Великомихайлівської селищної ради  на 2017 - 2020 роки
58,8 8,0 66,8
0116030 6030 0610 Фінансова підтримка об`єктів житлово-комунального господарства Програма фінансової
підтримки комунальних підприємств
Великомихайлівської селищної ради
653,7 315,7 969,4
1000000 Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради 864,3 0,0 843,2
1010000 Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради
1011150 950 1150 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  іншими закладами післядипломної  освіти Програма "Вчитель року" на 2016-2018  роки" 25,0 25,0
1011220 990 1220 Інші  освітні  програми Програма "Обдарована дитина на 2016-2018 роки" 31,0 31,0
1015031 810 5031 Утримання  та  навчально-тренувальна робота  комунальних дитячо-юнацьких шкіл Програма "Спартакіада  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки"" 756,3 736,3
1014040 829 4040 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими прграмами  розвитку культури  і  мистецтва Програма "Розвитку культури  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки"" 41,1 40,0
Надання допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення   Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 10,9 10,9
Всього  2 847,7 230,0 3 077,7
 Селищний  голова                                                                        Т.В.Жарська