УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

          РІШЕННЯ

                                                            

Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю

на території Великомихайлівської   селищної ради  на 2018 рік

Керуючись п. 24  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року
№ 2755-
VI  та  Положення  «Про  податок  на  майно,  в  частині  плати  за  землю»    затвердженого  рішенням сесії  Великомихайлівської  селищної ради №1115-УІ  від  26.05.2015 р., селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:    

1. Встановити з 01.01.2018 року на території Великомихайлівської селищної ради  податок на майно, в частині плати за землю згідно з  додатком , що додається.

2. Великомихайлівській селищній раді  оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань  планування   фінансів, бюджетну та соціально-економічного розвитку .

     Селищний голова:                                          Т.В. Жарська                                                                                    

    02.06.2017 року.

      № 752 – УІІ.

                                                                                                                     Додаток

до рішення  «Про встановлення  податку на майно,

в частині плати за землю на території

                                                         Великомихайлівської  селищної ради на 2018 рік .                    

ПЕРЕЛІК

категорій платників та розмір ставок земельного податку  

Категорії  платників земельного податку

Розмір ставки земельного податку,

% від нормативної грошової оцінки землі (НГО)

1 2 3

    1

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів

                     

                  0,01%

2 власники земельних ділянок (юридичні та фізичні особи), які мають належним чином оформлене право власності на земельну ділянку, за винятком платників, зазначених у пп. 4-9

1%

    3

землекористувачі (юридичні та фізичні особи), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою, за винятком платників, зазначених у п. 4-9

3%

4

землекористувачі (юридичні та фізичні особи), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою      промисловості , транспорту та зв’язку  

1%

  5

власники та користувачі земель сільськогосподарського призначення (фізичні особи)

1%
     6 власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  житловою  забудовою; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів; 0,05%
7 землекористувачі, які набули земельні ділянки на праві постійного користування, за винятком платників  зазначених у пп.4-8 3%
8 землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не можуть мати їх на такому праві відповідно до статті 92 Земельного кодексу України                      3%
9 інші землекористувачі 3%