УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення

про квартирний облік при виконкомі

Великомихайлівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади  (Додаток №1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики прав громадян законності  і правопорядку.

 

Селищний голова                                                                          Т.В. Жарська

31.03.2017  року

№ 667 - УІІ

Додаток №1

до рішення селищної ради

від 31.03.2017 року №667-УІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік при виконавчому комітеті

Великомихайлівської селищної ради

об'єднаної територіальної громади

І. Загальні положення

1.1.Це Положення розроблено на підставі вимог чинного житлового законодавства України. Воно встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

В своїй роботі виконавчій комітет селищної ради керується чинними на сьогоднішній день нормами законодавства:

-«Житловий кодекс УРСР»;

-«Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР», затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (зі змінами);

-«Правила обліку громадян, бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу», затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 05.07.1985 №228. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в селищній раді ведеться в одному напрямку - квартирний облік;

На квартирний облік у виконавчому комітеті селищної ради беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також зареєстровані на території Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Підставою для взяття на облік є встановлення рівня забезпеченості житловою площею для визнання необхідності в поліпшенні житлових умов та встановлення тривалості проживання в населеному пункті, що дає підстави для взяття на квартирний облік (13,65 кв.м. і менше на кожного члена сім’ї та не менше одного року проживання в населеному пункті).

Крім цього, облік громадян ведеться в напрямках черговості – громадяни, які мають позачергове, першочергове право на отримання житла та загальна черговість громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний облік:

-відділ ЖКГ та благоустрою Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади вивчає подані документи та приймає рекомендаційне рішення;

-виконавчій комітет селищної ради своїм рішенням остаточно затверджує або скасовує рішення відділ ЖКГ та благоустрою.

Термін розгляду та прийняття рішень: 1 місяць з дня отримання необхідних документів.

ІІ. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік

1.Особи, яким виповнилось 18 років, постійно проживають та зареєстровані на території Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади при наявності однієї з наступних підстав:

1.1.Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

-на одну особу припадає 13,65 кв.м або менше ніж 13,65 кв.м житлової площі (загальна площа до уваги не береться) та не менше одного року проживають на території селищної ради .

1.2.Невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету.

1.3.Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08.02.85р. №52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. (див. перелік у додатку 1).

1.4.Проживання за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів.

1.5.Проживання за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності.

1.6.Проживання у гуртожитках.

1.7.Проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин.

1.8.Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

2.Особи, які проживають у комунальних квартирах або невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах, та мають статус:

2.1.Ветерана війни згідно ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2.2.Особи, на яких поширюється чинність ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10);

2.3.Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці або особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 11);

2.4.Особи, нагороджені орденом Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" будь-якого з трьох ступенів;

2.5.Працівники, які не менше 15 років сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, установі, організації;

3.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, а також особи з їх числа за місцем їх походження або проживання.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для зарахування на квартирний облік.

Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати відповідальній особі виконавчого комітету селищної ради наступні документи:

1.Заяву встановленого зразка (див. зразок у додатку 2), підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік.

Бланк заяви видається відповідальною особою, яка приймає документи для взяття на облік. Наприклад, в квартирі зареєстровані 6 осіб - чоловік, дружина, їх повнолітня донька, повнолітній син з дружиною, онука. Якщо на облік стає син зі своєю сім'єю, тоді заява повинна бути підписана лише відповідно сином та його дружиною. Якщо на облік стає повнолітня донька - то відповідно лише її підпис.

2.Довідку форми № 2 про склад сім'ї та реєстрацію ( додаток 3):

Обов'язково! Якщо протягом останніх 5-ти років хтось із членів сім'ї (зазначений в довідці форми №2) змінював місце реєстрації, необхідно додатково представити довідку форми №2 з попереднього місця реєстрації такої особи.

Інформація про невідповідність будинку (чи квартири) санітарно-технічним вимогам, про визнання його аварійним теж зазначається в довідці форми №2.

3.Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний облік. Обов’язково в довідці повинно бути зазначено, чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем роботи.

3.1.Якщо особа є підприємцем - подається засвідчена копія виписки або витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Копія може засвідчуватись безпосередньо спеціалістом селищної ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу.

3.2.Якщо особа непрацююча і є пенсіонером - копія пенсійного посвідчення.

3.3. Якщо особа непрацююча - довідку, що засвідчує факт перебування особи без постійної роботи.

Такі дані засвідчуються на підставі оригіналу трудової книжки, а якщо особа ще не розпочала трудову діяльність - на підставі оригіналу документу про закінчення відповідного навчального закладу.

На виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 47 від 17.05.2011 р. для подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов при поданні заяви заявник також надає:

4. Копію паспорту та копію документа, що засвідчує реєстрацію одержувача послуги у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи та має відмітку в паспорті).

5. Копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці форми №2 (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії.

6. Копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).

Крім випадку, коли на облік зараховується одна особа.

7.Копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло (свідоцтво про право власності), - якщо квартира приватизована.

Наприклад, свідоцтво про право власності або свідоцтво про право на спадщину, або договори, за якими передбачається перехід права власності і т.ін.

8. Довідка про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам.

9.Копію договору найму житла між власником і наймачем, якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках що належать селищній раді.

Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір найму.

10. Оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку).

Для отримання висновку ЛКК особа звертається із заявою до ЛКК в поліклініку за місцем проживання. А для підтвердження психічного захворювання чи захворювання на туберкульоз - до ЛКК відповідного лікувального закладу.

11.Копії документів, які підтверджують право на пільги, якщо особа, яка стає на квартирний облік, має право на пільги.

До заяви додається акт обстеження житлових умов.

При постановці на квартирний облік по місцю проживання згідно поданої заяви комісія виходить на місце і складає відповідний акт обстеження житлових умов (згідно додатку 4)

Акт оформляється безкоштовно, скріплюється підписом селищного голови та печаткою.

Тривалість оформлення акту не повинна перевищувати 1-3 днів.

Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, вказують про це у заяві і подають відповідні документи.

До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що засвідчують особливий статус особи (наприклад: - ветеран війни; герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці; особа, нагороджена орденами Слави трьох ступенів; особа, яка має статус ліквідатора аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; науковий працівник, який має вчене звання).

У разі необхідності виконавчій комітет селищної рада має право затребувати у заявника і інші документи, які б підтверджували право громадян бути зарахованими на квартирний облік.

Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на квартирний облік.

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади з дня винесення рішення про прийняття на квартирний облік.

ІV.Подання документів.      

Заяву та визначений перелік необхідних документів, особа подає діловоду-архіваріусу селищної ради для візування та реєстрації вхідних документів. Після візування заява із визначеним переліком документів надходить у відділ ЖКГ та благоустрою виконавчого комітету селищної ради

V. Прийняття рішення

Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

1. Розгляд і накладення резолюції селищним головою, направлення заяви з прикладеними документами до відділу ЖКГ та благоустрою селищної ради.

2. Розгляд документів відділом ЖКГ та благоустрою.

3. Підготовка начальником відділу ЖКГ та благоустрою проекту рішення виконавчого комітету селищної ради.

4. Розгляд проекту рішення на черговому засіданні виконавчого комітету селищної ради та прийняття відповідного рішення..

5.Підписання рішення виконавчого комітету селищної ради селищним головою.

6. Введення в базу даних квартирного обліку громадян, прийняті рішення щодо постановки на квартирний облік.

7. Підготовка та надсилання повідомлення про зарахування на облік.

В 15-денний термін з моменту прийняття рішення діловод-архіваріус  надсилає поштою чи в інший спосіб повідомлення громадянину про зарахування (чи відмову) його на квартирний облік.

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади з дня винесення рішення про прийняття на квартирний облік.

Громадяни, взяті на квартирний облік, вносяться до Книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.

На кожного громадянина ( сім’ю), взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні документи. Обліковій справі дається номер, відповідний номеру у Книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення.

VІ. Розподіл та надання жилих приміщень

Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання жилого приміщення, за винятком випадків, передбачених у цьому пункті.

- Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

 1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

4) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.;

5) у разі не поновлення (ненадання) щорічно у період з 01 жовтня до 30 грудня довідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію, з місця праці повнолітніх членів сім’ї для перереєстрації черги, а також несвоєчасного повідомлення Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади про зміну житлових умов і склад сім’ї.

В разі прийняття виконавчим комітетом селищної ради рішення про надання громадянам жилого приміщення, у надане жиле приміщення переселяються члени сім'ї, які включені в ордер і дали письмове зобов'язання про переселення в це приміщення.

VІІ. Ордер на жиле приміщення.

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет селищної ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів.

Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.

Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.


Додаток №1

до Положення про квартирний облік   при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади

ПЕРЕЛІК

хронічних захворювань, при яких особа, страждаюча цими захворюваннями, не може проживати в комунальній квартирі чи в одній кімнаті з членами своєї сім’ї

(Додаток № 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52)

I. Захворювання серцево-судинної системи

1.Ревматичні та інші органічні ураження серця з порушенням кровообігу ПБ-III ступенів.

2.Стан після перенесеного інфаркту міокарда зі стенокардією IV функціонального класу і недостатністю кровообігу ПБ-III ступенів.

3.Гіпертонічна хвороба, ускладнена органічними порушеннями кровообігу головного мозку.

II. Захворювання органів дихання

1. Важка форма бронхіальної астми з частими приступами, ускладненою дихальною недостатністю II-III ступенів.

2.Хронічний бронхіт, емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня.

3. Гангрена, абсцес легенів, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня, бронхоактатична хвороба (розповсюджена форма), ускладнена легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня.

III. Захворювання опорно-рухового апарату

1.Важкі форми остеомієліту з фістула і великою кількістю гнійних виділень.

2. Двосторонні високі ампутації нижніх кінцівок (у випадках неможливості протезування).

IV. Нервово-судинні захворювання

1.Органічні ураження центральної нервової системи зі стійкими важкими порушеннями функції кінцівок і функції тазових органів (наслідки перенесених важких черепно-мозкових травм, травм хребта і спинного мозку, розсіяний склероз, аміотрофічний склероз, сірінгомієлія, дитячий церебральний параліч.

2.Наслідки розладів кровообігу головного та спинного мозку, а також наслідки запальних захворювань центральної нервової системи у вигляді паралічів і парезів кінцівок, гіперкінезів і розладів функцій тазових органів.

3.Облітеруючий ендартерит з ускладненнями, що призвели до ампутації кінцівок.

V. Психічні захворювання

1.Психічні захворювання з хронічним перебігом, стійкою психотичною симптоматикою і вираженими змінами особи (шизофренія, маніакально-депресивний психоз, епілептична хвороба, сенільний психози).

2.Інші хронічні психічні стани і слабоумство внаслідок органічних захворювань головного мозку.

3.Розумова відсталість будь-якого походження, при якій хворий потребує постійного догляду.

4.Важкі форми неврозів, при яких хворі підлягають періодичному лікуванню в психіатричних стаціонарах.

VI. Туберкульоз легенів та інших органів

1.Активні форми туберкульозу всіх органів і системи з виділенням туберкульозної палички.

VII. Захворювання шкіри

1.Проказа.

2.Екзема, нейродерміт (поширені форми з поширеними осередками ураження, що не піддаються лікуванню).

3.Псоріаз (лускатий лишай) - поширені форми. Грибоподібний мікоз - еритродермічна і поширені форми.

4. Пухирчатка аконтолітична з великим ураженням шкіри.

VIII. Інші захворювання

1.Калові, сечові і вагінальні нориці, стома сечового міхура, протиприродний анус.

2.Невиліковні форми нетримання сечі й калу (будь-якого походження).

3. ВІЛ-інфекція.

4. СНІД.

                                             


Додаток №2

до Положення про квартирний облік   при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Голові Великомихайлівської селищної ради Жарській Т.В.,

Гр. ____________________________

(ПІБ)

______________________________

адреса:________________________

______________________________

Паспорт_______________________

ЗАЯВА

Прошу зарахувати на квартирний облік для поліпшення житлових умов мене з сім'єю:

1.Я, __________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

Проживаю і прописаний з _______р. як____________________________________________

                    (родинні відносини з основним квартиронаймачем)

За адресою:________________________________________________________

Квартира складається з _______ кімнат жит. пл. _________ з кухнею (без кухні), з комунальними вигодами (без вигод).

Працюю з _________р. _________________________________________

(де і ким)

__________________________________________________________________

Користуюсь пільгою як______________________________________________

(документ, який підтверджує пільгу)

________________________________________________________________

Телефон домашній ________________, службовий ________________.

Зобов'язуюсь щорічно, у період з 01 жовтня до 30 грудня, подавати довідки з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію, з місця праці повнолітніх членів моєї сім'ї для перереєстрації нашої черги, а також повідомляти Великомихайлівську селищну раду об’єднану територіальну громаду про зміни житлових умов і склад моєї сім'ї.

Також надаємо згоду на обробку персональних даних.

Підписи повнолітніх членів моєї сім'ї, які зараховуються на квартирний (кооперативний) облік:

1. __________________________     4. __________________________

2. __________________________     5. __________________________

3. __________________________     6. __________________________

Дата подачі заяви ___________________________________________

Пропозиції відділ ЖКГ та благоустрою:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ:

1. Довідка про склад сім'ї

2. Довідки з місця праці осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний (кооперативний) облік

3..Копії паспортів повнолітніх осіб,  та копії документа, що засвідчує реєстрацію одержувача послуги у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи та має відмітку в паспорті).

4. Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей)

Якщо квартира приватизована - копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло

5. Якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення - копію договору піднайму 

6. Якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках житлово-будівельних кооперативів - копію договору найму

7. Якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку - оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)

8. Якщо особа, яка стає на квартирний  облік, має право на пільги - засвідчені копії документів, які підтверджують право на пільги.

9. Довідка про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам.


Додаток №3

до Положення про квартирний облік   при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади

ДОВІДКА

з місця проживання про склад сім'ї та прописку

 Дана гр. __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 в тому, що він (вона) проживає _________________________________________________________________

(постійно, тимчасово)

і прописаний(а) у ___________________по вул. _______________________ 

 _________________________________________________________________

                               (назва населеного пункту)

 будинок № _________, кв. № _____, яка складається з ___________________

(ізольована,комунальна)
                    

кімнат жилою площею _________ на ________ поверсі ________поверхового будинку, що належить ___________________________________________________________________________________________________________________________________

     Благоустрій будинку ____________________________________________

 __________________________________________________________________
 (водопровід, каналізація, центральне опалення, ванна або душ, газ, ліфт і т.п.)

 __________________________________________________________________
 

     Технічний стан будинку і характеристика жилого приміщення

 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

 У цьому жилому приміщенні проживає та прописані_________ членів сім'ї:

п/п

П.І.Б. Родинні відносини з особою на ім’я якої   відкрито особовий рахунок

Рік

народ-

ження

Дата прописки
В даному будинку (тимчасово, постійно) В даному населеному пункті
1
2
3
4
5
6
7
8

Спеціаліст з обліку населення                                    ______________________   


Додаток №4

до Положення про квартирний облік   при виконавчому комітеті Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади

А К Т

обстеження житлових умов заявника

“         ”_______________20____ р.

 __________________________________________________________________

                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) проживає за адресою______________________________________

комісія в складі_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

при перевірці на місці житлових умов встановила:

1.Жила площа (кількість кімнат ,їх площа, поверх , підсобні приміщення тощо)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Будинок належить(місцевій Раді, підприємству ,установі ,організації житлово-будівельному кооперативу, громадянину на праві особистої власності)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Коротка характеристика будинку та жилої площі (будинок з цегли, дерев’яний, аварійний: кімната суха, світла, ізольована, прохідна, сира, квартира окрема тощо)_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Благоустрій будинку і даної квартири: газ, водопровод, каналізація, опалення (центральне, пічне), ванна, ліфт, тощо________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Хто проживає на даній площі __________________________________________________

П. І. по батькові Родинні відносини Рік народження З якого часу проживає в   населеному пункті Місце роботи та посада

6.Додаткові дані про заявника та членів його сім’ї(сім’я загиблого, інвалід ВВВ, хворий, багатодітний тощо)____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комісії_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

   Підписи членів комісії: 1._________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4. ______________________________________________________________