ЗАТВЕРДЖЕНО                                                       

                                                                              рішенням  сесії  селищної ради

                                                                              від   20.01. 2017 року  

                                                                              № 584-УІІ

                                                                                                                                                                                            

Програма

«Соціальний захист ветеранів війни та праці по Великомихайлівській селищній раді на

 2017 -2020 роки»

          Турбота   про   ветеранів    війни   та   праці   завжди   була  і   залишається    одним з   найбільш  пріоритетних  напрямків  соціального захисту населення. Створення належних  умов для забезпечення ветеранів війни та праці, формування  в   суспільстві шанобливого   ставлення   до   них   є   основним   завданням   державної   соціальної політики в  Україні.

         Соціальний    захист   ветеранів війни та праці ґрунтується  на   положеннях   Конституції   України,  законів  України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії   їх соціального    захисту»,  «Про   соціальний  захист  дітей   війни», «Про  основні   засади    соціального    захисту  ветеранів    праці    та інших  громадян    похилого   віку в Україні», інших актів законодавства України.
       Протягом  останніх   років   в   умовах   економічного   зростання   рівень  фінансування    програм   соціального   захисту   ветеранів   війни та праці постійно зростає, але залишається  ряд  проблем  щодо  забезпечення їх соціальних прав.
          Потребують   збільшення   обсяги    фінансування   заходів    соціального    захисту з  метою покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного  обслуговування,  житлово - побутових  умов  проживання ветеранів війни.
          
Не   в  повному  обсязі    реалізованими   у   зв’язку   з    відсутністю   належного   фінансування залишаються  державні  гарантії  щодо безоплатного медичного  призначення, санаторно-курортного лікування, забезпечення автотранспортом.
          Не  сформована  сучасна   система    моніторингу    та   оцінки    соціального становища   ветеранів   війни та праці    для    виявлення    їх    потреб,    створення     належних  умов проживання та своєчасного надання допомоги.
          Програма  передбачає  вирішення  проблем  ветеранів війни  ,інвалідів ВВв  по Великомихайлівській селищній раді шляхом надання їм цільової  адресної  допомоги.

                                                         Мета Програми

             Метою  Програми   є    підвищення   кількості та якості соціальних послуг, ефективності  проведення місцевої політики щодо поліпшення життєзабезпечення  ветеранів  війни   та   праці, створення умов,  що забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану   і      повагу в суспільстві.   Створення  умов  для  ефективного проведення   державної   політики  щодо   поліпшення    життєзабезпечення  ветеранів, у тому   числі   залучення   волонтерської,   спонсорської   допомоги   підприємств,  установ та  організацій усіх форм власності, а також об'єднання зусиль громадських організацій для надання громадянам психологічної, юридичної та  іншої соціально допомоги.
           
Для досягнення основної мети передбачається здійснення нормативно-правового,  інформаційного  та  фінансового забезпечення виконання заходів, визначених Програмою.
          Нормативно -  правове  забезпечення   передбачає   удосконалення   законодавства щодо створення   сприятливих   умов для  соціального  захисту   ветеранів   та   інвалідів, а   також громадських ветеранських організацій та організації інвалідів.
          Інформаційне  забезпечення   передбачає   здійснення   контролю  за  дотриманням  основ  соціальної    захищеності   ветеранів та  інвалідів,  залучення   представників громадських організацій до здійснення заходів, визначених Програмою.


Основними завданнями Програми є:

-  покращення   та   координація   роботи   з  питань  соціального  захисту  ветеранів війни і праці, людей  похилого  віку;

- підвищення  рівня  соціального  обслуговування  ветеранів  війни;


-  удосконалення  системи  моніторингу  та  оцінки  соціального  становища ветеранів  та  інвалідів  війни,  виявлення  їх  потреб.

Обгрунтування  шляхів і засобів  розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування  Програми

        Створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів війни, забезпечення їх соціальних прав, формування в суспільстві шанобливого ставлення до них є одним з основним завдань. Існуюча соціальна ситуація обумовлює удосконалення діючої системи соціальної підтримки населення шляхом адміністративно-фінансової консолідації та інтеграції всіх соціальних програм, застосовуючи комплексний та системний підходи. При цьому, безумовно, місцева соціальна політика повинна передусім базуватися на загальнодержавній політиці, бути складовою частиною суспільних та соціальних перетворень в нашій країні, відповідати основним напрямам започаткованої державної та самоврядної розбудови.

         Для цього пропонуються наступні шляхи розв'язання проблеми у місцевій соціальній політиці, а саме:

- сприяння  розвитку послуг, що надаватимуться окремим  соціально незахищеним верствам населення;

- удосконалення організаційно-правових та соціально-економічних баз надання соціальних послуг;

- залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності;

- створення необхідних умов для забезпечення відкритості та безперешкодного  доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих  соціальних  програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів;

- сприяння подальшому формуванню комплексної системи соціального захисту   ветеранів війни,  що дасть змогу досягти  відчутного соціального ефекту.

       Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених     бюджетом селищної ради на зазначені цілі на відповідний рік,  а також за рахунок інших джерел, які не заборонені законодавством.

                              Напрями діяльності та заходи Програми

        Напрями діяльності та заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування і очікувані результати від реалізації Програми наведені у додатку .

Пріоритетними напрямами Програми визначено:

 1. Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій.

 2. Співробітництво з громадськими організаціями у сфері соціального захисту окремих категорій населення.

3. Здійснення профілактичних заходів серед окремих категорій населення.

 4. Організаційне, правове та інформаційне забезпечення окремих верств населення.

5. Здійснення заходів щодо подолання та запобігання  бідності.

                        Очікувані результати та ефективність Програми

         Виконання Програми забезпечить:

       - підвищення громадянської та патріотичної свідомості населення та забезпечення підвищення соціальної активності   соціально незахищених верств  населення, інформаційну підтримку населення.  

                    Координація та контроль за ходом виконання Програми

        Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на Великомихайлівську селищну раду.

                                                                                       

                                                                                           Додаток

                                                                         до Програми

                                                                         «Соціальний захист ветеранів

                                                                         війни та праці по                                            

                                                                       Великомихайлівській  селищній

                                                                          раді на 2017-2020 роки»

Перелік напрямів програми Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансуван

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис.грн

Видатки на захист ветеранів війни та праці

1.1.Матеріальна допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни до відзначення 72- ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. Великомихайлівська селищна рада Бюджет селищної ради 22
1.2.Вшанування ветеранів  Великої  Вітчизняної війни до Новорічних свят Великомихайлівська селищна рада Бюджет селищної ради 5

1.3. Привітання  ветеранів

 Великої Вітчизняної  війни  з днем

 народження

Великомихайлівська селищна рада Бюджет селищної ради 10
Всього за програмою: 37