ЗАТВЕРДЖЕНО                                                       

рішенням  сесії  селищної ради  від   20.01. 2017 року № 586  –УІ І                                                                              

ПРОГРАМА
«Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності»
на 2017 - 2020 роки»  

 

     Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та  бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності  і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які  неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які  виховуються  в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.              

   Загальне  поширення  як в  Україні, так  і  в  громаді  соціального сирітства, складовою якого є дитяча безпритульність і бездоглядність, зумовлено  ухиленням  або  відстороненням  батьків   від  виконання своїх обов’язків  щодо  неповнолітньої  дитини.

        Серед основних його причин асоціальна поведінка батьків, поширення алкоголізму та наркоманії, безробіття, економічна нестабільність, бідність.      

        Діти, що покинуті батьками або самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою. 
        Збільшується кількість батьків, позбавлених батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з неблагополучного сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального захисту.

         Державні  заклади  для  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  продовжують   займати   чільне   місце  в  системі утримання  та  виховання  таких  дітей. 
        У  той  же  час, починають   створюватися   і  розвиватися  сімейні форми виховання та  утримання  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених батьківського піклування. Питання  влаштування  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  зокрема  шляхом   усиновлення  та  направленням на виховання в прийомні сім’ї та дитячі  будинки  сімейного  типу регулюються   Сімейним  кодексом  України.

       Тож, завдання сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї.

Мета і завдання


      Метою  прийняття   Програми  є  подолання  дитячої   безпритульності   та  бездоглядності,  запобігання  сирітству, створення  умов  для  всебічного розвитку  та  виховання дітей, удосконалення  превентивної  та профілактичної  роботи  щодо  запобігання  вчиненню  дітьми  злочинів і інших  правопорушень,  створення  ефективної  системи  реабілітації неповнолітніх   правопорушників,  їх  ресоціалізації  та соціальної реінтеграції, соціально-правового  захисту дітей,  посилення відповідальності  за  виконання вимог законодавства у сфері  охорони дитинства , покращення  роботи  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів  місцевого  самоврядування  щодо  захисту  прав  дітей.   

Основними  завданнями  Програми є:


- запровадження   ефективних  форм роботи з профілактики дитячої бездоглядності;

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;


- застосування  ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми дасть змогу:


- запровадити  ефективні  форми  роботи  з  дітьми  та  їх  біологічними батьками  з  метою  усунення  причин  бездоглядності;
- реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед  біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу;
- спрямувати  роботу  органів  опіки  і  піклування  з  урахуванням пріоритетності  впровадження  сімейних  форм  влаштування  дітей.

У  результаті  виконання  Програми  передбачається   забезпечити:


- зменшення кількості бездоглядних дітей; 
- проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей; 
- надання комплексної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

Для  виконання  Програми  необхідно   здійснити  такі  заходи:


1. Забезпечити  раннє  виявлення, облік,  соціальне   інспектування  та супроводження  сімей, які неспроможні  або не бажають виконувати  виховні функції  стосовно  дітей, надання комплексної   допомоги  сім’ям  з  дітьми.

Постійно
Служба у справах дітей , сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту

населення Великомихайлівської селищної ради , районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.


2. Сприяти   влаштуванню  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї  з  дотриманням порядку влаштування дітей у відповідності до чинного законодавства.

Постійно

Служба у справах дітей , сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення Великомихайлівської селищної ради

3. Систематично на   засіданнях комісії з питань захисту прав дитини, нарадах  здійснювати   аналіз  стану роботи з профілактики правопорушень, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

Постійно

Служба у справах дітей , сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення Великомихайлівської селищної ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.


4. Проводити    систематичні   профілактичні рейди  з метою виявлення бездоглядних і безпритульних дітей. Забезпечити влаштування на тимчасове перебування  дітей до притулків   чи  сім’ї громадян.

Постійно

Служба  у  справах дітей , сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення  Великомихайлівської  селищної  ради  спільно  із  кримінальною поліцією у справах дітей  Великомихайлівського РВ УМВС України в Одеській області.


5. Забезпечити  проведення   рейду «Урок» з метою  виявлення дітей, які систематично не відвідують навчальні заклади.

Постійно

Служба  у  справах  дітей , сім’ї, молоді, спорту  та  соціального захисту населення  Великомихайлівської  селищної  ради, відділ  освіти, кримінальна поліція у справах дітей  Великомихайлівського  РВ УМВС України в Одеській  області.


6. Висвітлювати у   в  друкованих  засобах  масової  інформації  під тематичними  рубриками  питання  про  подолання  дитячої  бездоглядності, привернення  уваги  населення  до  цієї  соціальної  проблеми,  а також якнайширшого  залучення  громадськості  до її розв’язання, про стан виконання соціальних програм, акцій щодо соціального захисту дітей.

Постійно

Служба у справах дітей , сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення  Великомихайлівської  селищної  ради, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  спільно  з  засобами масової інформації.