УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про  внесення змін до Програми

«Молодий спеціаліст

Великомихайлівської селищної ради

на 2018-2022 роки».

       Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію голови селищної ради Жарської Т.В. та пропозиції депутатів Великомихайлівської селищної ради,селищна рада

ВИРІШИЛА:

     1.Пункт « Загальні положення» викласти в слідуючій редакції:

«Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону здоров’я», «Про культуру» кадрова політика є важливим інструментом функціонування закладів освіти,охорони здоров’я та культури,оскільки від рівня забезпеченості цих закладів працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання освітніх, медичних та культурних послуг населенню. Питання кадрового забезпечення набуло особливої уваги з огляду на реформування в сфері освіти , медицини, культури.»

   2. Пункт 2 Програми після слів «ефективності освітнього…»доповнити словами « медичного та культурного», слово «механізму» вжити в множині.

   3.Пункт 3 «Визначення мети Програми» викласти в слудуючій редакції:

«Головною метою Програми є комплексний підхід щодо підняття престижу праці медичних,педагогічних працівників та працівників культури в суспільстві, підготовка молодих кадрів, що дозволить оптимально забезпечити заклади освіти, охорони здоров’я та культури кваліфікованими кадрами»

    4. Абзац перший пункту 4 викласти в слідуючій редакції:

«Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:

-відбору за результатами ЗНО дітей,які успішно навчаються чи вступили до вищого навчального закладу, з метою направлення їх на навчання до закладів культури, педагогічних та медичних закладів вищої освіти України;

- виплати одноразової матеріальної допомоги молодим спеціалістам, що уклали угоду на відпрацювання не менше 3-х років у закладах освіти, медицини та культури;

- забезпечення службовим житлом на період роботи в закладах освіти, медицини та культури громади».

5. Абзац перший Пункту 7 Програми після слів «до вчителювання…» доповнити словами «оздоровлення населення, культурного розвитку громади…»,

6.Абзац другий Пункту 7 Програми після слів «педагогічними працівниками» доповнити словами «заклади охорони здоров’я- медичним персоналом, заклади культури - культ просвітніми фахівцями .

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

       Селищний голова                                                          Т.В. Жарська

         20.09.2019р.

                   №