УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми соціальної

підтримки населення на 2019-2021 роки

« Соціальний захист населення

Великомихайлівської селищної ради».

     Керуючись п22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та інших малозахищених верств населення, заслухавши голову селищної ради Т.В. Жарську та пропозиції депутатів Великомихайлівської селищної   ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.З метою   посилення соціального захисту та запровадження якісного рівня організації адресної підтримки незахищених верств населення, комплексного підходу до надання соціальної допомоги, підвищення кількості та якості соціальних послуг, поліпшення життєзабезпечення населення селищної ради, затвердити Програму «Соціальний захист населення Великомихайлівської селищної ради». (Програма додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

Селищний голова                                                                   Т.В. Жарська

   -VІІ

21.12.2018 р.

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                      

                                                                           рішенням сесії селищної ради

                                                                           від   21.12. 2018 року

                                                                           № –VІІ

Програма   соціальної

підтримки населення на 2019-2021 роки

«Соціальний захист населення

Великомихайлівської селищної ради».

     Відповідно до ч.1 п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25 серпня 2005 року № 823.

     Першим кроком   до створення в Україні нових механізмів державної та суспільної підтримки людей, що через старість, вроджені вади розвитку чи складні життєві обставини опинилися на узбіччі життя став Закон «Про соціальні послуги», на його виконання Урядом прийнято низку постанов, що дозволило розширити коло учасників ринку соціальних послуг і створити передумови для поліпшення якості даних послуг.                    

     Питання  виховання і захисту підростаючого покоління завжди є і будуть актуальними, адже діти - гарант самозбереження й поступу нації. Одним з критеріїв стану захисту прав дитини та її добробуту в державі, соціальної підтримки сім’ї  є  кількість дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

       Державою гарантовано дітям, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування,право на особливий захист і матеріальне забезпечення з боку влади, законодавчим підґрунтям є Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25 серпня 2005 року № 823.

       Програма передбачає вирішення проблем ветеранів війни та праці, пенсіонерів, інвалідів, учасників бойових дій, малозахищених, багатодітних сімей в селищній раді шляхом надання їм адресної цільової допомоги на прожиття, лікування, придбання медикаментів тощо.    

        

Мета Програми

         Метою Програми є підвищення   рівня життя соціально незахищених верств населення селищної ради, якості соціальних послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни; створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки, матеріального стану зазначених категорій громадян; формування у суспільстві гуманного шанобливого ставлення до різних малозахищених категорій населення; популяризація сімейних традицій і сімейних цінностей, підвищення престижу благодійності, виконання пріоритетних завдань державної політики у сфері вирішення матеріальних проблем шляхом виплати дітям – сиротам і дітям, позбавленим   батьківського піклування, після   досягнення ними 18-річного віку незалежно   від   форми влаштування   одноразової   грошової допомоги   в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми

       В Україні державна соціальна політика спрямовується на зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, збереження працездатності, подовження тривалості життя, поліпшення демографічної ситуації, зміцнення здоров’я   всіх верств населення, підвищення ефективності та якості реабілітаційної   медико-соціальної   допомоги, забезпечення   прав   громадян на   її   одержання. У сучасних  умовах  економічного відродження  України  надзвичайно   важливим і відповідальним завданням є забезпечення зростання добробуту  населення.

     З   кожним   роком Програми   підтримки   населення, які виконуються у цій сфері, стають  масштабнішими і більш інтегрованими у бюджетний   процес. Добробут наших людей гарантується економічними підйомами, вмілою управлінською діяльністю влади. На це спрямовано заходи з реформування системи оплати праці, легалізації тіньових доходів, поетапного наближення основних державних соціальних гарантій до прожиткового мінімуму.        

       Існуюча соціальна ситуація обумовлює удосконалення діючої системи соціальної підтримки населення шляхом адміністративно-фінансової консолідації та інтеграції всіх соціальних програм, застосовуючи комплексний та системний підходи. При цьому, безумовно, місцева соціальна політика повинна передусім базуватися на загальнодержавній політиці, бути складовою частиною суспільних та соціальних перетворень в нашій країні, відповідати основним напрямам започаткованої державної та самоврядної розбудови.

Очікувані результати та ефективність програми

Виконання програми забезпечить:

- соціальну та матеріальну підтримку осіб з інвалідністю та ветеранів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

- надання матеріальної допомоги мешканцям селищної ради, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин;

- надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей та сімей з дітьми-інвалідами з метою їх соціальної підтримки;

- термінове надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею, а також забезпечення підтримки сімей і осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей;

- надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку;

- збільшення кількості та якості медичних та соціальних послуг, що надаються відповідними медичними закладами та територіальними центрами, за рахунок придбання необхідного обладнання і зміцнення їх матеріально - технічної бази;

         Для цього пропонуються наступні шляхи розв'язання проблеми у місцевій соціальній політиці, а саме:

-  створення соціальних гарантій за рахунок коштів бюджету селищної ради, покращення життєдіяльності малозахищених верств населення селища;

- забезпечення розвитку послуг, що надаватимуться усім соціально незахищеним верствам населення;

- посилення цільової спрямованості програми та адресності наданої допомоги ;

- створення необхідних умов для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів;

- сприяння подальшому формуванню комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни, реабілітації та інтеграції інвалідів, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту;

- вирішення матеріальних проблем шляхом виплати дітям - сиротам та дітям, позбавленим   батьківського піклування,   одноразової   грошової допомоги   в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює Великомихайлівська селищна рада.

       Контроль за виконанням рішень здійснює постійна комісія  з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку Великомихайлівської селищної ради.