УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми поводження

з твердими побутовими відходами на території
Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік

Керуючись п22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до п «г» ч.1 ст.21 Закону України «Про відходи» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  поводження з твердими побутовими відходами на території Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва.

                              

Селищний голова                                                                         Т.В. Жарська

__.__.2018 року

№ - УІІ


Додаток до рішення № -УІІ від __.__.2018 р.

 

ПРОГРАМА

 поводження з твердими побутовими відходами на території  
Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік 

1. Загальні положення

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, інформаційних, освітньо - виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ в населених пунктах Великомихайлівської селищної ради. Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», Законів України «Про відходи», Бюджетного Кодексу України.
На даний час на території населених пунктів Великомихайлівської селищної ради багато проблем, пов’язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Утворення відходів збільшується, при цьому значні обсяги відходів не вивозяться на полігони  ТПВ, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. Охоплення послугами зі збирання відходів недостатнє, що веде до утворення несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого впливу. За термінами впровадження, ця Програма розроблена на 2019 рік.
Основне завдання програми - впорядкування полігону  твердих побутових відходів; впровадження засобів механізації сучасного технічного рівня та оновлення парку сміттєзбиральних машин, контейнерного господарства; впровадження сучасних підходів та технологій в сфері поводження з побутовими відходами, а саме: застосування роздільного збору побутових відходів, сміттєсортування, сміттєпереробку.

2. Мета

Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами на території Великомихайлівської селищної ради  на 2019 рік є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей та створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів та перехід на самоокупність. 

3. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами

Утворювачами відходів на території населених пунктів селищної ради є : населення, бюджетні установи, підприємства, установи, організації різних форм власності. Відходи утворюються в місцях загального користування (вулиці, дороги, сквери, кладовища).    
Санітарна очистка на території  селищної ради здійснюється 
у всіх населених пунктах селищної ради. Виконавцем послуг зі збору та вивезення відходів визначено комунальне підприємство «Злагода» Великомихайлівської селищної ради. Розроблені графіки вивезення відходів. Підприємство має 2 одиниці транспорту для вивезення сміття. На даний час така кількість транспортних засобів не в змозі виконати вчасно існуючий обсяг перевезень ТПВ на звалище та виконувати роботу з його обслуговування.
Контейнери
використовуються для змішаного сміттєзбирання.
Стан полігону також не відповідає встановленим вимогам: звалище не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.
На території селищної ради триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах тощо.
Гострою є потреба впровадження роздільного збору побутових відходів, що дасть можливість зменшити обсяг відходів на захоронення, повторне використання сировини. Її вирішення потребує значних коштів...
Технічне переоснащення КП «
Злагода», реконструкція та розширення  полігону і укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів  із споживачами всіх форм дасть змогу упорядкувати систему збору та вивезення відходів на території населених пунктів селищної ради

  1. 4.Основні завдання

Для досягнення мети програми передбачається:
- реформування системи санітарного очищення населених пунктів
селищної ради;
- організація збирання та вивезення від усіх об’єктів утворення відходів та в кожному населеному пункті
селищної ради;
- посилення контролю за полігоном ТПВ для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини;
- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання;
- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності комунального підприємства у сфері поводження з відходами;
- покращення якості і розширення обсягів надання послуг з вивезення відходів;
- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення їх обліку і звітності. 

- забезпечити впровадження механізованого сортування побутових 
відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів, переробкою їх на
матеріали та вироби.
- забезпечити організацію контролю за діючими та закритими 
полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;

  1. 5.Основні напрямки розв'язання завдань

Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:
- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;
- облаштування полігону твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства;
- оновлення сміттєвозного парку;
- придбання контейнерів та облаштування  площадок для їх розміщення;
- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ
;

-організація роздільного збору окремих компонентів побутових
відходів;

  1. 6. Механізм забезпечення

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують виконавчий комітет селищної ради, комунальні підприємства.
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:
-
селищного бюджету;
- інших не заборонених  джерел.
Контроль за  використанням  бюджетних коштів,  спрямованих на забезпечення   виконання   Програми,   здійснюється   у   порядку, встановленому законодавством.

  1. 7.Очікувані результати впровадження

Виконання Програми дасть змогу:
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
- використовувати ресурсоцінні компоненти, як інвестиції у промисловість;
- зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ;
- збалансувати тарифи на вивезення побутових відходів для населення, там де буде впроваджено роздільне збирання побутових відходів;
- створити умови для очищення населених пунктів селищної ради від забруднення побутовими відходами;
- поліпшити якість обслуговування населення у сфері поводження з побутовими відходами;
- стабілізувати та поліпшити
фінансовий стан КП «Злагода» шляхом прискорення досягнення 100% оплати за послуги з вивезення відходів, 100% рівня охоплення населення вказаними послугами та 100% захоронення «кінцевих» залишків відходів.

- запровадити нові технології у сфері поводження з побутовими 
відходами;

Селищний голова                                                                          Т.В. Жарська