УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про зміну назви комунального закладу «Дитячо-юнацька

спортивна школа Великомихайлівського району»

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування» відповідно до ст..13  ЗаконуУкраїни «Про позашкільну освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, культури та туризму Маковецьку О.С., селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Змінити назву комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Великомихайлівського району» на «Дитячо-юнацька спортивна школа Великомихайлівської селищної ради».
 2. Згідно наказу Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради №135 від 01.12.2017р., призначити виконуючого обов’язки директора комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Великомихайлівської селищної ради» Кебу М.М..
 3. Затвердити статут комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Великомихайлівської селищної ради» в новій редакції.
 4. В.о. директора ДЮСШ Кебі М.М. надати установчі документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, культури та спорту.    

Селищний голова                                                 

                                                                                                                       Т.В. Жарська

04.10.2018

№     -VII

     З А Т В Е Р Д Ж Е Н О                       

Рішенням Великомихайлівської

селищної ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Селищний голова               Т.В. Жарська

                                                                                                                                                                                                                                                                           

С Т А Т У Т

            Комунального закладу

                      «Дитячо-юнацька спортивна школа

         Великомихайлівської селищної ради»

                                  

                                         /код ЄДРПОУ- 26363852/

                                 ( нова редакція)

                                                       смт. Велика Михайлівка

                                         І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   1.1. Комунальний заклад «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (надалі-Заклад), є об`єктом комунальної власності Великомихайлівської селищної ради (далі-Власник) в межах своїх повноважень, визначених законодавством.

   КЗ «ДЮСШ Великомихайлівської селищної ради» - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки резерву до збірних команд громади, області та України в позаурочний час.

   1.2. Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює галузевий відділ (Відділ освіти,культури та туризму Великомихайлівської селищної ради). Галузевий відділ є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу.

   1.3. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу здійснює галузевий відділ та Власник.

   1.4. Найменування Закладу:

 • повне – Комунальний заклад «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»;
 • скорочене – КЗ «ДЮСШ Великомихайлівської селищної ради».

   1.5. Місцезнаходження Закладу : вулиця Шкільна 50, смт. Велика Михайлівка, Одеська область, Україна, 67100.

   1.6. Заклад є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче, повинні бути узгоджені з галузевим відділом та Власником, набуває майнові та особисті права, може бути позивачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах. Заклад має самостійний баланс, основний та інші рахунки, може мати рахунки в українських банках та у випадках, передбачених законодавством, в іноземних банках.

   1.7. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Департаменту освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями селищної Ради, розпорядженнями її голови, наказами Відділу освіти,культури та туризму селищної ради, Положенням про позашкільний навчальний заклад та даним Статутом.

   1.8.   Заклад є неприбутковим та фінансується з бюджету.

   1.9. Заклад має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штамп, необхідні для організації своєї роботи.

   1.10. Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

   1.11. Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб.

   1.12. Заклад має право (за погодженням з Власником та (або) відповідно до рішень Власника) вступати до об`єднань Закладів в Україні та за її кордонами.

   1.13. Заклад, відповідно до рішень Власника, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

   1.14. Філії та представництва діють відповідно до положень про них, затверджених Власником, мають основні та обігові кошти за рахунок майна Закладу.

   1.15. Заклад додержується форм, систем та розміру оплати праці, узгоджених з галузевим відділом, забезпечуючи при цьому робітникам гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту.

   1.16. Заклад веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік встановлюється з        1 січня по 31 грудня.

   1.17. Заклад повинен заздалегіть узгоджувати з галузевим відділом щорічні та квартальні плани роботи, кошториси та калькуляції на власні роботи та послуги. Калькуляції Закладу повинні бути затверджені її керівником, а також узгодженими з Власником. Робота без відповідного узгодження планів та калькуляцій не допускається.

   1.18. Заклад щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно надає галузевому відділу та Власнику звіт про виконання узгоджених галузевим відділом планових завдань, копії щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально–розгорнуту довідку про результати власної фінансово-господарської діяльності, включаючи відомості про фактичні надходження та витрати з реєстром відповідних договорів.

   1.19. До навчання у Закладі залучаються вихованці, учні в основному від 6 до 18 років, в окремих випадках передбачених законодавстом до 23 років.

   1.20. Заклад несе повну відповідальність за збереження життя і здоров`я дітей під час навчально-виховної роботи з ними.  

                                                                                                                                                     ІІ. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.

   2.1. КЗ «ДЮСШ Великомихайлівської селищної ради» - є позашкільним навчальним закладом, створеним для забезпечення фізичного виховання дітей, молоді та підлітків Великомихайлівської громади.

   2.2.Основним завданням Закладу є надання додаткової освіти, спрямованої на здобуття знань, умінь та навичок за інтересами, основною формою діяльності якої є спортивна та фізична підготовка дітей, підлітків та молоді, зміцнення здоров`я дітей засобами фізичної культури і спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, гармонійного виховання, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд району, області та України.

   2.3.Предметом діяльності Закладу є забезпечення навчально-тренувальних занять та змагань відповідно до навчальних та індивідуальних планів підготовки учнів і нормативних документів Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту і навчально-тренувальних засобів по підготовці до змагань та інших заходів, спрямованих на спортивну підготовку та оздоровлення дітей, підлітків та молоді.

   2.4. Заклад може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

   2.5. Заклад може надавати платні послуги в порядку і межах, встановленних чинним законодавством. Калькуляції та зразки договорів (контрактів) на такі послуги повинні бути узгодженними з галузевим відділом та Власником.

   2.6. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених галузевим відділом, виключно на підставі законодавства України з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

   2.7. Заклад має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

   2.8. Для забезпечення виконання покладених на Заклад завдань, зобов`язань Заклад має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади району усіх рівнів за відповідною інформацією.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ.

   3.1.Заклад працює за річним планом роботи, погодженим з галузевим відділом.

   3.2. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими галузевим відділом.

   3.3. Зарахування учнів (вихованців) до Закладу здійснюється за бажанням учнів та згодою батьків або, осіб, що їх замінюють на позаконкурсній основі. Вихованці повинні мати медичну довідку про відсутність у них протипоказань для занять фізичною культурою та спортом.

   3.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, з використанням різних організаційних форм роботи.

   3.5. Навчальний рік Закладу розпочинається 1 вересня. Комплектація навчально-тренувальних груп проводиться у період з 1 вересня по 15 вересня, який вважається робочим часом тренера-викладача.

   3.6. У канікулярні, святкові та вихідні дні Заклад працює за окремим планом, погодженим з галузевим відділом.

   3.7. Тривалість одного заняття Закладу визначено навчальним планом, програмою та нормативами кількості годин навчально-викладацької роботи груп. Тривалість навчальної години Закладу – 45 хвилин.

   3.8. Навчально-тренувальні групи Закладу класифікуються за двома рівнями та етапами підготовки:

 • початковий рівень—групи початкової підготовки, діяльнясть яких спрямована на загальний розвиток вихованців та спортивну орієнтацію;
 • основний рівень — групи базової підготовки, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички з обраного виду спорту;
 • групи спеціалізованої базової підготовки, які розвивають та закріплюють здібності, вміння та навички вихованців в обраному виді спорту.                          

   3.9. Заклад організовує роботу груп у власному приміщенні та використовує матеріальну базу загальноосвітніх закладів громади.

   3.10. Заклад повинен мати та вести слідуючу документацію:

 • штатний розпис;
 • тарифікаційні списки;
 • розклад занять, затверджений директором;
 • списки учнів навчально-тренувальних груп;
 • книгу наказів особового складу;
 • книгу наказів навчально-виховної роботи;
 • табель обліку робочого часу працівників Закладу;
 • річний план роботи Закладу;
 • річний план навчально-тренувальних занять учбових груп;
 • плани навчально-тренувальних занять;
 • особові справи працівників;
 • особові картки тренерів-викладачів;
 • особисті картки учнів-спортсменів, які беруть участь в обласних та республіканських змаганнях;
 • Положення про Заклад;
 • Статут.

   3.11. Заклад має право нести витрати на спортивно-оздоровчу роботу, проведення навчально-тренувальних зборів згідно чинного законодавства, а також на харчування провідним спортсменам в розмірах установленного нормативу чи передбачених угодами.

   3.12. Учні Закладу, які передані для підвищення спортивної майстерності в училища фізичного виховання, школи вищої спортивної майстерності та команди майстрів з ігрових видів спорту, не входять в кількісний склад груп, але вважаються вихованцями Закладу і можуть виступати за її команди.

   Для доукомплектування групи до неї можуть бути зараховані учні попереднього року навчання. Режим навчально-тренувальної роботи та наповнюваність групи зберігається до закінчення кожного етапу навчання.

 Передача спортсменів здійснюється при згоді зацікавлених сторін.

   3.13. Рішення про відкриття нового чи закриття існуючого відділення з виду спорту приймається зборами колективу Закладу. Дане рішення вступає в силу після затвердження його у вищестоящої організації.

   3.14. Заклад підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку встановленому МОН. Результати державної атестації оприлюднюються в засобах масової інформації.

   3.15. Організація медичного супроводження підготовки вихованців Закладу здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту і Міністерства охорони здоров`я.

   3.16. Закладу – у порядку, встановленому Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту може надаватись:

 • перша категорія – Одеським обласним комітетом по фізичній культурі та спорту за поданням відділу освіти,культури та туризму Великомихайлівської селищної ради;
 • друга категорія – відділом освіти,культури та туризму Великомихайлівської селищної ради за поданням Власника Закладу.Категорія надається Закладу на підставі заяви Власника та з урахуванням вимог, визначених у додатку строком на чотири роки. Після закінчення строку – категорія підтверджується або змінюється.

IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1.Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

 • учні (вихованці);
 • тренери-викладачі з видів спорту;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • директор;
 • заступник директора з навчально-тренувальної роботи.

4.2. Учні (вихованці) Закладу мають право:

 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затвердженні Міністерством сім`ї, молоді та спорту та Міністерством освіти і науки України;
 • на добровільний вибір виду спорту;
 • на одержання належних умов для проходження якісної спортивної підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • на користування спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням Закладу;
 • на забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення зборів та змагань;
 • медичне та фармакологічне обслуговування;
 • приймати участь в конкурсному відборі на черговий етап спортивної підготовки;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування Закладу;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників Закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні (вихованці) Закладу зобов’язані:

 • поєднувати навчання у загальноосвітньому навчальному закладі з занняттям у Закладі;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки;                                                                                       установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачаних індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання в групах попередньої базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, грормадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог та правил поведінки вихованця Закладу;

   4.4. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи в Закладі мають право на :

 • внесення керівництву Закладу та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу і Тренерської Ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу;
 • участь в роботі методичних об`єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов`язаних з організацією спортивної роботи;              
 • підвищення кваліфікації за рахунок Закладу та інших джерел;
 • вибір науково та методично обгрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров`я умови праці.

   4.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи в Закладі зобов’язані:

 • виконувати навчальні програми з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямків навчально-тренувальної та спортивної роботи, диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до законодавства та запитів вихованців;                          
 • здійснювати контроль за додержанням норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;
 • додержуватися етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров`я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов`язків ( журнали-обліку, плани роботи, тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог Статуту, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов`язки, накази і розпорядження керівництва Закладу;
 • брати участь у роботі Тренерської Ради Закладу;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи;
 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, вибирати адекватні засоби реалізації;
 • виконувати накази і розпорядження директора Закладу;
 • працювати відповідно до розкладу занять затвердженого директором Закладу.

   4.6. Медичний працівник Закладу здійснює безпосередній медичний контроль за проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

   З метою запобігання погіршенню здоров`я вихованців Закладу, медичний працівник здійснює:

 • контроль за диспансерним обстеженням вихованців ( два рази на рік );
 • додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
 • контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
 • відсторонення вихованців від занять за станом здоров`я, контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
 • контроль за додержанням санітарно-гігієгічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
 • облік та аналіз нещасних випадків і травм вихованців під час занять та змагань.

4.7. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу;
 • звертатися до органів упраління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування Закладу з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;
 • захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних та судових органах.

V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

   5.1. Управління Закладом здійснюється Власником в межах повноважень передбачених чинним законодавством.

   5.2. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше як один раз на рік. Збори є правомочні, якщо в них бере участь не менше п`ятдесят відсотків працівників колективу Закладу. Рішення зборів приймається більшістю голосів присутніх на зборах.

   5.3. З метою прийняття колективних рішень по розвитку та вдосконаленню навчально-виховного процесу, питань з підвищення майстерності тренерів-викладачів створюється Педагогічна Рада, на правах дорадчого органу.

   Педагогічна Рада Закладу:

 • розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу, спортивно-масової та методичної роботи Закладу;
 • затверджує річний план роботи Закладу;
 • приймає рішення з інших питань діяльності Закладу в межах своїх повноважень. Головою Ради є директор Закладу, заступником голови Ради – заступник директора з навчально-тренувальної роботи. Крім директора і заступника директора до Педагогічної Ради входять голова профкому, тренери-викладачі з видів спорту, медичний працівник, голова батьківського комітету. Педагогічна Рада є постійним органом, її створення оформляється наказом директора Закладу, при необхідності (кадрових змін) вносяться зміни до її складу відповідними наказами.

   5.4. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у Закладі створюється              Тренерська Рада, яку очолює її директор.

   Тренерська Рада Закладу:

 • вивчає плани, результати, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Закладу;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • вносить керівництву Закладу пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв`язків;
 • захищає право працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми , методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • розглядає інші питання, пов`язані з діяльністю Закладу. Засідання Тренерської Ради Закладу проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

   5.5. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює директор, який призначається Галузевим відділом на посаду згідно Порядку призначення керівників закладів комунальної власності Великомихайлівської селищної ради на конкурсній основі шляхом заключення контракту, у порядку визначеному чинним законодавством. Директор повинен мати фахову вищу освіту та досвід тренерсько-викладацької роботи.

   Директор Закладу :

 • здійснює загальне керівництво діяльностю Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах і установах, громадських організаціях і відповідає перед вищестоячою організацією за результати роботи Закладу;
 • забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • розпоряджається майном згідно чинного законодавства;
 • в установленому порядку за погодженням з Власником затверджує структуру і штатний розпис Закладу в межах фонду заробітної плати;
 • контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
 • затверджує та організовує виконання кошторису;
 • укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • відкриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на всіх грошових та банківських документах;
 • встановлює надбавки, доплати, премії працівникам Закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати (чи за рахунок ФСС позабюджетних коштів) згідно чинного законодавства та Положення про преміювання працівників Закладу;
 • надбавки, доплати директору Закладу, а також його преміювання здійснюється з дозволу вищестоячої організації;
 • забезпечує додержання вимог охорони здоров`я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і учнями (вихованцями) Закладу;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до чинного законодавства;
 • затверджує функціональні обов`язки працівників Закладу;
 • керує роботою Педагогічної Ради;
 • затверджує тарифікаційний список, визначає форми оплати праці тренерів-викладачів та інших фахівців згідно чинного законодавства;
 • визначає разом з Тренерською Радою основні напрямки роботи Закладу;
 • створює необхідні умови для підвищення вихованцями своєї спортивної майстерності;
 • забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • забезпечує раціональне використання фінансових коштів;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння Закладу.

   5.6. Заступник директора Закладу з навчально-тренувальної роботи призначається на посаду та звільняється з посади директором Закладу. Він повинен мати фахову вищу освіту та досвід тренерсько-викладацької роботи.

   Заступник директора з навчально-тренувальної роботи:

 • відповідає за організацію навчально-тренувальної роботи та здійснює контроль навчально-тренувальних занять;
 • контролює відбір та спортивну орієнтацію учнів (вихованців), комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
 • відповідає за підвищення кваліфікації тренерів-викладачів з видів спорту;       організовує роботу інструкторів-методистів;
 • забезпечує проведення змагань серед навчальних груп в Закладі;
 • проводить роботу по вдосконаленню методики навчання та тренування учнів

     (вихованців);

 • здійснює контроль за змістом навчально-тренувального процесу та виконання індивідуальних планів підготовки учнями;
 • готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
 • координує роботу медичного працівника Закладу;
 • координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
 • здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів по відбору учнів, проведенню їх спортивної орієнтації;
 • організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів;
 • веде статистичний облік результатів роботи Закладу, відділення, етапів підготовки, досвіду роботи тренерів-викладачів;
 • бере участь в підготовці статистичного звіту про результати роботи діяльності Закладу;
 • відповідає за ведення навчально-методичної документації, організацію виховної роботи з учнями (вихованцями), за їх навчання і відпочинок;
 • несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час пароведення навчально-тренувальної та спортивної роботи.

   5.7. У Закладі першої категорії передбачено дві посади інструкторів-методистів; другої- посади інструктора-методиста.

   Інструктор-методист Закладу:

 • здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, оргнанізовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
 • веде статистичний облік та аналіз результатів роботи Закладу, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу Закладу, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
 • здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складання і додержання розкладу занять.

   5.8. У Закладі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери-викладачі, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

 Старший тренер-викладач виконує обов`язки визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів відділення виду спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських Рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержанням антидопінгового законодавства.

VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

   6.1. Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом згідно чинного законодавства України.

   6.2. Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема питання робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами Закладу та законодавства України в межах затверджених кошторисів.

   Умови оплати працівників Закладу визначаються відповідно до чинного законодавства України, враховуючи категорію працівників: педагогічні працівники, медичні працівники, спеціалісти та інші працівники. Оплата тренерів-викладачів здійснюється у відповідності з їх тарифікацією.

   6.3. Заклад в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

VII. МАЙНО ЗАКЛАДУ.

   7.1. Майно Закладу належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ району та закріплене за Закладом на праві оперативного управління.

   7.2. Майно Закладу складають матеріальні та нематеріальні активи, основні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному балансі. Усе майно надане Власником Закладу, як при створені, так і в процесі подальшої роботи, є внеском Власника до її статутного фонду.

   7.3. Майно, яке придбав чи отримав Заклад внаслідок власної господарської діяльності, належить, на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ району.

   7.4. Майно Закладу не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди галузевого відділу та погодження з Власником. Списання майна Закладу проводиться також лише за згодою галузевого відділу та Власника.

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА .

   8.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до законодавства та Статуту .

   8.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету

   8.3. Фінансування Закладу може здійснюватись також за рахунок коштів:

 • надання платних послуг;
 • благочинних внесків підприємств, організацій, або окремих громадян;
 • прибутків від здачі в оренду обладнання, інвентарю та спортивних споруд у вільний від основних занять час;
 • прибутків від зайвого, застарілого або зношеного обладнання та інвентарю;
 • прибутків від часткової оплати учнями вартості спортивної форми, взуття, інвентарю індивідуального призначення.

   8.4. Кошти Власника, залишки невикористаних коштів Закладу, а також кошти, які надходять з інших джерел, включаються в загальний доход Закладу і складають єдиний фонд фінансових коштів Закладу.

   8.5. Виконання договірних робіт (платних послуг), надання в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання, здійснюється по тарифам і цінам, передбаченим прейскурантами, а при їх відсутності – по договірним тарифам і цінам.

   8.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу здійснюється Власником, галузевим управлінням та уповноваженим органом Власника.

   8.7. Матеріально-технічну базу Закладу складає приміщення, в якому є:

 • спортивний зал; - тренажерна кімната; - гімнастична кімната; - тренерська кімната;
 • спортивне обладнання та інвентар.

   8.8. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства і Статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташований Заклад;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту Закладу.

   8.9. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи Закладу за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно, або на пільгових умовах спортивні об`єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів.

   Порядок надання зазначених об`єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

   8.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Закладу здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

   В разі виробничої необхідності, згідно наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту № 2987 від 21.08.2009 року (додаток 1) в штаті Закладу передбачено посади бухгалтера та оператора комп`ютерного набору.

ІХ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

   9.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

   9.2. Державний контроль здійснюють:

 • Міністерство освіти і науки України;                                                                                                                          
 • державна інспекція навчальних закладів;
 • Власник;
 • Департамент освіти і науки облдержадміністрації;
 • галузевий відділ ;
 • Одеське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту, Міністерства освіти і науки України;
 • Управління з питань фізичної культури і спорту Одеської облдержадміністрації;
 • Відділ освіти,культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

   9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

   9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше одного - двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (Власником) відповідно до законодавства.

   9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу здійснюється вищестоящою організацією або органом, який здійснює фінансування.

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ.

   10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Власник.

   Ліквідація Закладу здійснюється також за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом,

   Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом .

   10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

   10.3. У випадку реорганізації - права та обов`язки Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства .

   10.4. Ліквідація Закладу відбувається у формі позбавлення його статусу юридичної особи згідно законодавства, з внесенням до єдиного державного Реєстру запису про її припинення.

   10.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу, учням, які займаються в ньому повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства

   10.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, що звільняються чи переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

   10.7. Заклад є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного Реєстру запису про її припинення.

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ   ПОЛОЖЕННЯ.

   11.1 Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов`язків Закладу протягом усього періоду його функціонування.

   11.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.

   11.3 Цей Статут складено та підписано у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Відділу освіти, культури та туризму

Великомихайлівської селищної ради

___________   О.С.Маковецька

В.о. директора

КЗ «ДЮСШ Великомихайлівської селищної ради»         _______   М.М.Кеба