Україна

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про селищний бюджет Великомихайлівської

селищної ради Великомихайлівського району

Одеської області на 2018 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Великомихайлівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Визначити на 2018 рік:

-  доходи селищного бюджету у сумі 88 025,1 тис.грн., в тому числі  доходи  загального  фонду селищного бюджету 86 885,3 тис.грн.,  доходи  спеціального  фонду селищного бюджету 1 139,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 88 025,1 тис.грн., в тому числі  видатки  загального  фонду селищного бюджету 86 545,3 тис.грн.,  видатки  спеціального  фонду  бюджету 1 479,8 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 340,0 згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 340,0 тис.грн. згідно  з додатком №2 до цього рішення;

-  дефіцит  спеціального  фонду селищного  бюджету  у  сумі 340,0 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2.  Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних  коштів селищного бюджету у сумі 30,0 тис.грн.

3. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд  бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на  2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.  Затвердити  в  складі  видатків селищного бюджету  кошти  на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2 405,9 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати  у  порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України  позики  на  покриття  тимчасових  касових  розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  за  рахунок  коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими  коштами  з  обов'язковим  їх  поверненням  до  кінця поточного бюджетного періоду.

8.  Розпорядникам  коштів  місцевих  бюджетів  забезпечити  в першочерговому  порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  праці  працівників бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених  законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків  за  електричну  енергію,  водопостачання, водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв’язку,  які  споживаються бюджетними  установами.  Затвердити  ліміти  споживання  енергоносіїв  у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.  Установити,  що  у  загальному  фонді селищного бюджету  на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статті 64 Бюджетного кодексу України.

10.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду селищного бюджету  на 2018 рік  у  частині  доходів  є надходження,  визначені  статті 69-1 Бюджетного  кодексу України.

11.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду селищного  бюджету  на 2018 рік  у  частині  фінансування  є надходження,  визначені пунктом 10 частини 1 статті 71  Бюджетного  кодексу України.

12. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2018 році з селищного бюджету (за рахунок коштів селищного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів селищному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

13.    Розпорядникам коштів селищного бюджету:

13.1. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

13.2. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13.3. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

13.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

13.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат  та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

13.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів селищного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

13.8. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

13.9. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду селищного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

13.10. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом селищного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13.11. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

13.12. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти селищного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду селищного бюджету.

14. Виконавчому  комітету  селищної  ради:

14.1. У процесі виконання селищного бюджету вносити на розгляд селищної  ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

14.2 Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків селищного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду селищного бюджету.

15. Управлінню Державної казначейської служби України у Великомихайлівському районі Одеській області обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

16. Великомихайлівському відділенню Роздільнянської об’єднаної Державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов`язкових платежів).

17. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

18. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування та обліку  бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                         Т.В.Жарська

22.12.2017 року

№ 1055-VІI

"Додаток №1
до рішення селищної ради 
від "22 " грудня 2017 року
№ 1055-VII
Доходи селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
тис.грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 40 753,5 40 740,3 13,2
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 21 123,2 21 123,2
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 120,9 21 120,9
11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 15 139,8 15 139,8
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних війсковослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 809,0 1 809,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника інших ніж заробітна плата 3 561,2 3 561,2
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування 583,0 583,0
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 27,9 27,9
11020000 Податок на прибуток підприємств   2,3 2,3
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  2,3 2,3
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 7,0 7,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7,0 7,0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 7,0 7,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2 607,0 2 607,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 406,0 406,0
14021900 Пальне 406,0 406,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 770,0 1 770,0
14031900 Пальне 1 770,0 1 770,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 431,0 431,0
18000000 Місцеві податки 17 003,1 17 003,1
18010000 Податок на майно 9 142,5 9 142,5
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 7,8 7,8
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,5 37,5
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2,6 2,6
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 124,6 124,6
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 364,0 1 364,0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   3 506,0 3 506,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1 771,0 1 771,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 329,0 2 329,0
18030000 Туристичний збір  2,6 2,6
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2,6 2,6
18050000 Єдиний податок   7 858,0 7 858,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  950,0 950,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 200,0 3 200,0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 3 708,0 3 708,0
19000000 Інші податки та збори  13,2 13,2
19010000 Екологічний податок  13,2 13,2
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  8,0 8,0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  5,2 5,2
20000000 Неподаткові надходження   1 835,0 708,4 1 126,6
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   1,8 1,8
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 1,8 1,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1,8 1,8
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  669,0 669,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 328,0 328,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 328,0 328,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   66,0 66,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  66,0 66,0
22090000 Державне мито   275,0 275,0
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,3 0,3
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   250,2 250,2
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   24,5 24,5
24000000 Інші неподаткові надходження   37,6 37,6
24060000 Інші надходження   37,6 37,6
24060300 Інші надходження   37,6 37,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 126,6 1 126,6
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 126,6 1 126,6
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  464,6 464,6
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  615,2 615,2
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   46,8 46,8
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,0
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,0
РАЗОМ ДОХОДІВ 42 588,6 41 448,7 1 139,8
40000000 Офіційні трансферти   45 436,6 45 436,6
41000000 Від органів державного управління   45 436,6 45 436,6
41020000 Дотації   9 580,1 9 580,1
41020100 Базова дотація 3 911,5 3 911,5
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 5 668,6 5 668,6
41030000 Субвенції   35 856,5 35 856,5
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26 506,9 26 506,9
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9 187,2 9 187,2
41035000 Інші субвенції  162,4 162,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ 88 025,134 86 885,323 1 139,811 0,000
Селищний голова Т.В.Жарська

"Додаток № 2
до рішення селищної ради
від "22" грудня 2017 року                                                                          № 1055-VII"
Фінансування селищного бюджету                                                                                           Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
(тис. грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
Загальне фінансування -340,0 340,0 340,0
600000 Фінансування за активними операціями -340,0 340,0 340,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -340,0 340,0 340,0
602100 На початок періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -340,0 340,0 340,0

"Додаток № 3
до рішення селищної ради
від "22" грудня 2017 року                                                                                                        № 1055-VII"
РОЗПОДІЛ
видатків  селищного бюджету  Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії видатки розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0100000 Апарат селищної ради  32 324,3 32 324,3 8 676,7 515,0 263,2 13,2 250,0 250,0 32 587,5
0110000 Апарат селищної ради  32 324,3 32 324,3 8 676,7 515,0 263,2 13,2 250,0 250,0 32 587,5
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8 532,6 8 532,6 7 749,0 153,0 8 532,6
0113110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 10,0 10,0 10,0
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 10,0 10,0 10,0
0113120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 50,0 50,0 50,0
0113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї 50,0 50,0 50,0
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200,0 200,0 200,0
0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 30,0 30,0 30,0
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 30,0 30,0 30,0
0113240 3240 Інші заклади та заходи 955,0 955,0 955,0
0113242 3242 1090 Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення 955,0 955,0 955,0
0115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 60,0 60,0 60,0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 60,0 60,0 60,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2 233,2 2 233,2 927,7 362,0 2 233,2
0116080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм  250,0 250,0 250,0 250,0
0116082 6082 1060 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 250,0 250,0 250,0 250,0
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної  документації) 300,0 300,0 300,0
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 300,0 300,0 300,0
0118110 8110 0320 Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  180,0 180,0 180,0
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 13,2 13,2 13,2
0118700 8700 0133 Резервний фонд 100,0 100,0 100,0
0119400 9400 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9 187,2 9 187,2 9 187,2
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції 9 187,2 9 187,2 9 187,2
0119770 9770 0180 Інші субвенції 1 478,6 1 478,6 1 478,6
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на програми та заходи) 7 768,5 7 768,5 7 768,5
0119130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 939,3 939,3 939,3
0600000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 54 221,0 54 143,3 47 176,0 4 186,9 77,7 1 216,6 1 106,6 15,3 110,0 90,0 55 437,7
0610000 Відділ освіти культури та туризму  Великомихайлівської селищної ради 54 221,0 54 143,3 47 176,0 4 186,9 77,7 1 216,6 1 106,6 15,3 110,0 90,0 55 437,7
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 786,6 5 782,1 4 543,6 605,0 4,5 300,2 300,2 6 086,8
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 40 298,4 40 273,2 35 490,1 3 211,5 25,2 836,5 746,5 15,3 90,0 90,0 41 135,0
у т.ч. за рахунок освітньої субвенції 26 506,9 26 506,9 26 506,9 26 506,9
у т.ч. за рахунок додаткової дотації 4 729,3 4 729,3 4 729,3 4 729,3
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 350,4 1 350,4 1 291,8 40,6 1 350,4
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти 37,0 37,0 37,0
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  533,0 533,0 510,8 533,0
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 518,8 1 510,8 1 182,2 80,0 8,0 1 518,8
0611161 1161 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 474,9 1 466,9 1 182,2 80,0 8,0 1 474,9
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 43,9 43,9 43,9
0611100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1 618,9 1 618,9 1 506,1 92,5 33,1 13,1 20,0 1 652,0
0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 40,0 40,0 40,0
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 40,0 40,0 40,0
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 864,2 1 864,2 1 691,2 152,8 46,8 46,8 1 911,0
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 173,7 1 173,7 960,2 4,5 1 173,7
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 173,7 1 173,7 960,2 4,5 1 173,7
Всього 86 545,3 86 467,6 55 852,7 4 701,8 77,7 1 479,8 1 119,8 15,3 360,0 340,0 88 025,1

  "Додаток № 4
  до рішення селищної ради
 від  22 грудня 2017 року 
 № 1055-VII"
Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради місцевим бюджетам на 2018 рік
(тис.грн.)
Найменування адміністративно-територіальних одиниць Загальний фонд Разом
За рахунок коштів селищного бюджету, в т.ч.: За рахунок трансфертів з дежавного бюджету, вт.ч.:
Інша субвенція Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
На оплату праці з нарахуваннями працівникам соціальної допомоги вдома (7,75 шт.од.) Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги На оплату праці з нарахуваннями працівникам районних бібліотек Пільговий проїзд автотранспортом Утримання закладів охорони здоров"я На оплату за спожиті енергоносії по галузі "Охорона здоров"я"
Великомихайлівський районний бюджет 587,3 480,3 200,0 211,0 9187,2 939,3 11605,1
Разом по бюджетах  587,3 480,3 200,0 211,0 9187,2 939,3 11605,1

"Додаток № 5
до рішення селищної  ради
від " 22 " грудня 2017 року                                                                                                        № 1055-VII"
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради у 2018  році
тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000 Апарат селищної ради  1 923,1 250,0 2 173,1
0110000 Апарат селищної ради  1 923,1 250,0 2 173,1
0113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї Програма підтримки сім"ї по Великомихайлівській  селищній   раді  на 2017-2020 роки" 50,0 50,0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту  по Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020  роки 60,0 60,0
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма "Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 10,0 10,0
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Програма "Відпочинок  та  оздоровлення  дітей  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017-2020 роки." 200,0 200,0
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Програма" Соціальний захист ветеранів  війни  та  праці  по  Великомихайлівській  селищній  раді  на  2017 -2020 роки." 30,0 30,0
0113242 3242 1090 Інші заклади та заходи Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення   Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 955,0 955,0
0116082 6082 1060 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства Програма забезпечення  житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  та  молоді  з  їх  числа    на  2017-2020   роки 250,0 250,0
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної  документації) Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Великомихайлівської селищної ради на період 2017-2020 троків 300,0 300,0
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Великомихайлівської селищної ради на період 2017-2020 троків 300,0 300,0
0600000 Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради 250,9 0,0 250,9
0610000 Відділ  освіти, культури  та  туризму  Великомихайлівської  селищної  ради 250,9 0,0 250,9
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти Програма "Вчитель року" на 2016-2018  роки" 37,0 37,0
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Обдарована дитина на 2016-2018 роки" 25,8 25,8
0611162 1162 0990 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма "Підтримка  малозабезпечених  верств  населення   Великомихайліввської  селищної  ради  на  2017-2020  роки." 18,1 18,1
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Програма "Спартакіада  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки"" 130,0 130,0
0614082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма "Розвитку культури  Великомихайлівської  селищної  ради  на  2017-2020 роки" 40,0 40,0
Всього  2 174,0 250,0 2 424,0