УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

Проект  РІШЕННЯ

Про  затвердження

положення  про  проведення 

безоплатного  капітального 

ремонту  житлових будинків і 

квартир  осіб, які  мають  право

 на  таку  пільгу

Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно  до  постанови Кабінету  Міністрів  України  № 565  від  20.05.2009 року, селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  положення  про  проведення  безоплатного  капітального  ремонту  власних   житлових будинків,  квартир  осіб, які  мають  право  на  таку  пільгу.

2. Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціального  захисту  населення,  звязків  з  об'єднаннями  громадян,  охорони  здоров'я,  освіти,  культури,  спорту.

Селищний голова                                                                             Т.В. Жарська

14.07.2017  року

№ ________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 

Великомихайлівської  селищної  ради

№ _______  від  14.07.2017 року

                           

ПОЛОЖЕННЯ
        про проведення безоплатного капітального ремонту
            власних житлових будинків і квартир осіб,
                  що мають право на таку пільгу


     1. Відповідно   до   цього  Положення  проводиться  безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир тих осіб,  що мають право:

1) згідно  із  Законом  України  "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту":

     на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і
квартир (пункт 8 частини першої статті 13) – інвалідам  війни та прирівняних до них осіб;

     на безоплатний капітальний ремонт власних  житлових  будинків
(пункт 8  частини  першої  статті 15) - особи,  на яких поширюється
чинність зазначеного Закону;

     на безоплатний  капітальний  ремонт   житлових   будинків   і
квартир,  що  перебувають  у їх власності (пункт 10 частини першої
статті 16)  - особи,  які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною;

     2) згідно  із Законом України "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності, або компенсацію пов'язаних з  цим  витрат  у  разі  його проведення власними силами (пункт 10 частини першої статті 9) - особи,  які  мають  особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

     3) згідно   із   Законом   України  "Про  жертви  нацистських
переслідувань":

     на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і
квартир (пункт 8 частини першої статті 6-2) - колишніх малолітніх  в'язнів  концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового   тримання,   визнаних   інвалідами; 

   

 на безоплатний  капітальний  ремонт власних житлових будинків
(пункт 8  частини  першої  статті  6-4)  -   дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань.

     2. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і
квартир(далі -  безоплатний  капітальний  ремонт)  проводиться  за
місцем  постійного проживання і реєстрації особи,  що має право на
зазначені у пункті 1 цього Порядку пільги (далі -  особа,  що  має
право на пільгу).

     Безоплатному капітальному  ремонту  підлягає житловий будинок
чи квартира,  які належать особі, що має право на пільгу, на праві
приватної, зокрема спільної, власності.

     Безоплатний капітальний   ремонт   проводиться   виходячи   з
розрахунку 21 кв.  метр загальної площі будинку, квартири на кожну
особу, що має право на пільгу.

     3. Для проведення безоплатного капітального ремонту особа, що
має право на пільгу,  подає до Великомихайлівської  селищної  ради    за місцем свого постійного проживання і реєстрації письмову заяву за формою згідно з додатком  1  (далі  - заява).

     У разі коли серед членів сім'ї особи, що має право на пільгу,
які проживають і зареєстровані у тому самому будинку,  квартирі, є
особи,  що  мають  право  на таку саму пільгу,  вони також подають
заяву  до   Великомихайлівської  селищної  ради. При цьому подані заяви розглядаються разом.

     4. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту
становить один раз на 10 років.

     Особа, що  має  право  на  пільгу,  яка  проживає  в будинку,
квартирі  менш  як  10   років,   для   підтвердження   факту   її
невикористання   протягом   останніх  10  років  подає  довідку  з
попереднього місця проживання, що додається до заяви.

     5. Для  вирішення  питання   щодо   проведення   безоплатного
капітального  ремонту  Великомихайлівська  селищна  рада   утворює    комісію    у    складі    власних  спеціалістів та спеціалістів:  житлово-експлуатаційних і  ремонтно-будівельних    організацій; органу технічної інвентаризації.

     Головою комісії призначаються заступник Великомихайлівської  селищної  ради.

     Рішення про  проведення  безоплатного  капітального   ремонту
приймається  на  сесії  органу  місцевого  самоврядування після подання заяви особою,  що має право на  пільгу,  на  підставі  результатів  обстеження  комісією  будинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, яка
подала заяву.

     6. Облік житлових будинків і квартир осіб,  що мають право на
пільгу,  в  яких проведено безоплатний капітальний ремонт,  ведуть
відповідно   Великомихайлівська  селищна  рада за формою згідно з додатком 2.

     7. Комісія   після   обстеження   будинку,  квартири  складає
перелік,  визначає види і обсяги робіт,  які необхідно виконати, з
урахуванням  строку  проведення останнього капітального ремонту та
виходячи з переліку основних робіт  згідно  з  додатками  3  і  4,
орієнтовної  тривалості ефективної експлуатації елементів будинку,
квартири,  визначеної правилами  утримання  житлових  будинків  та
прибудинкових територій.

     8. За  результатами обстеження будинку,  квартири складаються
дефектний акт,  кошторисний  розрахунок  і  визначається  загальна
вартість капітального ремонту.

     Загальна вартість  капітального ремонту розраховується згідно
з  вимогами  ДБН  Д.1.1-1-2000   "Правила    визначення   вартості
будівництва" та ДБН Д.2.4-2000 "Ресурсні елементні
кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи".
 
     На підставі   визначеної   загальної   вартості  капітального
ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1  кв.  метра
будинку, квартири.

     Вартість безоплатного  капітального  ремонту  визначається як
добуток  вартості  капітального  ремонту  1  кв.  метра   будинку,
квартири та площі,  яка належить особі, що має право на пільгу, на
праві приватної,  зокрема спільної,  власності  у  таких  будинку,
квартирі.  При  цьому  площа  не  може  перевищувати 21 кв.  метра
загальної площі будинку, квартири.

     9. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення
безоплатного  капітального  ремонту,  комісія  приймає рішення про
виконання  в  межах  вартості  безоплатного  капітального  ремонту
одного   чи   кількох   видів   ремонтних   робіт,  визначених  за
результатами обстеження (перекриття всієї площі  покрівлі,  заміна
віконних рам, перекриття всієї площі підлоги будинку тощо).

     10. Кошторисний    розрахунок    і    вартість   безоплатного
капітального ремонту  затверджуються  рішенням  сесії Великомихайлівська  селищна  рада за поданням комісії і не  підлягають зміні.

     11. Затверджені    кошторисний    розрахунок    і    вартість
безоплатного  капітального  ремонту  передаються  до  виконавчого  аппарату  Великомихайлівської  селищної  ради, для подальшої роботи.

     12. Безоплатний     капітальний    ремонт    проводиться    у
встановленому порядку суб'єктами господарювання, які відповідно до
законодавства мають право на виконання таких робіт,  на замовлення
Великомихайлівської  селищної  ради.

     13. Строки  проведення  безоплатного   капітального   ремонту
обумовлюються  в  договорі  між  замовником  та  підрядником  і
узгоджуються з особою, що має право на пільгу.

     14. Прийняття  в  експлуатацію  будинків  і   квартир   після
закінчення   безоплатного   капітального   ремонту  проводиться  в
установленому законодавством порядку.

     15. Особам,  які  мають  особливі   трудові   заслуги   перед
Батьківщиною,  у  разі  проведення  капітального  ремонту власними
силами  виплачується  компенсація  витрат,   пов'язаних   з   його
проведенням.

     Розмір компенсації  визначається у тому самому порядку,  що і
загальна вартість капітального ремонту,  і  не  може  перевищувати
розміру документально підтверджених фактичних витрат, пов'язаних з
проведенням капітального ремонту.

     16. Фінансування    витрат,    пов'язаних    з    проведенням
безоплатного      капітального      ремонту      і      складенням
проектно-кошторисної   документації,   здійснюється   за   рахунок
бюджету  Великомихайлівської  селищної  ради.

     17. Контроль  за  дотриманням  цього   Положення  покладається  на  постійну  комісію  з  питань  соціального  захисту  населення,  звязків  з  об'єднаннями  громадян,  охорони  здоров'я,  освіти,  культури,  спорту.
 

                                                      

Додаток 1

до Положення

 

Голові

Великомихайлівської  селищної  ради

(прізвище  та  ініціали)

                           
                       __________________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові особи,
                                 що має право на пільгу)

                       ___________________________________________
                           (адреса місця постійного проживання
                                      і реєстрації)

                       ___________________________________________
                        (документ, що підтверджує право на пільгу)
 

                              ЗАЯВА

     Прошу провести   безоплатний   капітальний   ремонт  будинку,
квартири за місцем  мого  постійного  проживання  і  реєстрації  з

____ року. Склад сім'ї - ________________.
                         (кількість осіб)

     Рік будівництва  (прийняття   в   експлуатацію)   будинку   -

__________ (для квартири не зазначається).

     Документ, яким встановлено право приватної, зокрема спільної,
власності на будинок, квартиру, - _______________________________,
                                     (назва документа, номер
                                          і дата видачі)

зареєстрований у _________________________________________________
                    (найменування органу, що здійснює державну

_________________________________________________________________.
 реєстрацію прав на нерухоме майно, дата та реєстраційний номер)

     Особа, що має право на пільги,  є  власником  (співвласником)
будинку, квартири (необхідне підкреслити).

     Останній капітальний ремонт проводився у ______ році.

     _______________________________________    ___ _______ 20_ р.

     (підпис особи, що має право на пільгу)
 

                                                      

Додаток 3

до Положення

                             ПЕРЕЛІК
                  основних робіт, що виконуються
       під час проведення безоплатного капітального ремонту
                        житлових будинків
 

     1. Ремонт, заміна зношених елементів будинку:

     конструкцій даху;

     віконних рам, дверних коробок і полотен;

     підлоги.

     2. Ремонт, заміна пошкодженої покрівлі.

     3. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до
них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

     4. Ремонт,  заміна  пошкодженого  технічного  обладнання,  що
використовується в  системах  водопроводу,  каналізації,  гарячого
водопостачання,   центрального   (місцевого)   опалення  та  інших
внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мережах.

     5. Ремонт,  заміна  не  придатних  до  експлуатації   газових
приладів (плит, колонок, водонагрівачів), електроплит.

     6. Ремонт,  заміна  сантехнічних  приладів  (ванн,  унітазів,
умивальників, мийок).

     7. Ремонт  електромережі  із  заміною  арматури   (вимикачів,
розеток тощо), не придатної до експлуатації.

     8. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

     9. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.

     10. Ремонт  дверей  із заміною окремих частин,  ремонт стулок
віконних рам.

     11. Роботи з внутрішнього опорядження  будинку  або  квартири
без   підвищення   існуючого   рівня   благоустрою  -  відновлення
штукатурки,  фарбування,  часткова  заміна  облицювальної  плитки,
передбаченої    проектом   будівництва,   обклеювання   звичайними
шпалерами.

     12. Роботи   із   зовнішнього   опорядження    одноповерхових
одноквартирних   житлових   будинків   -  відновлення  штукатурки,
облицювання,  фарбування,  ремонт і заміна пошкоджених водостічних
жолобів.

     13. Ремонт вимощення, сходів.                                                         

Додаток 4

до Положення                             ПЕРЕЛІК
        основних робіт, що виконуються під час проведення
            безоплатного капітального ремонту квартир
 

     1. Ремонт, заміна зношених елементів:

     віконних рам, дверних коробок і полотен;

     підлоги.

     2. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до
них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

     3. Ремонт,  заміна  пошкодженого  технічного  обладнання,  що
використовується в  системах  водопроводу,  каналізації,  гарячого
водопостачання,   центрального   (місцевого)   опалення  та  інших
внутрішньоквартирних мережах.

     4. Ремонт,  заміна  не  придатних  до  експлуатації   газових
приладів (плит, колонок, водонагрівачів), електроплит.

     5. Ремонт,  заміна  сантехнічних  приладів  (ванн,  унітазів,
умивальників, мийок).

     6. Ремонт  електромережі  із  заміною  арматури   (вимикачів,
розеток тощо), не придатної до експлуатації.

     7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

     8. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.

     9. Ремонт  дверей  із  заміною окремих частин,  ремонт стулок
віконних рам.

     10. Роботи з внутрішнього вишукування квартири без підвищення
існуючого рівня благоустрою - відновлення штукатурки,  фарбування,
часткова  заміна  облицювальної  плитки,   передбаченої   проектом
будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.

Додаток 2

до ПоложенняКНИГА ОБЛІКУ
                 житлових будинків, квартир осіб,
            які мають право на проведення безоплатного
         капітального ремонту

Великомихайлівська  селищна  рада

№ з/п Прізвище,  ім'я  та  по-батькові Підстава  для  надання  пільги (номер  і  дата  видачі  посвідчення) Адреса  місця  постійного  проживання і  реєстрації Характеристика  будинку,  квартири Номер  та  дата  прийняття рішення  сесії  про  проведення  капітального ремонту Фактичні витрати  на  ремонт, грн. Відмітка про  проведення  ремонту  (номер  і  дата  складання  акта  приймальної  комісії,  дата  приймання будинку,  квартири  після  закінчення  ремонту ) Примітка


Примітка. Книга обліку нумерується,  прошнуровується, скріплюється
          печаткою і зберігається постійно.