УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про порядок використання

шкільних  автобусів навчальних

закладів освіти, культури та туризму

Великомихайлівської селищної ради

Керуючись ч. 1 п. 31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до абзацу 8 ч. 1  ст. 14 Закону України «Про освіту», абзацу 2  ч. 1 ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись Законами України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, Державною цільовою соціальною програмою «Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31  та з метою подальшого врегулювання питання організації перевезень до місць навчання і додому учнів і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами,  селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок використання шкільних автобусів (додається).

2. Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради забезпечити дотримання Положення про порядок використання шкільних автобусів в повному обсязі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаними громадами, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту.

Селищний  голова                                                                           Т.В. Жарська

Додаток

до рішення Великомихайлівської

селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ

І. Загальні положення

Це Положення визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих в рамках реалізації державної цільової соціальної Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, при організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень учнів та педагогічних працівників закладів відділа освіти, культури та туризму Великомихайлівського району Одеської області.

Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176.

ІІ. Організація перевезень

2.1. Організація перевезень дітей та педагогічних працівників шкільними автобусами здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпеченням безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами.

Фінансування організації перевезень шкільними автобусами здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Шкільний автобус є спеціальним транспортним засобом для регулярних перевезень, що здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою учнів і педагогів на передбачених маршрутом зупинках до місць навчання і додому, а також для:

-         організації екскурсійних поїздок;

-         здійснення нерегулярних перевезень учнів та педагогічних працівників до місць проведення позакласних і позашкільних, районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових заходів і спортивних змагань;

-         забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах районного та обласного рівнів;

-         організації підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів тестування і в зворотному напрямку.

2.3. Схеми маршрутів шкільних автобусів розробляються відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради, погоджуються заступником голови Великомихайлівської селищної ради і Великомихайлівським ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області та затверджуються наказом відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

2.4. Використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних перевезень забезпечується необхідною документацією (маршрутний лист, наказ по установі, яка використовує автобус, список осіб, які перевозяться, погодження Великомихайлівським ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області) у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України та погоджується начальником відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

2.5. Використання шкільних автобусів для потреб структурних підрозділів Великомихайлівької селищної ради та для потреб, не передбачених цим Положенням, і не під час навчально-виховного процесу допускається тільки з дозволу голови Великомихайлівської селищної ради (або посадової особи, що виконує обов’язки голови Великомихайлівської селищної ради).

ІІІ Вимоги до перевезення організованих груп дітей автобусами.

До перевезення організованих груп дітей (далі — груп дітей) відноситься одночасне перевезення групи з десяти і більше дітей, для яких замовником послуги призначається керівник, відповідальний за супроводження їх під час поїздки, а на групу з 30 і більше дітей призначається також медичний працівник.

Максимальна кількість дітей та супроводжуючих осіб при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння в ньому, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Групи дітей повинні перевозити досвідчені водії транспортних засобів, які мають стаж керування автобусом не менше ніж п’ять років.

Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1184 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”.

Перевезення організованих груп дітей

3.1. Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки та надійності транспортного обслуговування.

3.2. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, визначеної технічною характеристикою та реєстраційними документами транспортного засобу.

3.4. Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями, які мають стаж керування транспортним засобом не менш як п’ять років.

3.5. Перевезення організованих груп дітей колоною з п’яти і більше автобусів здійснюється за умови супроводу відповідними територіальними підрозділами Державтоінспекції.

3.6. До початку перевезення організованих груп дітей замовник і перевізник:

1) визначають маршрут перевезення організованих груп дітей, як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення;

2) встановлюють зупинки автобуса:

технічні — одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї — на кожні наступні 100 кілометрів маршруту;

для відпочинку — на п’ять хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин — через кожні п’ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);

для приймання їжі — через три-п’ять годин руху;

для ночівлі;

3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.

3.7. Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

3.8. Схема маршруту та розклад руху оформляються в трьох примірниках і затверджуються замовником за погодженням з перевізником та територіальним підрозділом Державтоінспекції.

Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію, інші зберігаються у замовника та перевізника.

3.9. Замовник зобов’язаний:

до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи дітей;

допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;

призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей — медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки.

3.10. Рух колони автобусів з організованими групами дітей здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху.

3.11. Замовник перевезень організованих груп дітей зобов’язаний забезпечити кожен автобус питною водою та засобами медичної допомоги.

3.12. Керівник групи дітей зобов’язаний:

провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки;

забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки (висадки) з автобуса;

забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з посадкового майданчика, а в разі його відсутності — з тротуару або узбіччя, якщо це неможливо — з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;

проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності — краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби;

підписати після надання транспортної послуги дорожній лист, замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху — її причину.

3.19. У разі настання несприятливих погодних і дорожніх умов, виходу з ладу автобуса, виникнення загрози безпеці руху, а також погіршення стану здоров’я водія необхідно припинити рух з повідомленням про це перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.

Крім того, Порядок здійснення супроводжень автобусів, на яких перевозяться організовані групи дітей, службовим транспортом ДАІ визначається ЗУ «Про дорожній рух».

Відповідальність за порушення перевезень організованих груп дітей здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення.

ІV. Повноваження відділу освіти, культури та туризму

Відділ освіти, культури та туризму:

-         здійснює аналіз забезпеченості загальноосвітніх закладів відділу освіти, культури та туризму автобусами за рахунок коштів державного та селищного бюджетів;

-         на підставі проведених заходів по оптимізації освітньої мережі та необхідності заміни автобусів, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали встановлений нормативами термін експлуатації, організовує моніторинг потреби у забезпеченні загальноосвітніх навчальних закладів відділу освіти, культури та туризму автобусами;

-         формує рознарядку одержувачів автобусів та визначає черговість отримання автобусів;

-         забезпечує формування замовлення на поставку автобусів;

-         організовує передачу загальноосвітнім навчальним закладам відділу освіти, культури та туризму  автобусів, придбаних за рахунок коштів державного та селищного бюджетів;

-         із залученням Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області здійснює контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень, в т. ч. шляхом проведення перевірок з питань організації перевезення учнів та педагогічних працівників при розгляді звернень громадян.

V. Обов’язки керівника загальноосвітнього навчального закладу

Керівник загальноосвітнього навчального закладу:

-         відповідним наказом визначає відповідального за організацію перевезень і супроводжуючого з числа працівників закладу освіти, організовує їх своєчасний інструктаж і навчання;

-         інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють, про умови організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса;

-         затверджує наказом списки учнів, які перевозяться, із зазначенням пунктів посадки і висадки у відповідності з паспортом маршруту;

-         забезпечує проходження шкільним автобусом передрейсового та післярейсового технічного огляду;

-         забезпечує проходження водієм шкільного автобуса передрейсового та післярейсового медичного огляду;

-         визначає місця стоянки автобуса;

-         забезпечує навчання водія шкільного автобуса з питань безпеки дорожнього руху, проведення інструктажів з питань охорони праці;

-         здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення дотримання вимог законодавства при здійсненні перевезень учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами.

VI. Контроль за порядком використання шкільних автобусів

Контроль за цільовим використанням шкільних автобусів, за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами здійснює начальник відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

Селищний голова                                    Т.В. Жарська