УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку залучення,

розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

Великомихайлівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади

у новій редакції

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, створення та розвитку об’єктів інженер­но-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, на виконання вимог ч. 1 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

                   ВИРІШИЛА

 1. Затвердити:
 2. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади (додаток 1);
 3. Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єдна­ної територіальної громади (додаток 2);
 4. Розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади (додаток 3).
 5. Делегувати виконавчому комітету селищної  ради:
 6. Затвердження складу комісії з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у роз­витку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Положення про неї;
 7. Розробити та затвердити Методику контролю та моніторингу надходжень коштів пайової участі у розвит­ку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 8. При прийнятті рішень про надання замовнику земельної ділянки у користування та при укладанні дого­ворів оренди земельних ділянок (в тому числі поновлення) відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Великомихайлівської селищної ради мають передбачатися зобов'язання відповідного суб’єкта щодо укладення при будівництві нового об’єкта або реконструкції будь-яких об’єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) з відділом бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення  виконавчого органу Великомихайлівської селищної ради Договору про пайову участь інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та сплати пайового внеску відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.
 9. При видачі відповідним структурним підрозділом містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділян­ки, що перебуває у володінні чи користуванні замовника, має передбачатися інформування щодо зобов’язання замовника укласти з відділом бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення виконавчого органу Великомихайлівської селищної ради Договору про пайову участь населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та сплатити пайовий внесок відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.
 10.  Дане рішення вступає в силу з моменту його офіційного оприлюднення.
 11. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови В.А.Косенко.
 12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію комісії з планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

                              

Селищний голова                                                                          Т.В. Жарська

20.01.2017  року

№   -