Програма

«Підтримка і розвиток

комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради

 на 2017-2020 роки»

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

Сфера дії даної Програми охоплює комплекс комунальних підприємств громади, діяльність яких спрямована на надання комунальних послуг, послуг по благоустрою, ритуальних послуг, забезпечення підприємств, установ, організацій всіх форм власності, будинків приватної забудови водою, вивезення твердих та рідких побутових відходів та інше.

Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності, від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність селища та сіл. Найважливішим критерієм оцінки роботи системи водопостачання є цілодобове, безперебійне надання послуг з водопостачання, вивезення твердих та рідких побутових відходів.

  Станом на 01.03.2017 централізованим водопостачанням забезпечується 7500 тисяч мешканців міста, підприємств і організацій -57 абонентів. Загальна добова потужність 18 робочих свердловин складає 6772. куб. м/добу. Подача питної води по громаді  здійснюється по водоводам, загальною протяжністю 6872,0 км. З них 45% мереж є фізично та морально зношені, що приводить до поривів та втрат питної води.

Все інженерне обладнання селища водопровідні мережі, дороги та споруди на них, прибудинкові території та території загального користування, машини та механізми комунальних підприємств потребують постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів, на що в свою чергу потрібні значні кошти.

Значна застарілість основних фондів комунальних підприємств громади, мереж водозабезпечення потребує цільових капітальних вкладень. Рекреаційна інфраструктура селища теж потребує значних капітальних інвестицій.

Основними причинами фактичних втрат є:

1) 60% зношеність мереж водопостачання, що приводить до проривів;

2)​ відсутність лічильників води(20%);

3)​ велика погрішність (недооблік) показників квартирних водолічильників та навмисні крадіжки питної води споживачами.

Головними причинами збиткового фінансового стану підприємства є постійне збільшення вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних цінностей. Крім цього, згідно з чинним законодавством кожного року постійно збільшується мінімальна заробітна плата і податкове навантаження.

 Комплексну Програму підтримки і розвитку комунальних підприємств Великомихайліської селищної ради на 2017-2020 роки розроблено для забезпечення виконання на належному рівні таких заходів як:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

2) організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів, організація та забезпечення безпечних і здорових умов життєдіяльності населення;

4) підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, а також поліпшення загального благоустрою міських територій,  осучаснення архітектурного вигляду, капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об'єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд селища.

2. Мета Програми

Метою Програми є:

1.​Забезпечення підприємств, установ та населення громади водою, здійснення відведення стічних вод та їх очистки.

2.​ Забезпечення охорони та раціонального (зменшення втрат води) використання джерел питного водопостачання.

3. Виконання робіт по благоустрою міста, капітальному ремонту існуючих об'єктів благоустрою, більш повного задоволення потреб населення, споживачів у якісних житлово-комунальних послугах, реалізація державної політики, спрямованої на задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів.

4. Створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку комунального господарства громади, охорони навколишнього природного середовища.

5. Ефективна (беззбиткова) робота комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради.

3. Напрями діяльності

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:

1.​ Організація ефективного надання житлово-комунальних послуг.

2.​ Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради.

3.​ Розвиток та розширення виробничих можливостей комунальних підприємств Великомихайлівської селищної ради.

4.​ Забезпечення умов для реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства.

5.​ Впровадження соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше для мешканців громади.

6.​ Поліпшення умов благоустрою міста, його поточно-технологічного та технічного утримання, проведення своєчасного капітального ремонту.

7.​ Фінансова підтримка комунальних підприємств.

8.​ Упорядкування та утримання цвинтарів.

9.​ Дотримання санітарних правил влаштування та утримання полігону твердих побутових відходів.

            Здійснення внесків до статутних капіталів комунального підприємства буде проводитись на такі основні завдання:

1.   зміцнення матеріальної бази підприємства;

2.    придбання техніки;

3.    придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

4.    придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємства;

5.    виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних   мереж, житлового фонду та їх проведення;

6.   придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;

7.   проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

4.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація Програми покладається на виконавчий комітет Великомихайлівської селищної ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням селищної ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий комітет селищної ради та постійні депутатські комісії.

5. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дозволить:

1.​ Забезпечити відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису.

2.​ Ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів.

3.​ Підвищити якість, надійність житлово-комунальних послуг жителів Великомихайлівської селищної ради.

4.​ Скоротити нераціональне використання ресурсів на підприємствах.

5.​ Забезпечити створення нових робочих місць 4,2%.

6.​ Забезпечити виплату заробітної плати .

7.​ Забезпечити беззбитковість підприємств комунальних господарств, їх відповідальність за якість обслуговування споживачів.

8.​ Забезпечити розвинення рекреаційної інфраструктури громади.

9.​ Здійснювати утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані.

10.​ Здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, парку транспортних засобів та його підтримання в належному технічному стані на комунальних підприємствах Великомихайлівської селищної ради.

11.​ В повному обсязі забезпечити вимоги природоохоронного законодавства в питаннях запобігання забрудненню довкілля та здійснення контролю якості питних вод.

             12. Забезпечити цілодобову подачу води для підприємств, установ і населення громади.

               13. До 5-7% знизити питомі витрати електроенергії та інших складових собівартості послуг з водопостачання.

    14. Довести якість води, яка подається у зовнішні водопровідні мережі з усіх водозаборів до вимог ДСанПіну 2.2.4-171- «Гігієнічні вимоги щодо води питної, призначеної для споживання людиною».

     15.​ Поліпшити стан доріг громади.

     16.​ Поліпшити якість ритуальних послуг.