про проведення конкурсу на вакантну посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Новопетрівка

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради оголошує конкурс на вакантну посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області.

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одесь-кої області, вул. Центральна, с.Новопетрівка, Великомихайлівський район, Одеська область, 67103

2. Найменування посади :

          Директор закладу загальної середньої освіти

            Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науко-во-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

             мотиваційний лист, складений у довільній формі.

              За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджувати-муть  професійні та моральні якості.

          Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до 10 червня 2020 року за адресою: Відділ освіти, культури, та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, смт. Велика Михайлівка, вул.Ватутіна, 43.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

5. Конкурсний відбір на вакантну посаду директора закладу освіти відбудеться 23 червня 2020 року о 10:00 за адресою: смт.Велика Михайлівка, вул.Центральна, 123

6. Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту»,Закону України«Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

7. Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Дяченко Наталія Степанівна, методист відділу освіти, культури та туризму Великоми-хайлівської селищної ради, т.4-00-47, електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                          про проведення конкурсу на посаду директора «Публічної бібліотеки»

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу «Публічна бібліотека Великомихайлівської селищної ради» Великомихайлівського району Одеської області.


Юридична адреса «Публічної бібліотеки Великомихайлівської селищної ради»: 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт.Велика Михайлівка, вулиця Центральна, 121.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:


- громадянство України;


- вища освіта;


- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;


- знання чинного законодавства в бібліотечній сфері;


- вільне володіння державною мовою;


- здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Основні функціональні обов’язки:
Директор комунального закладу «Публічна бібліотека»
- Здійснює оперативне керівництво бібліотекою, забезпечує її високоефективну діяльність, розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу.
- Діє від імені бібліотеки, представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.
- У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників, укладає угоди та контракти.
- Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.
- Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
- Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна.
- Організовує формування бібліотечного фонду.
- Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
- Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Умови оплати праці – відповідно до наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 року № 745.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, упродовж 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу подають такі документи:


- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копію паспорта громадянина України;
- копію документа про вищу освіту;
- копію трудової книжки;
- два рекомендаційних листа довільної форми;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;


Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.


Документи приймаються за адресою:

смт.Велика Михайлівка, вулиця Ватутіна,43

телефон для довідок 4-00-47.

 

Умови проведення конкурсу:

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.


Орган управління забезпечує відеофіксацію всіх засідань конкурсної комісії.


Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляється кандидатів.


На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека» на один і п’ять років.


Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті відділу освіти, культур та туризму Великомихайлівської селищної ради.

Звіт про стратегічну еклогічну оцінку населених пунктів Великомихайлівської селищної ради дивитись можна за посиланням  https://drive.google.com/drive/folders/1EgW1kvXKUZ4UGHjyXZsUkFrxQ9YZ_Mg_?usp=sharing

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ №7

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Великомихайлівській селищній радівід 16квітня 2020 року.

 

смт.Велика Михайлівка,

вул.Карбишева, 10

Головував: Селищний голова, голова комісії                  Жарська Т.В.

Присутні: члени комісії.

І. «Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території Великомихайлівської селищної ради»

З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та у зв’язку з наближенням Великодніх світ, керуючись статтею 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статтями 30, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та на виконання подання Головного державного санітарного лікаря Одеської області від 14.04.2020 №06/872 комісія

Вирішила:

1.Заборонити функціонування продовольчих ринків на території Великомихайлівської селищної ради з 13 год. 00 хв. 18.04.2020 року до особливого розпорядження.

Контроль покласти на старост сіл та керівників ринків.

2. З метою введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях, тимчасово заборонити функціонування всіх торгових точок, крім АЗС та аптек, з 13 год. 00 хв. 18.04.2020 року до 06 год. 00 хв. 21.04.2020 року.

3. Рекомендувати керівникам релігійних організацій усіх віросповідань на території Великомихайлівської селищної ради:

3.1. Під час Великодніх свят при здійсненні богослужінь дотримуватись санітарно-карантинихнорм перебування громадян в храмах.

3.2.Під час поминальних днів після Великодня не проводити загальні заупокійні молитви на території кладовищ.

4.Рекомендувати громадянам під час відвідування кладовищ дотримуватися санітарно-карантиних норм.

5. Виконавчому комітету, старостам сіл:

5.1 Довести до відома населення дане протокольне рішення.

5.2.Посилити профілактично-роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання обмежувальних заходів, правил поведінки та профілактики коронавірусної інфекції.

Голова комісії

Селищний голова                                                       Т.В.Жарська

                           

Секретар комісії                                                О.В.Бабчук

Запис сесії можна дивитись за посиланням https://youtu.be/6xzKhH3suxc 

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ №6

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Великомихайлівській селищній радівід 09квітня 2020 року.

 

смт.Велика Михайлівка,

вул.Карбишева, 10

Головував: Селищний голова, голова комісії                  Жарська Т.В.

Присутні: члени комісії.

І. «Щодо протидії поширенню корона вірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі»

Відповідно до постанови МОЗ №5 від 30.03.2020 року, з метою протидії поширенню корона вірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі на ринках,комісія

Вирішила:

1.Директорам ринків на території населених пунктів селищної ради, відновити функціонування ринків лише за дотриманням таких умов:

1) Знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 м.кв. торгівельної площі;

2) Наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше ніж 1,5 м.;

3) наявність у продавців та покупців, а також у обслуговуючогоперсоналу засоби індивідуального захисту;

4) Забезпечена можливість дотримання протиепідемічних заходів;

5) Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити не менше ніж 3м.

 2. Великомихайлівського ВП Роздільнянського відділу поліції в ГУНП

Одеській області:

               забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму роботи ринків.

Голова комісії

Селищний голова                                                       Т.В.Жарська

                           

Секретар комісії                                                О.В.Бабчук