про проведення конкурсу на посаду директора «Публічної бібліотеки»

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу «Публічна бібліотека Великомихайлівської селищної ради» Великомихайлівського району Одеської області.


Юридична адреса «Публічної бібліотеки Великомихайлівської селищної ради»: 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт.Велика Михайлівка, вулиця Центральна, 121.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:


- громадянство України;


- вища освіта;


- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;


- знання чинного законодавства в бібліотечній сфері;


- вільне володіння державною мовою;


- здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Основні функціональні обов’язки:
Директор комунального закладу «Публічна бібліотека»
- Здійснює оперативне керівництво бібліотекою, забезпечує її високоефективну діяльність, розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу.
- Діє від імені бібліотеки, представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.
- У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників, укладає угоди та контракти.
- Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.
- Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
- Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна.
- Організовує формування бібліотечного фонду.
- Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
- Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Умови оплати праці – відповідно до наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 року № 745.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, упродовж 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу подають такі документи:


- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копію паспорта громадянина України;
- копію документа про вищу освіту;
- копію трудової книжки;
- два рекомендаційних листа довільної форми;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;


Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.


Документи приймаються за адресою:

смт.Велика Михайлівка, вулиця Ватутіна,43

телефон для довідок 4-00-47.

 

Умови проведення конкурсу:

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.


Орган управління забезпечує відеофіксацію всіх засідань конкурсної комісії.


Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляється кандидатів.


На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека» на один і п’ять років.


Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті відділу освіти, культур та туризму Великомихайлівської селищної ради.