Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради оголошує конкурс на призначення вакантної посади директора Комунальної установи «Великомихайлівський інклюзивно-ресурсний центр» Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області.

 Місце знаходження ІРЦ: 67150, Одеська область, Великомихайлівський район, с.Новоселівка, вулиця Миру, будинок 35.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 

-    громадянство України;

-  вільне володіння державною мовою;

-  вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

-  стаж педагогічної роботи не менше п'яти років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

-     заяву про участь у конкурсі;

-     письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-        автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

-     копію документа, який посвідчує особу;

-    копії документів про освіту;

-     заповнену особову картку ( форма П-2);

-     копію військового квитка (за наявності);

-     2 фотокартки;

-     копію трудової книжки;

-     мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Зазначені документи подаються у Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної за адресою : смт.Велика Михайлівка, вулиця Ватутіна,43.

        Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить не більше 15  календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

        Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання доку-ментів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

        Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит на призначення посади директора інклюзивно-ресурсного центру проводиться за напрямами:

– знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

– знання основ спеціальної педагогіки;

– знання основ управління закладом освіти.

Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування.

Перелік питань розробляється і затверджується наказом відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та оприлюднюєть-ся на сайті .

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків. Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору та відповідає за прийом документів: Дяченко Наталія Степанівна, т.4-00-47.