ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення конкурсу  на посаду директора закладу загальної середньої освіти с. Великокомарівка.

У зв’язку із закінченням строку дії контракту оголошується  конкурс  на посаду директора навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» села Великокомарівка Великомихайлівського району Одеської області 

  1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» села Великокомарівка Великомихайлівського району Одеської області;

вул. Шкільна,68-Б, с.Великокомарівка, Великомихайлівський район , Одеська область,67114

  1. Найменування посади:

Директор

Умови оплати праці: посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями,надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

  1. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

  1. Перелікдокументів, які необхідно подати для участі в конкурсномувідборі, та строк їх подання:

-  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди  на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що  посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  її  професійні та/або моральні якості.

  1. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

документи подаються у Відділ освіти, культури, та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області,  смт. Велика Михайлівка, вул.Ватутіна,43,Великомихайлівського району, Одеської області

Конкурсний відбір включає такі етапи:

- з  28 вересня по 27 жовтня 2018 року – подання претендентами документів;

з 29 жовтня по  02 листопада 2018 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа;

- 28 листопада 2018 року – конкурсний відбір на перевірку  знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти в приміщенні Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради.

29 листопада 2018 року – надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

  1. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдо даткову інформацію про проведення конкурсного відбору

 Дяченко Наталія Степанівна,т.4-00-47, електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік тестових питань на перевірку законодавства України:

1. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?

2. Що таке інформальна освіта?

3. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на вебсайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників)?

4. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

5. Хто контролюватиме якість освіти за Законом України «Про освіту»?

6. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Що НЕ зможе робити керівництво закладу освіти?

7. На що сфокусовані Нові освітні стандарти ?

8. Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

9. Якою є специфіка базової середньої освіти?

10. Які питання, що стосуються трудових відносин, вирішує керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства?

11. Що таке інклюзивне навчання та як сформувати у закладі загальної середньої освіти інклюзивне освітнє середовище?

12. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

13. Якими є особливості початкової освіти в Новій українській школі?

14.Чи повинен заклад загальної середньої освіти ліцензувати свою освітню діяльність?

15.Чи вірним є твердження, що місцеві органи управління мають повноваження на проведення атестації закладів загальної середньої освіти?

16. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами?

17. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу

діяльність закладу загальної середньої освіти?

18. Які повноваження педагогічної ради визначає Закон України «Про освіту»?

19. Які категорії дітей належать до категорії «діти з особливими освітніми потребами»?

20. Що ви розумієте під терміном «надання освітніх послуг»?

21. Упродовж якого терміну згідно із Законом України «Про освіту» засновникам закладів освіти рекомендовано привести установчі документи у відповідність із законодавством?

22. Дитина має гарантоване державою право на…?

23. Чи вважаєте Ви, що результат участі в ЗНО є основним показником діяльності закладу загальної середньої освіти?

24. Які питання діяльності школи Ви будете вирішувати спільно з батьками?

25. Як Ви оцінюєте результативність діяльності педагога?

26. Як Ви оцінюєте результативність діяльності учня?

27. На сьогодні існує проблема взаємодії та комунікації між батьками та педагогами. Які кроки Ви пропонуєте для покращення ситуації?

28. Визначте характеристики випускника Нової української школи.

29. Розкрийте сутність профільної середньої освіти.

30. Яким Ви бачите сучасне освітнє середовище?

31. Що передбачає академічна свобода вчителя?

32. Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи?

33. Які завдання стоять перед учнями Нової української школи?

34. Які методи навчання будуть застосовуватися в освітній діяльності згідно з принципами педагогіки партнерства?

35. У чому сутність сертифікації педагогічних працівників?

36. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?

37. Що є колегіальним органом управління закладом освіти в Новій українській школі згідно законодавства?

38. Які освітні інновації необхідно запровадити у закладі освіти?

39. Визначте параметри, за якими можна здійснити моніторинг готовності вчителів початкової школи до реалізації Концепції «Нова українська школа».

40. У концепції Нової української школи зазначено, що «… українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель». Який це вчитель, на Вашу думку?

41. Законом України «Про освіту» передбачено, що «… Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти». Охарактеризуйте таку модель.

42.Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

43.Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

44.Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

45.У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

Зразки ситуаційних завдань:

Ситуаційне завдання № 1.

У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та

складання змісту річного плану на наступний навчальний рік.

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

Ситуаційне завдання № 2.

Учень не може знайти спільну мову з своїми однокласниками, постійно їх ображає та провокує конфліктні ситуації, не поважає вчителів, тобто його модель поведінки не відповідає загальноприйнятим поняттям про права та обов’язки учня. Мати в усьому підтримує свою дитину та постійно скаржиться у різні інстанції на адміністрацію школи, педагогів та батьків класу, в якому навчається син. В результаті неодноразово виникають конфліктні ситуації між цим учнем та його однокласниками, між матір’ю цієї дитини та іншими батьками, між адміністрацією та вчителями.Запропонуйте рішення виходу з даної ситуації, аби задовольнити інтереси всіх перелічених сторін.

Ситуаційне завдання № 3.

Прокоментуйте ситуацію. Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів - невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?